Trenutno ste na:
 
Javne nabavke fakulteta
  Najnovije vesti
 

 


Povezani sadržaji:
 
Najnovije vesti
Arhiva vesti
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
JAVNE NABAVKE I JAVNI POZIVI
NAJNOVIJI KONKURSIARHIVA KONKURSA

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

Plan javnih nabavki za 2017. godinu možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
(javna nabaka 12-2017) „Kancelarijski materijal"

            Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku možete pogledati ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
(javna nabaka 16-2017) „Kožne tube za diplome"

            Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku možete pogledati ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
(javna nabaka 08-2017) „Fiziodispenzer"

            Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku možete pogledati ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
(javna nabaka 14-2017) „Benzin i nafta"

            Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku možete pogledati ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
(javna nabaka 13-2017) „Sredstva za održavanje higijene"

            Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku možete pogledati ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
(javna nabaka 06-2017) „Materijal i sitan inventar za nastavu na Stomatologiji"

            Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku možete pogledati ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
(javna nabaka 10-2017) „Potrošni medicinski materijal i sitan inventar"

            Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku možete pogledati ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
(javna nabaka 19-2017) „Usluge drumskog prevoza"

            Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku možete pogledati ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU OTVORENI POSTUPAK
(javna nabaka 02/1-2016 ponovljeni postupak) „Laboratorijski potrošni materijal i hemikalije"

            Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku možete pogledati ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
(javna nabaka broj 17-2017) „Usluge štampanja"

            Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku možete pogledati ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
(javna nabaka broj 11-2017) „Električna energija"

            Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku možete pogledati ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU – OTVORENI POSTUPAK
(javna nabaka broj 01-2016) „Laboratorijski potrošni materijal i hemikalije"

            Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku možete pogledati ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - USLUGE
(javna nabaka broj 18-2017) „Usluge fizičkog obezbećenja zgrade"

            Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku možete pogledati ovde


REBALANS PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

Rebalans Plana javnih nabavki (od 19.05.2016. godine) za 2016. godinu možete preuzeti ovde


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

Plan javnih nabavki za 2016. godinu možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 14-2016) „Kancelarijski materijal"

            Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

            Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 18/1-2016) „Računari, računarska oprema, rezervni delovi za računare, video bimovi, televizori i druga tehnika"

            Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

            Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 2-2016) „Laboratorijski potrošni materijal i hemikalije"

         Objašnjenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

            Obaveštenje o obustavi postupka po partijama za otvoreni postupak „Laboratorijski potrošni materijal i hemikalije“ broj 02-2016. možete preuzeti ovde

            Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

            Odluku o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde

            Pojašnjenje konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde

            Obrazac ponude vezane za javnu nabavku možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 18-2016) „Računari, računarska oprema, rezervni delovi za računare, video bimovi, televizori i druga tehnika"

         Objašnjenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o obustavi postupka po partijama za javnu nabavku male vrednosti možete preuzeti ovde

            Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

            Odluku o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde

            Pojašnjenja konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 19-2016) „Kožne tube za diplome“"

            Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

            Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde (izmena 26.10.2016)

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
(javna nabaka br. 09/2016) „Oprema za nastavu na Stomatologiji- Komora za razvijanje intraoralnih snimaka“

            Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
(javna nabaka br. 15/2016-1) „Sredstva za održavanje higijene“ - ponovljeni postupak za partiju pod rednim brojem dva

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača možete preuzeti ovde

            Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
(javna nabaka br. 08/1-2016) „Materijal i sitan inventar za nastavu na Stomatologiji“ - ponovljeni postupak

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

            Obaveštenje o obustavi postupka možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o dodeli ugovora u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

            Odluku o obustavi postupka možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 17-2016) „BENZIN“

            Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
(javna nabaka br. 15-2016) „Sredstva za održavanje higijene“

            Obaveštenje o obustavi postupka možete preuzeti ovde

            Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

            Odluku o obustavi postupka možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
(javna nabaka br. 08-2016) „Materijal i sitan inventar za nastavu na Stomatologiji“

         Obaveštenje o zaključenim ugovorima u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

