Тренутно сте на:
 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ
  СТУДИЈЕ
 


   Повезани садржаји :

 
Информације из ст. службе
О студијама
Правила студија
План и програм студија
Катедре
Наставници и ментори
Распоред наставе
Усмени докторски испит
Предавања
Докторска дисертација
Структуре за писање
  извештаја
- о оцени научне заснован.
   теме докт. дисертације
- о оцени завршене докт.
   дисертације
Упутство за пријаву
Извештаји Комисија
Списак доктора мед. наука
Контакт
 






Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈА
ИЗВЕШТАЈИ О ОЦЕНИ
НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМЕ
ИЗВЕШТАЈИ О ОЦЕНИ
ЗАВРШЕНЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
АРХИВА ИЗВЕШТАЈА

 


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Валентине Опанчина, погледајте овде.

постављено: 25.4.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Милене Јовичић, погледајте овде.

постављено: 25.4.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Катарине Јанићијевић , погледајте овде.

постављено: 25.4.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Радице Живковић Зарић, погледајте овде.

постављено: 13.4.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Неде Новаковић, погледајте овде.

постављено: 13.4.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата mr ph Душана Љ. Томовића, погледајте овде.

постављено: 11.4.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Милице Цветковић, погледајте овде.

постављено: 11.4.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Петра Чановића, погледајте овде.

постављено: 5.4.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата асс Ксеније Вучићевић, погледајте овде.

постављено: 31.3.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Марине Марковић, погледајте овде.

постављено: 31.3.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Сање Танасковић Станковић, погледајте овде.

постављено: 31.3.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др. мед Вере Вучићевић, погледајте овде.

постављено: 31.3.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Јеленe Ђоковић , погледајте овде.

постављено: 14.3.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Марине Милетић Ковачевића , погледајте овде.

постављено: 8.3.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата мр Горице Ђокић , погледајте овде.

постављено: 1.02.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Иванке Савић , погледајте овде.

постављено: 1.02.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Taтјане Бошковић Матић , погледајте овде.

постављено: 1.02.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др мед. Вере Спасојевић Тишме , погледајте овде.

постављено: 1.02.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Љубодрага Минића , погледајте овде.

постављено: 30.12.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Станка Петровића , погледајте овде.

постављено: 30.12.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Томислава Николића , погледајте овде.

постављено: 30.12.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Жарка Мићовића , погледајте овде.

постављено: 30.12.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Миодрага Глишића , погледајте овде.

постављено: 21.12.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Војина Ковачевића , погледајте овде.

постављено: 18.1.2017. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Aне Девић, погледајте овде.

постављено: 21.12.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата дипл. фарм. Душана Вукићевића , погледајте овде.

постављено: 20.12.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Драгана Столића, погледајте овде.

постављено: 20.12.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Наташе Михаиловић , погледајте овде.

постављено: 8.12.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Драгане Јоцић, погледајте овде.

постављено: 8.12.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата мр Зорице Тончић , погледајте овде.

постављено: 8.12.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Дајане Ного, погледајте овде.

постављено: 1.12.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Младена Павловића, погледајте овде.

постављено: 1.12.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Слађане Васиљевић , погледајте овде.

постављено: 1.12.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Дејана Лазића, погледајте овде.

постављено: 29.11.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Марине Столић , погледајте овде.

постављено: 25.11.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Др Снежане Барјактаровић Лабовић , погледајте овде.

постављено: 22.11.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др мед. Сање Бојић , погледајте овде.

постављено: 10.11.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Светлане Радевић, погледајте овде.

постављено: 10.11.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Маријане Каришик , погледајте овде.

постављено: 8.11.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Александра Радуновића , погледајте овде.

постављено: 25.10.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Милене Дељанин , погледајте овде.

постављено: 20.10.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Марјане Вукићевић, погледајте овде.

постављено: 19.10.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата mr ph Иве Грубор, погледајте овде.

постављено: 19.10.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Јелене Лукић Флора, погледајте овде.

постављено: 19.10.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Снежане Пешић , погледајте овде.

постављено: 11.10.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Милана Јовановића , погледајте овде.

постављено: 11.10.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Маријане Петровић , погледајте овде.

постављено: 11.10.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата мр сци мед. Биљане Стојановић , погледајте овде.

постављено: 11.10.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Душанке Тадић , погледајте овде.

постављено: 30.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Горана Пешића , погледајте овде.

постављено: 30.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Јелене Нешић , погледајте овде.

