Тренутно сте на:
 
Специјалистичке студије
 

Повезани садржаји:
Навигација:
 
Почетна страна
  
КАТЕДРЕ И ШЕФОВИ КАТЕДРИ
на специјалистичким студијама

.

РБ
Назив катедре
Шеф катедре
1
  Абдоминална хирургија
2
  Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија
3
  Васкуларна хирургија
4
  Гинекологија и акушерство
5
  Грудна хирургија
6
  Дерматовенерологија
7
  Епидемиологија
8
  Имунологија
9
  Интерна медицина
10
  Инфектологија
11
  Клиничка биохемија
12
  Клиничка фармакологија
13
  Клиничка фармација
14
  Лабораторијска медицина
15
  Медицинска биохемија
16
  Медицинска микробиологија
17
  Медицинска статистика и информатика
18
  Неурологија
19
  Нуклеарна медицина
20
  Општа медицина
21
  Општа хирургија
22
  Ортопедска хирургија и трауматологија
23
  Оториноларингологија
24
  Офталмологија
25
  Патологија
26
  Педијатрија
27
  Психијатрија
28
  Радиологија
29
  Социјална медицина
30
  Социјална фармација
31
  Спортска медицина
32
  Судска медицина
33
  Токсиколошка хемија
34
  Ургентна медицина
35
  Урологија
36
  Фармакотерапија
37
  Фармацеутска технологија
38
  Физикална медицина и рехабилитација
39
  Хигијена
40
  Стоматолошке гране 

КАТЕДРЕ И ШЕФОВИ КАТЕДРИ
на уже специјалистичким студијама

 

 

 

РБ
Назив катедре
Шеф катедре
1
Баромедицина
2
Болести зависности
3
Гастроентерохепатологија
4
Дијетотерапија
5
Ендокринологија
6
Епидемиологија хроничних заразних болести
7
Епидемиологија хроничних незаразних болести
8
Здравствено васпитањe
9
Интервентна радиологија
10
Кардиологија
11
Медицина бола
12
Медицинска информатика
13
Нефрологија
14
Онкологија
15
Пулмологија
16
Реуматологија
17
Судскa психијатријa
18
Фонијатрија
19
Хематологија

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.