Тренутно сте на:
 
Центaр изузет.вредности
 


Повезани садржаји:
 
Почетна страна Центра
Активности Центра
О Центру
Делатност рада Центра
Циљеви Центра
Истраживачи у Центру
Пројекти Центра
Резултати Центра
Сарадња и организација
 

 

ЦЕНТАР ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ
ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И
ИСТРАЖИВАЊЕ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА
 


КАЛЕНДАР ЛАБОРАТОРИЈСКИХ САСТАНАКА

Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


   

АКТУЕЛНО

ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да у петак, 21. априла 2017. у 13:30 у Плавој сали Факултета медицинских наука присуствујете предавању под називом:

“CYTOKINES IN INFECTION AND INFLAMMATION“ које ће одржати:

Professor F.Y. (Eddy) Liew, Ph.D. FRCPath
Distinguished Professor in Immunology, Biomedical Research Centre, Institute of Infection, Immunity and Inflammation, University of Glasgow Fellow of the Royal Society of London

Професор Eddy Liew је један од најцитиранијих европских имунолога. Његов изузетан научни допринос укључује расветљавање улоге Th1/Th2 ћелија у инфекцији, функцијe азот моноксида (NO) у имуности и улогe IL-33/ST2 осовине у имунским реакцијама.


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да 13.04.2017. у 14:00 у Амфитеатру "проф. др Милосав Костић" присуствујете предавању


"Утицај новосинтетисаног лиганда (O,O-dietil- (S,S)-etilendiamin-N,N-di- 2-amino- (-3cikloheksil) propanoat dihlorhlorida) на раст и метастазирање тумора: туморицидни ефекат in vitro и модулација антитуморског имунског одговора in vivo" које ће одржати

Mилена Јуришевић
ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да 02.03.2017. у 14:00 сати у амфитеатру "проф. др Милосав Костић" присуствујете предавању


“Утицај дијабетес мелитуса на раст и прогресију мишјег карцинома дојке" које ће одржати

Невена Гајовић
ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да 09.02.2017. у 14:00 сати у амфитеатру "проф. др Милосав Костић" присуствујете предавању


“Примена мезенхималних матичних ћелија супримира ефекторске функције NKT ћелија у јетри и редукује оштећење хепатоцита" које ће одржати

Mарина Газдић
ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да 2.2.2017. у 14:00 сати у амфитеатру "проф. др Милосав Костић" присуствујете предавању


“Значај IL-33 у метастазирању мишјег меланома” које ће одржати

Андра Јевтовић


Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да 19.1.2017. у 14:00 сати у амфитеатру "проф. др Милосав Костић" присуствујете предавању


“Утицај сигналног пута IL-33/ST2 на развој некрозе код карцинома дојке” које ће одржати

Милош Милосављевић


Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да 15.12.2016. у 14:00 сати у амфитеатру "проф. др Милосав Костић" присуствујете предавању


“Утицај новосинтетисаног лиганда (O,O-dietil- (S,S)-etilendiamid-N,N-di- 2-amino- (3-cikloheksil) propanoat dihidrohlorida) на раст и метастазирање тумора: тумороцидни ефекат in vitro и модулација антитуморског имунског одговора in vivo ” које ће одржати

Милена Јуришевић


Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да 1.12.2016. у 14:00 сати у амфитеатру "проф. др Милосав Костић" присуствујете предавању


“Лептин, Галектин-1 и Галектин-3 у лимфангиогенези колоректалног карцинома” које ће одржати

Сара Петровић


Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да 17.11.2016. у 14:00 сати у амфитеатру "проф. др Милосав Костић" присуствујете предавању


“Модулација инфламације у јетри мезенхималним матичним ћелијама” које ће одржати

Јамин Нурковић


Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да 03.11.2016. у 15:15 сати у амфитеатру "проф. др Милосав Костић" присуствујете предавању


“Улога галектина 3 у експерименталном моделу акутног панкреатитиса” које ће одржати

Бојан Стојановић


Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да 3.11.2016. у 15:15 сати у амфитеатру "проф. др Милосав Костић" присуствујете предавању


“Утицај мезенхималних матичних ћелија у анималном моделу акутног запаљења дебелог црева изазваног декстран натријум сулфатом” које ће одржати

Александар Николић


Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да 13.10.2016. у 14:00 сати у амфитеатру "проф. др Милосав Костић" присуствујете предавању


“Улога галектина-3 у патогенези експерименталног аутоимунскиог миокардитиса” које ће одржати