            Obaveštenje o obustavi postupka možete preuzeti ovde

            Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

            Odluku o obustavi postupka po partijama možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde (izmenjena 30.08.2016)

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde (izmena 30.08.2016)

            Pojašnjenja konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde (izmena 26.08.2016)

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
(javna nabaka br. 11-2016) „Potrošni medicinski materijal i sitan inventar“

         Obaveštenje o zaključenim ugovorima u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

            Obaveštenje o obustavi postupka možete preuzeti ovde

            Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

            Odluku o obustavi postupka možete preuzeti ovde

            Pojašnjenja konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 16-2016) „PUTNIČKI AUTOMOBIL“

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

Odluku o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti „Putnički automobil“ br. 16-2016. možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde (izmena 25.05.2016)

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde (izmena 25.05.2016)

            Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava možete preuzeti ovde (izmena 25.05.2016)

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZATVORENIH PISANIH PONUDA ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE - OSNOVNOG SREDSTVA - MOTORNOG VOZILA

            Javni poziv, uputstvo ponuđačima i obrazac ponude možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 13-2016) „Električna energija“

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Odluku o dodeli ugovora u vezi sa javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 02-2015) „Kancelarijski materijal“

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Odluku o dodeli ugovora u vezi sa javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - USLUGA
(javna nabaka br. 16-2015) „USLUGE STAMPANJA“

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku možete preuzeti ovde

         Odluku o dodeli ugovora u vezi sa javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde (poslednja izmena 05.11.2015)

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU
(javna nabaka br. 13-2015) „Laboratorijski potrošni materijal i hemikalije“

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Odluku o dodeli ugovora u vezi sa javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Pojašnjenja konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 14-2015) „Rezervni delovi za računare i elektronsku opremu“

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Odluku o dodeli ugovora u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 15-2015) „Usluge obezbeđenja zgrade"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku možete preuzeti ovde

         Odluku o dodeli ugovora u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde (poslednja izmena 16.10.2015)

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde (poslednja izmena 16.10.2015)

            Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava možete preuzeti ovde (poslednja izmena 16.10.2015)

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK
(javna nabaka br. 12-2015) „Laboratorijski potrošni materijal i hemikalije"

         Obaveštenja o zaključenim ugovorima u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Odluku o dodeli ugovora u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 08-2015) „Računari i računarska oprema"

         Obaveštenje o zaključenim ugovorima u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Odluku o dodeli ugovora u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 10-2015) „Kožne tube za diplome“"

         Odluku o dodeli ugovora u vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o zaključenom ugovoruu vezi sa za javnom nabavkom možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK
(javna nabaka br. 12-2015) „Laboratorijski potrošni materijal i hemikalije"

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 04-2015) „Benzin"

         Odluku o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 06-2015) „Materijal za nastavu na Stomatologiji"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA u otvorenom postupku za javnu nabavku „Laboratoriski potrošni materijal i hemikalije“ (javna nabaka br. 11-2015)

         Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku možete preuzeti ovde

         Pojašnjenja konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 03-2015) „Sredstva za održavanje higijene"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku- Otvoreni postupak „Sredstva za održavanje higijene“ broj 3-2015 možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU
„Potrošni medicinski materijal“

         Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku- Otvoreni postupak „Potrošni medicinski materijal“ broj 7-2015 možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
„ELEKTRIČNE ENERGIJE“

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti - dobra „Električne energije“ (redni broj javne nabavke 01-2015) možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponudaza javnu nabavku male vrednosti - dobra „Električne energije“ (redni broj javne nabavke 01-2015) možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti - dobra „Električne energije“ (redni broj javne nabavke 01-2015) možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - dobra „Električne energije“ (redni broj javne nabavke 01-2015) možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - dobra „Električne energije“ (redni broj javne nabavke 01-2015) možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - dobra „Električne energije“ (redni broj javne nabavke 01-2015) možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK
(javna nabaka br. 03-2014/PR) „Oprema za nastavu na stomatologiji - Stolica za pacijenta"

