Тренутно сте на:
 
Комисије факултета
  Комисија за снагу и дизајн студије
 

Повезани садржаји:
 
Комисија за постд. студије и
  научно-истраживачки рад
Комисија за акредитацију
Комисија за обезбеђивање
  квалитета
Комисијa за издав. делатност
Комисија за уређење сајта
Комисија за заштиту
  добробити огледних
  животиња
Комисија за снагу и дизајн
  студије
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
Комисија за снагу и дизајн студије
 

 

Састав Комисије:

- проф.др Мирјана Варјачић, председник
- проф.др Небојша Арсенијевић, члан
- проф.др Предраг Чановић, члан
- проф.др Снежана Живанчевић-Симоновић, члан
- проф.др Миодраг Лукић, члан
- проф.др Дејан Петровић, члан
- проф.др Александар Ђукић, члан
- мр Владимир Вукадиновић, записничар