Тренутно сте на:
 
Мисија и визија
   
 

Повезани садржаји:
 
Историјат факултета
Статут факултета
Финансирање
Мисија и визија
Стратешки план развоја
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
МИСИЈА И ВИЗИЈА

Наша Мисија

                Медицински факултет, као део Универзитета у Крагујевцу, развија медицинску научну мисао кроз истраживање, образовање лекара, фармацеута и других здравствених професија, и унапређење стандарда здравствене заштите. Он је регионални центар и један од националних центара изврсности у биомедицинским наукама, који подстиче и развија ову област људске делатности у Републици Србији.

Наша Визија

                Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу тежи да постане развијена високошколска установа у пољу медицинских наука, која по квалитету и обиму рада неће заостајати за установама сличне врсте најразвијенијих европских земаља. Развијаће све нивое високог образовања у биомедицини, укључујући докторске студије, у свим областима поља медицинских наука: медицини, фармацији, стоматологији, народном здрављу.

                Развојем сопственог система обезбеђења квалитета, Медицински факултет побољшаваће квалитет своје образовне, научне и здравствене делатности, према највишим стандардима који важе у развијеним земљама.

                Студијски програми које изводи Медицински факултет биће стално осавремењивани, и прилагођавани потребама савременог друштва.

                Медицински факултет ће развијати сарадњу са сличним установама у земљи и иностранству, како би се омогућила размена идеја и олакшало унапређење образовне и научне делатности.

                Развојем сопствене издавачке делатности Медицински факултет обезбедиће уџбеничку литературу за своје студенте, развијати домаћу медицинску периодику кроз издавање научног часописа од међународног значаја и учинити што доступнијом научну и стручну медицинску литературу.

                Крајњи циљ свих делатности Медицинског факултета је стварање квалитетних стручњака и научника у области биомедицине, који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде. Другим речима, тежимо да Медицински факултет буде функционална и организована школа која студенте учи медицини и етици.