         Pojašnjenje konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK
(javna nabaka br. 03-2014/PP) „Oprema za nastavu na Stomatologiji"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 03-2014/PP. možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 15-2014) „Zamena prozora na zgradi Dekanata"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi javne nabavke male vrednosti „Zamena prozora na zgradi dekanata“ redni broj 15-2014 možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
(javna nabaka br. 14-2014) „Popravka krova na zgradi Dekanata"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

            Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOSENJE PONUDA
(javna nabaka br. 03-2014/P) „Oprema za nastavu na Stomatologiji"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 03-2014/P. možete preuzeti ovde

         Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

           Obaveštenje o pokretanju postupka možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
„Kancelarijski materijal"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke male vrednosti dobra „Kancelarijski materijal" redni broj 13-2014 možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra „Kancelarijski materijal" redni broj 13-2014 možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti dobra „Kancelarijski materijal" redni broj 13-2014 možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
„Oprema za salu na trećem spratu Interne klinike"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti-dobra redni broj 11-2014/1 možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - dobra redni broj 11-2014/1 možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara „Oprema za salu na trećem spratu interne klinike" redni broj 11-2014/1 možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti dobara „Oprema za salu na trećem spratu interne klinike" redni broj 11-2014/1 možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - USLUGE
"Usluge štampanja"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke male vrednosti redni broj 12-2014 možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti redni broj 12-2014 možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti redni broj 12-2014 možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti redni broj 12-2014 možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti redni broj 12-2014 možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
"Oprema za salu na trećem spratu interne klinike"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti redni broj 11-2014 možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti redni broj 11-2014 možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
"POPRAVKA PROSTORA SA NABAVKOM OPREME- TREĆI SPRAT INTERNE KLINIKE"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - usluge „Popravka prostora sa nabavkom opreme- treći sprat interne klinike“ (redni broj javne nabavke 10-2014) možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - usluge „Popravka prostora sa nabavkom opreme- treći sprat interne klinike“ (redni broj javne nabavke 10-2014) možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
"BENZIN"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi javne nabavke male vrednosti „Benzin“ redni broj 04-2014 možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - dobra „Benzin“ (redni broj javne nabavke 04-2014) možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - usluge „Benzin“ (redni broj javne nabavke 04-2014) možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
"USLUGA POPRAVKE I SERVISIRANJA PUTNIČKOG AUTOMOBILA SA REZERVNIM DELOVIMA"

         Obaveštenje o zaključenim ugovorima možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje Konkursne dokumentacije u vezi JNMV. br. 03-2014 možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - usluge „Usluga popravke i servisiranja putničkog automobila sa rezervnim delovima“ (redni broj javne nabavke 03-2014) možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - usluge „Usluga popravke i servisiranja putničkog automobila sa rezervnim delovima“ (redni broj javne nabavke 03-2014) možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOSENJE PONUDA "Laboratorijski materijal za junior projekte" - javna nabavka br. 02-2014/P

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda "Laboratorijski materijal za junior projekte" - br. 02-2014/P možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda "Laboratorijski materijal za junior projekte" - br. 02-2014/P možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda "Laboratorijski materijal za junior projekte" - br. 02-2014/P možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU "Oprema za nastavu na Stomatologiji" - JAVNA NABAVKA br. 03-2014/OP

         Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke br. 03-2014 oblikovane po partijama za određene partije možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o zaključenim ugovorima možete preuzeti ovde

         OBAVESTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača (JN. BR. 03-2014) možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje Konkursne dokumentacije u vezi JN. br. 03-2014 možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku „Oprema za nastavu na Stomatologiji “ (redni broj javne nabavke 03-2014) možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju u otvorenom postupku za javnu nabavku " Oprema za nastavu na Stomatologiji " - br. 03-2014/OP možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOSENJE PONUDA "ZUBARSKI POTROSNI MATERIJAL" - JAVNA NABAVKA br. 01-2014/P