Maрина Милетић Ковачевић


Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да 27.09.2016. у 14:00 сати у амфитеатру "проф. др Милосав Костић" присуствујете предавању


“Нова популација људских меморијских Т лимфоцита са наивним мембранским фенотипом” које ће одржати

проф. др Јанко Николић Жугић
Bowman Professor and Head, Department of Immunobiology,
Co-Director, University of Arizona Center on Aging, University of Arizona, College of Medicine, Chairman of the Board and CEO, American Aging Association


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да присуствујете

предавању
„Ефекти активних принципа изолованих из onosma visiani на апоптотску смрт леукемијских лимфоцита“ које ће одржати Жељко ТодоровићЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да присуствујете

предавању
„Улога Интерлеукина-33 у патогенези каротидне болести“ које ће одржати др Биљана Љујић

15.03.2016. од 14.30 сати у Плавој сали (број 44) Факултета медицинских наука,ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да присуствујете

предавању
„Имуномодулаторни ефекти антимикробних пептида изолованих из коже жаба“ које ће одржати др Јелена Пантић

и предавању
Примена мезенхималних матичних ћелија супримира ефекторске функције NKT ћелија у јетри и редукује оштећење хепатоцита“ које ће одржати др Марина Газдић

08.03.2016. од 14.30 сати у Плавој сали (број 44) Факултета медицинских наука,ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да присуствујете предавању

„Галектин-3 има важну проинфламаторну улогу у почетној фази акутног колитиса и поспешује активацију NLRP3 инфламазома у макрофагама и продукцију IL-1β“

01.03.2016. у 14.30 сати у Плавој сали (број 44) Факултета медицинских наука, које ће одржати

Бојана Симовић Марковић


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да присуствујете предавању

„Утицај дијабетес мелитуса на раст и прогресију мишјег тумора дојке“

2.02.2016. у 14.30 сати у Плавој сали Факултета медицинских наука, које ће одржати

Др Невена Гајовић


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да 26.01.2016. у 13 сати, у плавој сали на Факултету медицинских наука присуствујете предавању:

„Принципи функционисања имунског система и њихова (не)примењивост на имунски систем у старењу"

које ће одржати
професор Јанко Николић Жугић
Professor and Head, Department of Immunobiology
Co-Director, Arizona Center on Aging
Bowman Professor in Medical Research


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да присуствујете предавању:

„ Примена мезенхималних матичних ћелија супримира ефекторске функције NKT ћелија у јетри и редукује оштећење хепатоцита“

23.03.2015. у 20.30 сати у Плавој сали Факултета медицинских наука, које ће одржати
Др Марина Газдић
Мезенхималне матичне ћелије (MSC) су адултне, мултипотентне матичне ћелије које се због свог регенеративног и имуносупресивног потенцијала примењују у терапији дегенеративних и аутоимунских болести. MSC модулирају активност професионалних антиген презентујућих и NK ћелија, Т и В лимфоцита, али њихова улога у модулацији NKT ћелија није у потпуности разјашњена. С обзиром да су NKT ћелије најбројније у јетри и да су главне ефекторске ћелије у фулминантном хепатитису, испитивана је интеракција MSC и NKT ћелија у експерименталним моделима хиперакутног оштећења јетре. Коришћени су модели: ,,Фулминантни хепатитис индукован применом Конканавалина А“ и ,,Фулминантни хепатитис индукован применом Алфа-галактозилцерамида“.

Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА


Позивамо Вас да присуствујете предавању:

„Улога инфекције Cytomegalovirus-ом у патогенези ЕАЕ"

09.02.2015. у 18.30 сати у плавој сали Факултета медицинских наука, које ће одржати

Др Јелена Миловановић

Вирусна инфекција се наводи као највероватнији фактор околине који утиче на развој мултипле склерозе. Постоје конфликтни подаци о улози инфекције Cytomegalovirus-ом у патогенези мултипле склерозе. Циљ овог истраживања је да испита како инфекција Cytomegalovirus-ом утиче на развој неуроимунске инфламације и то коришћењем BALB/c мишева, резистентних на индукцију експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса, који су пре имунизације MOG35-55 пептидом инфицирани мишијим Cytomegalovirus-ом.

Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА


Позивамо Вас да присуствујете предавању:

„Улога Gal-3 у патогенези примарне билијарне цирозе"

02.02.2015. у 18.30 сати у плавој сали Факултета медицинских наука, које ће одржати

Др Александар Арсенијевић

Примарна билијарна цироза (РВС) је аутоимунска болест јетре коју карактерише деструкција интрахепатичних жучних каналића и присуство антимитохондријалних антитела. У РВС је имунски одговор усмерен на Е2 компоненту пируват дехидрогеназе, ензима који је лоциран у митохондријама. Gal-3 је експримиран у бројним епителним ћелијама, та експресија се углавном повећава у инфламаторним стањима и у туморима, али нема података о улози Gal-3 у патогенези инфламаторних болести билијарних каналића. Циљ овог истраживања је да се испита улога Gal-3 у патогенези примарне билијарне цирозе у различитим експерименталним моделима болести.

Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА


Позивамо Вас да присуствујете предавању:

„Galectin-3 and immunometabolism"

27.01.2015. у 18.30 сати у плавој сали Факултета медицинских наука, које ће одржати

Nada Pejnovic

Professor in Pathophysiology, Faculty of Medical Sciences University of Kragujevac

Metabolism and immunity regulate internal homeostasis, but the molecular mechanisms that associate immune/inflammatory responses and metabolic disorders are incompletely understood. Obesity via gain of ectopic fat and by inducing complex immune/inflammatory response in metabolic tissues promote insulin resistance, hepatic steatosis, and β cell failure thus representing the major risk factor for type 2 diabetes mellitus (T2DM). Galectin?3 (Gal-3) is a multifunctional molecule that participates in a spectrum of diseases, including metabolic disorders and particularly diabetic complications via its receptor function for advanced glycation end-products (AGEs) and advanced lipoxidation end-products (ALEs). Gal-3 modulates a variety of cellular functions, as well as inflammation and fibrogenesis. Детаљније погледајте овде

Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА


Позивамо Вас да присуствујете предавању:

„Autoimmunity, inflammation and cytokine networks in psychosis" 12.01.2015. у 18.30 сати у плавој сали Факултета медицинских наука, које ће одржати Милица Боровчанин, MD, PhD

The field of “psychoneuroimmunology” has gained increasing interest and research work during the last 20 years. Several epidemiological studies demonstrate a co-occurrence of autoimmune diseases, chronic inflammatory conditions, and mental disorders. Since in many cases the elevated prevalence of autoimmune/chronic inflammatory diseases existed before the onset of psychosis, the hypothesis was put forward that the onset of psychosis could be induced by an inflammatory process elicited by the autoimmune reaction. Animal models of psychotic conditions (maternal stress and inflammation paradigms) suggest that monocyte/microglia activation can be the result of a combination of genetic predisposition and/or first hit early stimulations of the monocytes and microglia, leading to developmental brain abnormalities. Детаљније погледајте овде

Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА


Позивамо Вас да присуствујете предавању:

"ИСТРАЖИВАЊА улоге IL-33/ST2 сигналног пута у мишјем моделу полимикробне сепсе индуковане лигатуром и пункцијом цекума" 22.12.2014. у 18.30 сати у плавој сали Факултета медицинских наука, које ће одржати др Живан Бабић.

У основи патогенезе сепсе је комплексни баланс између проинфламаторног и антиинфламаторног имунског одговора који коначно детерминише исход болести. IL-33 је члан фамилије IL-1 који своје дејство остварује везивањем за рецепторски комплекс састављен из ST2 молекула и акцесорног протеина рецепторa за IL-1. IL-33 везивањем за ST2 рецептор блокира трансдукцију сигнала са Toll-like рецептора и повећава инфлукс неутрофила на место инфекције. Аблација гена за ST2 молекул смањује бактерицидну функцију фагоцита. Циљ планираног истраживања је дефинисање ефекта IL33/ST2 сигналног пута на различите ћелијске компоненте имунског одговора у мишјем моделу полимикробне сепсе индуковане лигатуром и пункцијом цекума.


Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА


Позивамо Вас да присуствујете предавању:

"IL-33 у метастатском моделу мишијег малигног меланома" 08.12.2014. у 18.30 сати у плавој сали Факултета медицинских наука, које ће одржати Доц. др Гордана Радосављевић

Малигни меланом је најагресивнија форма тумора коже коју карактерише брз раст и рана дисеминација метастатских ћелија у удаљене органе. У бројним студијама регистровано је да тумор инфилтришу различите субпопулације леукоцита.
У зависности од различитих сигнала у туморској микросредини, ћелије имунског система могу да супримирају или промовишу прогресију тумора. Ова пластичност ћелија имунског система детерминисана је стимулаторним или супресивним цитокинима. Циљ истраживања је да се испита утицај IL-33 на модулацију урођеног антитуморског имунског одговора у метастатском моделу мишијег малигног меланома.


Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА


Позивамо Вас да присуствујете предавању:

"Утицај хипергликемије на раст и прогресију мишјег тумора дојке модулацијом антитуморског имунског одговора" 01.12.2014. у 18.30 сати у плавој сали Факултета медицинских наука, које ће одржати др Невена Гајовић.

Пацијенти са дијабетесом имају повећану инциденцу тумора и морталитет. Хипергликемија појачава оксидативни стрес и следствено фацилитира канцерогенезу, адхезивност и инвазивност туморских ћелија. Хипергликемија и оксидативни стрес такође мењају активност ћелија урођене и стечене имуности. Улога хипергликемије на антитуморски имунски одговор није испитивана

Циљ овог истраживања је испитати утицај хипергликемије на раст и развој тумора дојке у експерименталном мишјем моделу, кроз модулацију антитуморског имунског одговора.


Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да присуствујете предавању:

"Галектин 3 у патогенези акутног запаљења црева" 10.11.2014. у 18.30 сати у плавој сали Факултета медицинских наука, које ће одржати

др Бојана Симовић Марковић. .

Руководилац групе је Владислав Воларевић

Галектин 3 (Gal-3) je лектин који има важну улогу у инфламацији и малигним болестима црева, али је његов значај у патогенези улцерозног колитиса непознат. У овом истраживању испитиван је утицај делеција гена за Gal-3 и фармаколошке инхибиције Gal-3 у патогенези акутног колитиса индукованог применом декстран натријум сулфата (DSS).

Календар лабораторијских састанака Центра за молекулску медицину и ИСТРАЖИВАЊА матичних ћелија погледајте овде


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Позивамо Вас да присуствујете предавању

"Метаболички поремећаји у старих Т лимфоцита спречавају активацију транскрипционих програма кључних за имуност на инфекцију" које ће 30.06.2014. у 14 сати, у плавој сали Факултета медицинских наука одржати

професор Јанко Николић Жугић
Chairman of the Board, American Aging Association
Bowman Professor and Head, Department of Immunobiology
Co-Director, Arizona Center on Aging
University of Arizona College of Medicine


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Лабораторијски састанак је заказан за четвртак 03.04.2014. са почетком у 14:30 сати у плавој сали


Предавач је др Бојана Симовић Марковић. .

тема: "Улога и значај галектина 3 у патогенези експерименталног модела акутног колитиса".


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Лабораторијски састанак је заказан за четвртак 06.03.2014. са почетком у 14:30 сати у плавој сали.


Предавач је др Илија Јефтић.

тема: "Улога галектина-3 у развоју стеатохепатитиса и фиброзе јетре у експерименталном моделу гојазности".


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСТРАЖИВАЊА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Лабораторијски састанак је заказан за четвртак 20.02.2014. са почетком у 14:30 сати у плавој сали.


Предавач је Александар Арсенијевић.

тема: "Улога галектина 3 у патогенези примарне билијарне цирозе".


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСПИТИВАЊЕ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Лабораторијски састанак је заказан за четвртак 28.11.2013. са почетком у 17 сати у плавој сали.

Предавач је Ана Девић.

тема: "Улога цитокина у рецептивности ендометријума код инфертилних жена после хистероскопске полипектомије".


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСПИТИВАЊЕ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Лабораторијски састанак је заказан за четвртак 31.10.2013. са почетком у 17.00 сати у Плавој сали .

Предавач је др Филип Жунић.

тема: "Евалуација цитокинског профила пацијената у сепси".


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСПИТИВАЊЕ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Лабораторијски састанак је заказан за четвртак 17.10.2013. са почетком у 17.00 сати у Плавој сали .

Предавач је Проф. др Нада Пејновић.

тема: "Имунопатогенеза атеросклерозе".


ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ И ИСПИТИВАЊЕ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Лабораторијски састанак је заказан за четвртак 03.10.2013. са почетком у 17.00 сати у Плавој сали .

Предавач је Биљана Љујић.

тема: "Испитивање улоге и значаја STАТ3 молекула и хуманих мезенхималних матичних ћелија у експерименталном моделу тумора дојке".