Тренутно сте на:
 
Јавне набавке факултета
  Најновије вести
 

 


Повезани садржаји:
 
Најновије вести
Архива вести
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЈАВНИ ПОЗИВИ
НАЈНОВИЈИ КОНКУРСИАРХИВА КОНКУРСА

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2017. годину можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(јавна набака 16-2017) „Кожне тубе за дипломе"

            Конкурсну документацију за јавну набавку можете погледати овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(јавна набака 08-2017) „Физиодиспензер"

            Конкурсну документацију за јавну набавку можете погледати овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(јавна набака 14-2017) „Бензин и нафта"

            Конкурсну документацију за јавну набавку можете погледати овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(јавна набака 13-2017) „Средства за одржавање хигијене"

            Конкурсну документацију за јавну набавку можете погледати овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(јавна набака 06-2017) „Материјал и ситан инвентар за наставу на Стоматологији"

            Конкурсну документацију за јавну набавку можете погледати овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
(јавна набака 10-2017) „Потрошни медицински материјал и ситан инвентар"

            Конкурсну документацију за јавну набавку можете погледати овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(јавна набака 19-2017) „Услуге друмског превоза"

            Конкурсну документацију за јавну набавку можете погледати овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(јавна набака 02/1-2016 поновљени поступак) „Лабораторијски потрошни материјал и хемикалије"

            Конкурсну документацију за јавну набавку можете погледати овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(јавна набака број 17-2017) „Услуге штампања"

            Конкурсну документацију за јавну набавку можете погледати овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(јавна набака број 11-2017) „Електрична енергија"

            Конкурсну документацију за јавну набавку можете погледати овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(јавна набака број 01-2016) „Лабораторијски потрошни материјал и хемикалије"

            Конкурсну документацију за јавну набавку можете погледати овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ
(јавна набака број 18-2017) „Услуге физичког обезбећења зграде"

            Конкурсну документацију за јавну набавку можете погледати овде


РЕБАЛАНС ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Ребаланс Плана јавних набавки (од 19.05.2016. године) за 2016. годину можете преузети овде


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2016. годину можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 14-2016) „Канцеларијски материјал"

            Одлуку о додели уговора можете преузети овде

            Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 18/1-2016) „Рачунари, рачунарска опрема, резервни делови за рачунаре, видео бимови, телевизори и друга техника"

            Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

            Одлуку о додели уговора можете преузети овде

         Појашњење конкурсне документације можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 2-2016) „Лабораторијски потрошни материјал и хемикалије"

         Објашњење о закљученом уговору можете преузети овде

            Обавештење о обустави поступка по партијама за отворени поступак „Лабораторијски потрошни материјал и хемикалије“ број 02-2016. можете преузети овде

            Одлуку о додели уговора можете преузети овде

            Одлуку о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде

            Појашњење конкурсне документације можете преузети овде

            Образац понуде везане за јавну набавку можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 18-2016) „Рачунари, рачунарска опрема, резервни делови за рачунаре, видео бимови, телевизори и друга техника"

         Објашњење о закљученом уговору можете преузети овде

         Обавештење о обустави поступка по партијама за јавну набавку мале вредности можете преузети овде

            Одлуку о додели уговора можете преузети овде

            Одлуку о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде

            Појашњењa конкурсне документације можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 19-2016) „Кожне тубе за дипломе“"

            Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

            Одлуку о додели уговора можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију можете преузети овде (измена 26.10.2016)

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(јавна набака бр. 09/2016) „Опрема за наставу на Стоматологији- Комора за развијање интраоралних снимака“

            Одлуку о додели уговора можете преузети овде

         Обавештење о закљученом уговору у вези са за јавном набавком можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(јавна набака бр. 15/2016-1) „Средства за одржавање хигијене“ - поновљени поступак за партију под редним бројем два

            Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача можете преузети овде

            Одлуку о додели уговора можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(јавна набака бр. 08/1-2016) „Материјал и ситан инвентар за наставу на Стоматологији“ - поновљени поступак

         Обавештење о закљученом уговору у вези са за јавном набавком можете преузети овде

            Обавештење о обустави поступка можете преузети овде

         Обавештење о додели уговора у вези са за јавном набавком можете преузети овде

            Одлуку о обустави поступка можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 17-2016) „БЕНЗИН“

            Одлуку о додели уговора можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(јавна набака бр. 15-2016) „Средства за одржавање хигијене“