         Obaveštenje o zaključenim ugovorima možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke br. 01-2014/P oblikovane po partijama za određene partije možete preuzeti ovde

         Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku " Zubarski potrošni materijal " - br. 01-2014/P možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku " Zubarski potrošni materijal " - br. 01-2014/P možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku " Zubarski potrošni materijal " - br. 01-2014/P možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
"USLUGA POPRAVKE I SERVISIRANJA PUTNIČKOG AUTOMOBILA SA REZERVNIM DELOVIMA"

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - usluge „Usluga popravke i servisiranja putničkog automobila sa rezervnim delovima“ (redni broj javne nabavke 03-2014) možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - usluge „Usluga popravke i servisiranja putničkog automobila sa rezervnim delovima“ (redni broj javne nabavke 03-2014) možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
"SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Pojašnjenja konkursne dokumentacije javne nabavke male vrednosti - dobra br. 08-2014 možete preuzeti ovde (poslednja izmena 12.07.2014)

         Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda javne nabavke male vrednosti - dobra br. 08-2014 možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti - dobra „Sredstva za održavanje higijene “ (redni broj javne nabavke 08-2014) možete preuzeti možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - dobra „Sredstva za održavanje higijene “ (redni broj javne nabavke 08-2014) možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - dobra „Sredstva za održavanje higijene “ (redni broj javne nabavke 08-2014) možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
"KOŽNE TUBE ZA DIPLOME"

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - dobra „Kožne tube za diplome “ (redni broj javne nabavke 07-2014) možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - dobra „Kožne tube za diplome“ (redni broj javne nabavke 07-2014) možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU "NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA JUNIOR PROJEKTE - ZA JAVNU NABAVKU BROJ 02-2014

         Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke br. 02-2014 oblikovane po partijama za određene partije možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o zaključenim ugovorima možete preuzeti ovde

         OBAVESTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda u vezi JN. br. 02-2014 možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi javne nabavke u otvorenom postupku „Laboratorijski materijal za junior projekte“možete preuzeti ovde (poslednja izmena 12.05.2014)

         Ostala pojašnjenja dokumentacije pogledajte u arhivi svih odgovora.

      Konkursnu dokumentaciju u otvorenom postupku za javnu nabavku „Laboratorijski materijal za junior projekte“ broj 02-2014 možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku „Laboratorijski materijal za junior projekte“ broj 02-2014 možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
„RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA“

         Obaveštenja o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - dobra „Računari i računarska oprema“ (redni broj javne nabavke 05-2014) možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - dobra „Računari i računarska oprema“ (redni broj javne nabavke 05-2014) možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK "ZUBARSKI POTROSNI MATERIJAL" - JAVNA NABAVKA BROJ 01-2014

         Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke br. 01-2014 oblikovane po partijama za određene partije možete preuzeti ovde

         Obaveštenja o zaključenim ugovorima možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju za otvoreni postupak – javna nabavka - dobra „Zubarski potrošni materijal“ broj 01-2014 možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke - dobra „Zubarski potrošni materijal“ (redni broj javne nabavke 01-2014) možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za otvoreni postupak – javna nabavka - dobra „Zubarski potrošni materijal“ broj 01-2014 možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU
DIGITALNOG ORTOPAN RENDGEN APARATA SA OPCIJAMA PANORAMSKOG, TELERADIOGRAFSKOG I 3D CBCT RADIOGRAFISANJA


         Obaveštenja o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju u otvorenom postupku za javnu nabavku digitalnog ortopan rendgen aparata sa opcijama panoramskog, teleradiografskog i 3D CBCT radiografisanja (redni broj javne nabavke 24-2013) možete preuzeti ovde

         OBAVESTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda u vezi JN. br. 24-2013 možete preuzeti ovde

         OBAVESTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača broj 01-26/1 (JN. BR. 24-2013) možete preuzeti ovde

         OBAVESTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača broj 01-26 (JN. BR. 24-2013) možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje Konkursne dokumentacije u vezi JN. br. 24-2013 možete preuzeti ovde (poslednja izmena 3.01.2014)

         Ostala pojašnjenja dokumentacije pogledajte u arhivi svih odgovora.

