Тренутно сте на:
 
Комисије факултета
  Комисија за издавачку
  делатност
 


Повезани садржаји:
 
Комисија за постд. студије и
  научно-истраживачки рад
Комисија за акредитацију
Комисија за обезбеђивање
  квалитета
Комисијa за издав. делатност
Комисија за уређење сајта
Комисија за заштиту
  добробити огледних
  животиња
Комисија за снагу и дизајн
  студије
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
Комисија за издавачку делатност
 


Ради квалитетног обављања образовно научне делатности Факултет обезбеђује и издаје уџбенике и приручнике и друге публикације за студенте.


Поступак за издавање уџбеника, приручника и других облика стручних и научних публикација регулише се посебним општим актом који на предлог Научно-наставног већа доноси Савет Факултета.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу издаје и свој часопис Serbian Journal of Experimental and Clinical Research у коме се публикују радови из свих области биомедицине.

Чланови Комисије за издавачку делатност:

  1. проф. др Владимир Јаковљевић, председник
  2. проф. др Небојша Арсенијевић, члан
  3. проф. др Слободан Јанковић, члан
  4. проф. др Александар Ђукић, члан
  5. проф. др Татјана Кањевац, члан
  6. доц. др Владимир Живковић, члан

 

Правилник о издавачкој делатности Факултета можете погледати овде.

Комплетан списак публикација издатих на Факултету можете погледати овде.