            Обавештење о обустави поступка можете преузети овде

            Одлуку о додели уговора можете преузети овде

         Обавештење о закљученом уговору у вези са за јавном набавком можете преузети овде

            Одлуку о обустави поступка можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(јавна набака бр. 08-2016) „Материјал и ситан инвентар за наставу на Стоматологији“

         Обавештење о закљученим уговорима у вези са за јавном набавком можете преузети овде

            Обавештење о обустави поступка можете преузети овде

            Одлуку о додели уговора можете преузети овде

            Одлуку о обустави поступка по партијама можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде (измењена 30.08.2016)

         Измењену конкурсну документацију можете преузети овде (измена 30.08.2016)

            Појашњењa конкурсне документације можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију можете преузети овде (измена 26.08.2016)

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
(јавна набака бр. 11-2016) „Потрошни медицински материјал и ситан инвентар“

         Обавештење о закљученим уговорима у вези са за јавном набавком можете преузети овде

            Обавештење о обустави поступка можете преузети овде

            Одлуку о додели уговора можете преузети овде

            Одлуку о обустави поступка можете преузети овде

            Појашњењa конкурсне документације можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 16-2016) „ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ“

         Обавештење о закљученом уговору у вези са за јавном набавком можете преузети овде

Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности „Путнички аутомобил“ бр. 16-2016. можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију можете преузети овде (измена 25.05.2016)

            Позив за подношење понуда можете преузети овде (измена 25.05.2016)

            Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава можете преузети овде (измена 25.05.2016)

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - ОСНОВНОГ СРЕДСТВА - МОТОРНОГ ВОЗИЛА

            Јавни позив, упутство понуђачима и образац понуде можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 13-2016) „Електрична енергија“

         Обавештење о закљученом уговору у вези са за јавном набавком можете преузети овде

         Одлуку о додели уговора у вези са јавном набавком можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 02-2015) „Канцеларијски материјал“

         Обавештење о закљученом уговору у вези са за јавном набавком можете преузети овде

         Одлуку о додели уговора у вези са јавном набавком можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију можете преузети овде

            Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА
(јавна набака бр. 16-2015) „УСЛУГЕ ШТАМПАЊА“

         Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку можете преузети овде

         Одлуку о додели уговора у вези са јавном набавком можете преузети овде

         Појашњење конкурсне документације можете преузети овде (последња измена 05.11.2015)

         Измењену конкурсну документацију можете преузети овде

            Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за достављање понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
(јавна набака бр. 13-2015) „Лабораторијски потрошни материјал и хемикалије“

         Обавештење о закљученом уговору у вези са за јавном набавком можете преузети овде

         Одлуку о додели уговора у вези са јавном набавком можете преузети овде

         Појашњењa конкурсне документације можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за достављање понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 14-2015) „Резервни делови за рачунаре и електронску опрему“

         Обавештење о закљученом уговору у вези са за јавном набавком можете преузети овде

         Одлуку о додели уговора у вези са за јавном набавком можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 15-2015) „Услуге обезбеђења зграде"

         Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку можете преузети овде

         Одлуку о додели уговора у вези са за јавном набавком можете преузети овде

         Појашњење конкурсне документације можете преузети овде (последња измена 16.10.2015)

         Измењену конкурсну документацију можете преузети овде (последња измена 16.10.2015)

            Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава можете преузети овде (последња измена 16.10.2015)

         Измењену конкурсну документацију можете преузети овде

            Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(јавна набака бр. 12-2015) „Лабораторијски потрошни материјал и хемикалије"

         Обавештења о закљученим уговорима у вези са за јавном набавком можете преузети овде

         Одлуку о додели уговора у вези са за јавном набавком можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију можете преузети овде

            Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 08-2015) „Рачунари и рачунарска опрема"

         Обавештење о закљученим уговорима у вези са за јавном набавком можете преузети овде

         Одлуку о додели уговора у вези са за јавном набавком можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 10-2015) „Кожне тубе за дипломе“"

         Одлуку о додели уговора у вези са за јавном набавком можете преузети овде

         Обавештење о закљученом уговоруу вези са за јавном набавком можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(јавна набака бр. 12-2015) „Лабораторијски потрошни материјал и хемикалије"

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 04-2015) „Бензин"

         Одлуку о додели уговора и обавештење о закљученом уговору за јавну набавку можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 06-2015) „Материјал за наставу нa Стоматологији"

         Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку „Лабораториски потрошни материјал и хемикалије“ (јавна набака бр. 11-2015)

