Trenutno ste na:
 
Specijalističke studije
 

Povezani sadržaji:
Navigacija:
 
Početna strana
  
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJEARHIVA

 

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE 2024.


Preliminarnu rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na zdravstvene specijalizacije 2024. možete pogledati ovde


KONKURSI ZA UPIS NA ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE
I UŽE SPECIJALIZACIJE U SKOLSKOJ 2023/2024. GODINI
PROLEĆNI KONKURSNI ROK 2024.

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije, za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, u školskoj 2023/2024. godini pogledajte ovde


Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije, za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini, odnosno nezaposlene zdravstvene radnike i zdravstvene radnike zaposlene na određeno vreme, u školskoj 2023/2024. godini pogledajte ovde


Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije, za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama ili u ustanovama koje ne obavljaju zdravstvenu delatnost kao primarnu, u školskoj 2023/2024. godini pogledajte ovde


Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije, za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama izvan Republike Srbije, u školskoj 2023/2024. godini pogledajte ovde
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE IZ DENTALNIH GRANA MEDICINE 2023.


Preliminarnu rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na zdravstvene specijalizacije iz dentalnih grana medicine 2023. možete pogledati ovde


PRAVILNICI O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA


Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (Sl. glasnik RS br. 10/13 , 91/13 , 113/13 , 109/14 , 53/18 )

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 53/18 ) možete pogledati ovde

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (Sl. glasnik RS br. 53/18) možete pogledati ovde


Pravilnik („Sl glasnik RS" br 109/2014)

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Službeni glasnik RS" broj 109/2014) možete pogledati ovde


Pravilnik („Sl glasnik RS" br 10/2013, od 30.1.2013. godine)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
(„Sl glasnik RS br 91/2013, od 18.10.2013. godine) možete pogledati ovde

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
(„Sl glasnik RS br 10/2013, od 30.1.2013. godine) možete pogledati ovde

Programe specijalizacija i užih specijalizacija za specijalnosti u medicini možete pogledati ovde


Pravilnik („Sl glasnik RS" br 63/2010, od 8.9.2010. godine)

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
(„Sl glasnik RS br 63/2010, od 8.9.2010. godine) možete pogledati ovde
Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.