Тренутно сте на:
 
Постдипломске студије
  докторска дисертација
 

Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
  
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
докторска дисертација

ДОКУМЕНТИ


Правилник о докторским студијама ФМН можете погледати овде

Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета можете погледати овде

Правилник о поступку провере на плагијаризам на Универзитету у Крагујевцу овде

Процедуре за израду и одбрану докторске дисертације можете погледати овде

Потребну документацију за пријаву докторске дисертације можете погледати овде

Упутство за пријаву докторске дисертације можете погледати овде

Захтеве везани за припрему докторске дисертације можете погледати овде

Упутство за техничку израду докторске дисертације можете погледати овде

Потребне обрасце (Изјава аутора о оригиналности докторске дисертације, Изјава аутора о истоветности штампане и електронске верзије докторске дисертације, Изјава аутора о искоришћавању докторске дисертације) уз завршену докторску дисертацију можете погледати овде

Потребне прилоге уз завршену докторску дисертацију можете погледати овде

Захтев за давање сагласности на извештај о предлогу теме докторске дисертације можете погледати овде

Захтев за давање сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији можете погледати овде

Упутство за подношење извештаја од стране ментора о докторској дисертацији приликом промоције
доктора наука можете погледати овде

Упутство за формирање репозиторијума докторских дисертација можете погледати овде

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.