         Обавештење о закљученим уговорима за јавну набавку можете преузети овде

         Појашњењa конкурсне документације можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 03-2015) „Средства за одржавање хигијене"

         Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку- Отворени поступак „Средства за одржавање хигијене“ број 3-2015 можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
„Потрошни медицински материјал“

         Обавештење о закљученим уговорима за јавну набавку- Отворени поступак „Потрошни медицински материјал“ број 7-2015 можете преузети овде

         Појашњење конкурсне документације можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за достављање понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
„ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“

         Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности - добра „Електричне енергије“ (редни број јавне набавке 01-2015) можете преузети овде

         Обавештење о продужењу рока за достављање понудаза јавну набавку мале вредности - добра „Електричне енергије“ (редни број јавне набавке 01-2015) можете преузети овде

         Појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности - добра „Електричне енергије“ (редни број јавне набавке 01-2015) можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - добра „Електричне енергије“ (редни број јавне набавке 01-2015) можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - добра „Електричне енергије“ (редни број јавне набавке 01-2015) можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - добра „Електричне енергије“ (редни број јавне набавке 01-2015) можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
(јавна набака бр. 03-2014/ПР) „Опрема за наставу на стоматологији - Столица за пацијента"

         Појашњење конкурсне документације можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
(јавна набака бр. 03-2014/ПП) „Опрема за наставу на Стоматологији"

         Обавештење о закљученом уговору за Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 03-2014/ПП. можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 15-2014) „Замена прозора на згради Деканата"

         Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

         Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке мале вредности „Замена прозора на згради деканата“ редни број 15-2014 можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
(јавна набака бр. 14-2014) „Поправка крова на згради Деканата"

         Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

            Позив за подношење понуда можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(јавна набака бр. 03-2014/П) „Опрема за наставу на Стоматологији"

         Обавештење о закљученом уговору за Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 03-2014/П. можете преузети овде

         Одлуку о додели уговора можете преузети овде

         Конкурсну документацију можете преузети овде

           Обавештење о покретању поступка можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
„Канцеларијски материјал"

         Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

         Појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности добра „Канцеларијски материјал" редни број 13-2014 можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра „Канцеларијски материјал" редни број 13-2014 можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности добра „Канцеларијски материјал" редни број 13-2014 можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
„Опрема за салу на трећем спрату Интерне клинике"

         Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

         Обавештење о продужењу рока за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности-добра редни број 11-2014/1 можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - добра редни број 11-2014/1 можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара „Опрема за салу на трећем спрату интерне клинике" редни број 11-2014/1 можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности добара „Опрема за салу на трећем спрату интерне клинике" редни број 11-2014/1 можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ
"Услуге штампања"

         Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

         Појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности редни број 12-2014 можете преузети овде

         Обавештење о продужењу рока за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности редни број 12-2014 можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности редни број 12-2014 можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности редни број 12-2014 можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности редни број 12-2014 можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
"Опрема за салу на трећем спрату интерне клинике"

         Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности редни број 11-2014 можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности редни број 11-2014 можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
"ПОПРАВКА ПРОСТОРА СА НАБАВКОМ ОПРЕМЕ- ТРЕЋИ СПРАТ ИНТЕРНЕ КЛИНИКЕ"

         Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - услуге „Поправка простора са набавком опреме- трећи спрат интерне клинике“ (редни број јавне набавке 10-2014) можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - услуге „Поправка простора са набавком опреме- трећи спрат интерне клинике“ (редни број јавне набавке 10-2014) можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
"БЕНЗИН"

         Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

         Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке мале вредности „Бензин“ редни број 04-2014 можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - добра „Бензин“ (редни број јавне набавке 04-2014) можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - услуге „Бензин“ (редни број јавне набавке 04-2014) можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
"УСЛУГА ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА"

         Обавештење о закљученим уговорима можете преузети овде

         Појашњење Конкурсне документације у вези ЈНMВ. бр. 03-2014 можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - услуге „Услуга поправке и сервисирања путничког аутомобила са резервним деловима“ (редни број јавне набавке 03-2014) можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - услуге „Услуга поправке и сервисирања путничког аутомобила са резервним деловима“ (редни број јавне набавке 03-2014) можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА "Лабораторијски материјал за јуниор пројекте" - јавна набавка бр. 02-2014/П

         Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

         Одлуку о додели уговора можете преузети овде

         Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда "Лабораторијски материјал за јуниор пројекте" - бр. 02-2014/П можете преузети овде

         Конкурсну документацију за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда "Лабораторијски материјал за јуниор пројекте" - бр. 02-2014/П можете преузети овде

         Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда "Лабораторијски материјал за јуниор пројекте" - бр. 02-2014/П можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ "Опрема за наставу на Стоматологији" - ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-2014/ОП

         Обавештење о обустави поступка јавне набавке бр. 03-2014 обликоване по партијама за одређене партије можете преузети овде

         Обавештење о закљученим уговорима можете преузети овде

         ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права понуђача (ЈН. БР. 03-2014) можете преузети овде

         Појашњење Конкурсне документације у вези ЈН. бр. 03-2014 можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку „Опрема за наставу на Стоматологији “ (редни број јавне набавке 03-2014) можете преузети овде

         Конкурсну документацију у отвореном поступку за јавну набавку " Опрема за наставу на Стоматологији " - бр. 03-2014/ОП можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА "ЗУБАРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ" - ЈАВНА НАБАВКА бр. 01-2014/П

         Обавештење о закљученим уговорима можете преузети овде

         Обавештење о обустави поступка јавне набавке бр. 01-2014/П обликоване по партијама за одређене партије можете преузети овде

         Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку " Зубарски потрошни материјал " - бр. 01-2014/П можете преузети овде

         Конкурсну документацију у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку " Зубарски потрошни материјал " - бр. 01-2014/П можете преузети овде

         Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку " Зубарски потрошни материјал " - бр. 01-2014/П можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
"УСЛУГА ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА"

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - услуге „Услуга поправке и сервисирања путничког аутомобила са резервним деловима“ (редни број јавне набавке 03-2014) можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - услуге „Услуга поправке и сервисирања путничког аутомобила са резервним деловима“ (редни број јавне набавке 03-2014) можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
"СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ"

         Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

         Појашњењa конкурсне документације јавне набавке мале вредности - добра бр. 08-2014 можете преузети овде (последња измена 12.07.2014)

         Обавештење о продужењу рока за подношење понуда јавне набавке мале вредности - добра бр. 08-2014 можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности - добра „Средства за одржавање хигијене “ (редни број јавне набавке 08-2014) можете преузети можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - добра „Средства за одржавање хигијене “ (редни број јавне набавке 08-2014) можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - добра „Средства за одржавање хигијене “ (редни број јавне набавке 08-2014) можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
"КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ"

         Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - добра „Кожне тубе за дипломе “ (редни број јавне набавке 07-2014) можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - добра „Кожне тубе за дипломе“ (редни број јавне набавке 07-2014) можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ "НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЈУНИОР ПРОЈЕКТЕ - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 02-2014

         Обавештење о обустави поступка јавне набавке бр. 02-2014 обликоване по партијама за одређене партије можете преузети овде

         Обавештење о закљученим уговорима можете преузети овде

         ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда у вези ЈН. бр. 02-2014 можете преузети овде

         Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке у отвореном поступку „Лабораторијски материјал за јуниор пројекте“можете преузети овде (последња измена 12.05.2014)

         Остала појашњења документације погледајте у архиви свих одговора.

      Конкурсну документацију у отвореном поступку за јавну набавку „Лабораторијски материјал за јуниор пројекте“ број 02-2014 можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку „Лабораторијски материјал за јуниор пројекте“ број 02-2014 можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
„РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА“

         Обавештења о закљученом уговору можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - добра „Рачунари и рачунарска опрема“ (редни број јавне набавке 05-2014) можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - добра „Рачунари и рачунарска опрема“ (редни број јавне набавке 05-2014) можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК "ЗУБАРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ" - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01-2014

         Обавештење о обустави поступка јавне набавке бр. 01-2014 обликоване по партијама за одређене партије можете преузети овде

         Обавештења о закљученим уговорима можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију за отворени поступак – јавна набавка - добра „Зубарски потрошни материјал“ број 01-2014 можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке - добра „Зубарски потрошни материјал“ (редни број јавне набавке 01-2014) можете преузети овде

         Конкурсну документацију за отворени поступак – јавна набавка - добра „Зубарски потрошни материјал“ број 01-2014 можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДИГИТАЛНОГ ОРТОПАН РЕНДГЕН АПАРАТА СА ОПЦИЈАМА ПАНОРАМСКОГ, ТЕЛЕРАДИОГРАФСКОГ И 3D CBCT РАДИОГРАФИСАЊА