постављено: 30.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Радице Драгојловић Ружичић , погледајте овде.

постављено: 30.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Весне Игњатовић , погледајте овде.

постављено: 30.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Зорице Савовић , погледајте овде.

постављено: 30.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Жељке Кошутић , погледајте овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Весне Пауновић , погледајте овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Ружице Лукић , погледајте овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Николе Јанковића , погледајте овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Невене Гајовић , погледајте овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Немање Ђенића , погледајте овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата mr ph Милене Јуришевић , погледајте овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Ивана Радосављевића , погледајте овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Дубравке Вукадиновић , погледајте овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Александра Гавриловића , погледајте овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др мед. Звонка Живаљевића , погледајте овде.

постављено: 10.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др вет. мед. Александра Николића , погледајте овде.

постављено: 1.9.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др мед. Снежане Матић , погледајте овде.

постављено: 30.8.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Наташе Перковић Вукчевић , погледајте овде.

постављено: 29.7.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Томислава Пејовићa , погледајте овде.

постављено: 29.7.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Владе Ињац , погледајте овде.

постављено: 20.7.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Бојана З. Милошевића , погледајте овде.

постављено: 20.7.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Oливере Лончаревић , погледајте овде.

постављено: 18.7.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Бојанe Стојановић , погледајте овде.

постављено: 18.7.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Јелене Ђорђевић , погледајте овде.

постављено: 18.7.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Бојана Стојановића , погледајте овде.

постављено: 18.7.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Др Небојше Марића , погледајте овде.

постављено: 4.7.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Драгане Љушић , погледајте овде.

постављено: 23.6.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Давора Зоричића , погледајте овде.

постављено: 15.06.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Жарка Кривокапића , погледајте овде.

постављено: 15.06.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Др Ирене Пушицe , погледајте овде.

постављено: 13.06.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др мед. Zanе Besser Silconi , погледајте овде.

постављено: 9.06.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др мед. Саше Беназић , погледајте овде.

постављено: 9.06.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др мед. Jeлене Миловановић , погледајте овде.

постављено: 2.06.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Кристине Радоман, погледајте овде.

постављено: 2.06.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Марка Спасића, погледајте овде.

постављено: 2.06.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Катарине Обренчевић, погледајте овде.

постављено: 27.05.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Јоване Јоксимовић, погледајте овде.

постављено: 25.05.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Драгице Селаковић, погледајте овде.

постављено: 25.05.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др мед. Иване Јелић, погледајте овде.

постављено: 28.04.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Мирослава Васовића, погледајте овде.

постављено: 8.04.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Тање Лазић Митровић, погледајте овде.

постављено: 5.04.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Славице Коневић, погледајте овде.

постављено: 5.04.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата мр сци. Татјане Драгишић, погледајте овде.

постављено: 24.03.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Тање Шобот, погледајте овде.

постављено: 24.03.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Тамаре Николић, погледајте овде.

постављено: 24.03.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Горе Миљановић, погледајте овде.

постављено: 24.03.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата дипл. фарм. Анђелке Прокић, погледајте овде.

постављено: 24.03.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Тање Продовић, погледајте овде.

постављено: 2.03.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Бранимира Радмановића, погледајте овде.

постављено: 2.03.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Aлмедине Нумановић, погледајте овде.

постављено: 26.02.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Иване Ђурић-Филиповић , погледајте овде.

постављено: 26.02.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата дипл. фарм. Јовице Томовића , погледајте овде.

постављено: 26.02.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Милоша Милосављевића, погледајте овде.

постављено: 19.02.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Др Владимира Вукомановића , погледајте овде.

постављено: 11.02.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата мр сци. мед. Мирјане Мишковић , погледајте овде.

постављено: 11.02.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Драгане Драгаш Миловановић , погледајте овде.

постављено: 11.02.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата дипл. фарм. Сандре Матовић , погледајте овде.

постављено: 5.02.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Др Марије Поповић , погледајте овде.

постављено: 5.02.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Катарине Весић , погледајте овде.

постављено: 5.02.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др мед. Александра Арсенијевића , погледајте овде.

постављено: 20.01.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Др Саше Плећевића, погледајте овде.

постављено: 14.01.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Дејана Алексића, погледајте овде.

постављено: 14.01.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Љиљане др Кулић, погледајте овде.

постављено: 14.01.2016. године


Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Др Радмиле Радојевић Поповић, погледајте овде.

постављено: 11.01.2016. године



Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.