Тренутно сте на:
 
Специјалистичке студије
 

Повезани садржаји:
Навигација:
 
Почетна страна
  
КАТЕДРЕ И ШЕФОВИ КАТЕДРИ
на специјалистичким студијама

.

РБ
Назив катедре
Шеф катедре
1
  Абдоминална хирургија
2
  Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија
3
  Гинекологија и акушерство
4
  Грудна хирургија
5
  Дерматовенерологија
6
  Епидемиологија
7
  Имунологија
8
  Интерна медицина
9
  Инфектологија
10
  Клиничка биохемија
11
  Клиничка фармакологија
12
  Клиничка фармација
13
  Лабораторијска медицина
14
  Медицинска микробиологија
15
  Медицинска статистика и информатика
16
  Неурологија
17
  Нуклеарна медицина
18
  Општа медицина
19
  Оториноларингологија
20
  Ортопедија
21
  Офталмологија
22
  Патологија
23
  Педијатрија
24
  Психијатрија
25
  Радиологија
26
  Социјална медицина
27
  Социјална фармација
28
  Спортска медицина
29
  Стоматолошке гране
30
  Судска медицина
31
  Урологија
32
  Фармацеутска технологија
33
  Фармакотерапија
34
  Физикална медицина и рехабилитација
35
  Хигијена 

КАТЕДРЕ И ШЕФОВИ КАТЕДРИ
на уже специјалистичким студијама

 

 

 

РБ
Назив катедре
Шеф катедре
1
  Баромедицина
2
  Болести зависности
3
  Гастроентерохепатологија
4
  Геријатрија
5
  Дијетотерапија
6
  Ендокринологија
7
  Епидемиологија хроничних болести
8
  Епидемиологија хроничних незаразних болести
9
  Здравствено васпитањe
10
  Интензивна медицина
11
  Кардиологија
12
  Медицина бола
13
  Нефрологија
14
  Палијативна нега
15
  Пулмологија
16
  Реуматологија
17
  Судскa психијатријa
18
  Фонијатрија
19
  Хематологија

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.