         Обавештења о закљученoм уговору можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију у отвореном поступку за јавну набавку дигиталног ортопан рендген апарата са опцијама панорамског, телерадиографског и 3D CBCT радиографисања (редни број јавне набавке 24-2013) можете преузети овде

         ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда у вези ЈН. бр. 24-2013 можете преузети овде

         ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права понуђача број 01-26/1 (ЈН. БР. 24-2013) можете преузети овде

         ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права понуђача број 01-26 (ЈН. БР. 24-2013) можете преузети овде

         Појашњењe Конкурсне документације у вези ЈН. бр. 24-2013 можете преузети овде (последња измена 3.01.2014)

         Остала појашњења документације погледајте у архиви свих одговора.

         Измењену конкурсну документацију у отвореном поступку за јавну набавку дигиталног ортопан рендген апарата са опцијама панорамског, телерадиографског и 3D CBCT радиографисања (редни број јавне набавке 24-2013) можете преузети овде

         Појашњењa конкурсне документације (архива свих одговора) у вези ЈН 24-2013 можете преузети овде

         Конкурсну документацију у отвореном поступку за јавну набавку дигиталног ортопан рендген апарата са опцијама панорамског, телерадиографског и 3D CBCT радиографисања (редни број јавне набавке 24-2013) можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
„МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВУ НА МЕДИЦИНИ“

         Обавештења о закљученим уговорима можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - добра „Материјал за наставу на Медицини“ (редни број јавне набавке 02-2014) можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - добра „Материјал за наставу на Медицини“ (редни број јавне набавке 02-2014) можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
„ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“

         Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - добра „Електричне енергије“ (редни број јавне набавке 01-2014) можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - добра „Електричне енергије“ (редни број јавне набавке 01-2014) можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
„АУТОКЛАВ “

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

         Обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда за јавну набавку мале вредности бр. 26-2013. можете преузети овде

         Појашњењe Конкурсне документације у вези ЈНМВ. бр. 26-2013 можете преузети овде (последња измена 15.01.2014)

         Остала појашњења документације погледајте у архиви свих одговора.

         Појашњењa конкурсне документације (архива свих одговора) у вези ЈНМВ 26-2013 можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности -добра „ Аутоклав “- редни број јавне набавке
26-2013 . можете преузети овде

         Измењену конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности -добра „ Аутоклав “- редни број јавне набавке
26-2013 . можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности -добра „ Аутоклав “ „ Аутоклав “- редни број јавне набавке 26-2013 . можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - добра за јавну набавку мале вредности добара „Аутоклав “- редни број јавне набавке 26-2013 . можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
„ СУПСТАНЦЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И ИЗОЛАЦИЈУ ЋЕЛИЈА “

         Обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда за јавну набавку мале вредности „Супстанце за идентификацију и изолацију ћелија“ , број 25-2013. можете преузети овде

         Појашњењe Конкурсне документације у вези ЈНМВ. бр. 25-2013 можете преузети овде (последња измена 9.01.2014)

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности -добра „ Супстанце за идентификацију и изолацију ћелија “- редни број јавне набавке 25-2013 . можете преузети овде

         Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - добра за јавну набавку мале вредности добара „ Супстанце за идентификацију и изолацију ћелија “- редни број јавне набавке 25-2013 . можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
„ХЕМИКАЛИЈE ЗА FACS и PCR“


         Обавештење о закљученим уговорима можете преузети овде

         Обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда за јавну набавку мале вредности „Хемикалије за FACS и PCR“ , број 23-2013. можете преузети овде

         Конкурсну документацију (измењена и допуњена) за јавну набавку мале вредности - добра „Хемикалијe за FACS и PCR“ (редни број јавне набавке 23-2013) можете преузети овде

         Појашњење конкурсне документације у вези ЈНМВ 23-2013 можете преузети овде

         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - добра „Хемикалијe за FACS и PCR“ (редни број јавне набавке 23-2013) можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
„СКЛАПАЈУЋА СТОЛИЦА ЗА АМФИТЕТАР СА ФИКСНОМ КЛУПОМ“


         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - добра „Склапајућа столица за амфитетар са фиксном клупом“ (редни број јавне набавке 22-2013) можете преузети овде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
„ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ“


         Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - добра „путнички аутомобил“ (редни број јавне набавке 21-2013) можете преузети овде