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju u otvorenom postupku za javnu nabavku digitalnog ortopan rendgen aparata sa opcijama panoramskog, teleradiografskog i 3D CBCT radiografisanja (redni broj javne nabavke 24-2013) možete preuzeti ovde

         Pojašnjenja konkursne dokumentacije (arhiva svih odgovora) u vezi JN 24-2013 možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju u otvorenom postupku za javnu nabavku digitalnog ortopan rendgen aparata sa opcijama panoramskog, teleradiografskog i 3D CBCT radiografisanja (redni broj javne nabavke 24-2013) možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
„MATERIJAL ZA NASTAVU NA MEDICINI“

         Obaveštenja o zaključenim ugovorima možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - dobra „Materijal za nastavu na Medicini“ (redni broj javne nabavke 02-2014) možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - dobra „Materijal za nastavu na Medicini“ (redni broj javne nabavke 02-2014) možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
„ELEKTRIČNE ENERGIJE“

         Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - dobra „Električne energije“ (redni broj javne nabavke 01-2014) možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - dobra „Električne energije“ (redni broj javne nabavke 01-2014) možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
„AUTOKLAV “

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o produženju roka za podnošenje i otvaranje ponuda za javnu nabavku male vrednosti br. 26-2013. možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje Konkursne dokumentacije u vezi JNMV. br. 26-2013 možete preuzeti ovde (poslednja izmena 15.01.2014)

         Ostala pojašnjenja dokumentacije pogledajte u arhivi svih odgovora.

         Pojašnjenja konkursne dokumentacije (arhiva svih odgovora) u vezi JNMV 26-2013 možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti -dobra „ Autoklav “- redni broj javne nabavke
26-2013 . možete preuzeti ovde

         Izmenjenu konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti -dobra „ Autoklav “- redni broj javne nabavke
26-2013 . možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti -dobra „ Autoklav “ „ Autoklav “- redni broj javne nabavke 26-2013 . možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - dobra za javnu nabavku male vrednosti dobara „Autoklav “- redni broj javne nabavke 26-2013 . možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
„ SUPSTANCE ZA IDENTIFIKACIJU I IZOLACIJU ĆELIJA “

         Obaveštenje o produženju roka za podnošenje i otvaranje ponuda za javnu nabavku male vrednosti „Supstance za identifikaciju i izolaciju ćelija“ , broj 25-2013. možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje Konkursne dokumentacije u vezi JNMV. br. 25-2013 možete preuzeti ovde (poslednja izmena 9.01.2014)

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti -dobra „ Supstance za identifikaciju i izolaciju ćelija “- redni broj javne nabavke 25-2013 . možete preuzeti ovde

         Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - dobra za javnu nabavku male vrednosti dobara „ Supstance za identifikaciju i izolaciju ćelija “- redni broj javne nabavke 25-2013 . možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
„HEMIKALIJE ZA FACS i PCR“


         Obaveštenje o zaključenim ugovorima možete preuzeti ovde

         Obaveštenje o produženju roka za podnošenje i otvaranje ponuda za javnu nabavku male vrednosti „Hemikalije za FACS i PCR“ , broj 23-2013. možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju (izmenjena i dopunjena) za javnu nabavku male vrednosti - dobra „Hemikalije za FACS i PCR“ (redni broj javne nabavke 23-2013) možete preuzeti ovde

         Pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi JNMV 23-2013 možete preuzeti ovde

         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - dobra „Hemikalije za FACS i PCR“ (redni broj javne nabavke 23-2013) možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
„SKLAPAJUĆA STOLICA ZA AMFITETAR SA FIKSNOM KLUPOM“


         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - dobra „Sklapajuća stolica za amfitetar sa fiksnom klupom“ (redni broj javne nabavke 22-2013) možete preuzeti ovde


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - DOBRA
„PUTNIČKI AUTOMOBIL“


         Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - dobra „putnički automobil“ (redni broj javne nabavke 21-2013) možete preuzeti ovde