Тренутно сте на:
 
Постдипломске студије
  - специјалистичке студије
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
ИНФОРМАТОРИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА
НА ПОСТДИПЛОМСКИМ СТУДИЈАМА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

РБ

ШП

Назив специјалистичких грана

 Инфор
матор

1.
СП11
Абдоминална хирургија Информатор предмета(са распоредом наставе)
2.
СП22
Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија Информатор предмета(са распоредом наставе)
3.
СП48
Болести зуба и ендодонција Информатор предмета(са распоредом наставе)
4.
СП9
Гинекологија и акушерство Информатор предмета(са распоредом наставе)
5.
СП13
Грудна хирургија Информатор предмета(са распоредом наставе)
6.
СП25
Дерматовенерологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
7.
СП40
Епидемиологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
8.
СП38
Имунологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
9.
СП1
Интерна медицина Информатор предмета(са распоредом наставе)
10.
СП3
Инфектологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
11.
СП62
Јавно здравље Информатор предмета(са распоредом наставе)
12.
СП35
Клиничка биохемија Информатор предмета(са распоредом наставе)
13.
СП36
Клиничка фармакологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
14.
СП53
Клиничка фармација Информатор предмета(са распоредом наставе)
15.
СП37
Лабораторијска медицина Информатор предмета(са распоредом наставе)
16.
СП18
Максилофацијална хирургија Информатор предмета(са распоредом наставе)
17.
СП34
Медицинска микробиологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
18.
СП31
Нуклеарна медицина Информатор предмета(са распоредом наставе)
19.
СП27
Општа медицина Информатор предмета(са распоредом наставе)
20.
СП10
Општа хирургија Информатор предмета(са распоредом наставе)
21.
СП52
Орална хирургија Информатор предмета(са распоредом наставе)
22.
СП51
Ортопедија вилица Информатор предмета(са распоредом наставе)
23.
СП14
Ортопедска хирургија и трауматологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
24.
СП23
Оториноларингологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
25.
СП24
Офталмологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
26.
СП46
Палијативна медицина Информатор предмета(са распоредом наставе)
27.
СП50
Парадонтологија и орална медицина Информатор предмета(са распоредом наставе)
28.
СП32
Патологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
29.
СП4
Педијатрија Информатор предмета(са распоредом наставе)
30.
СП47
Превентивна и дечја стоматологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
31.
СП6
Психијатрија Информатор предмета(са распоредом наставе)
32.
СП29
Радиологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
33.
СП41
Социјална медицина Информатор предмета(са распоредом наставе)
34.
СП42
Спортска медицина Информатор предмета(са распоредом наставе)
35.
СП49
Стоматолошка протетика Информатор предмета(са распоредом наставе)
36.
СП33
Судска медицина Информатор предмета(са распоредом наставе)
37.
СП55
Токсиколошка хемија Информатор предмета(са распоредом наставе)
38.
СП21
Ургентна медицина Информатор предмета(са распоредом наставе)
39.
СП58
Фармакотерапија Информатор предмета(са распоредом наставе)
40.
СП59
Фармацеутска технологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
41.
СП26
Физикална медицина и рехабилитација Информатор предмета(са распоредом наставе)
42.
СП39
Хигијена Информатор предмета(са распоредом наставе)
 


УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

РБ

ШП

Назив специјалистичких грана

 Инфор
матор

1.
УСП33
Баромедицина Информатор предмета(са распоредом наставе)
2.
УСП7
Гастроентерохепатологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
3.
УСП10
Геријатрија Информатор предмета(са распоредом наставе)
4.
УСП28
Дијетотерапија Информатор предмета(са распоредом наставе)
5.
УСП4
Ендокринологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
6.
УСП53
Епидемиологија заразних болести Информатор предмета(са распоредом наставе)
7.
УСП31
Здравствено васпитање Информатор предмета(са распоредом наставе)
8.
УСП55
Интензивна медицина Информатор предмета(са распоредом наставе)
9.
УСП2
Кардиологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
10.
СП57
Клиничка фармакологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
11.
УСП49
Медицина бола Информатор предмета(са распоредом наставе)
12.
УСП5
Нефрологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
13.
УСП48
Онкологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
14.
УСП3
Пулмологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
15.
УСП36
Судска психијатрија Информатор предмета(са распоредом наставе)
16.
УСП22
Фонијатрија Информатор предмета(са распоредом наставе)
17.
УСП9
Хематологија Информатор предмета(са распоредом наставе)
 Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.