Тренутно сте на:
 
Мастер академске студије
  Менаџм. у систему здр.заш.
 

АКАДЕМСКИ
календар


Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ИНФОРМАЦИЈЕТЕРМИНИ
предавања, вежби,
консултација, надокнада
РАСПОРЕДИ
испита,
колоквијума
РЕЗУЛТАТИ
испита, тестова
АРХИВА

 

ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА

Информаторе (семестралне водиче за студенте) предмета у ЛЕТЊЕМ семестру школске 2022/2023. године можете погледати овде.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У ДРУГОМ КОНКУРНОМ РОКУ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
за школску 2022/2023.


Коначну ранг листу кандидата у другом конкурном року за упис на мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите можете погледати овде.


ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА У ДРУГОМ КОНКУРНОМ РОКУ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
за школску 2022/2023.


Прелиминарну ранг листу кандидата у другом конкурном року за упис на мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите можете погледати овде.


КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
у школској 2022/2023. години (Други конкурсни рок)

На мастер академске студије Менаџмент у систему здравствене заштите Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 69 самофинансирајућих студената.

На мастер академске студије Менаџмент у систему здравствене заштите могу се уписати лица са завршеним основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (економије, права, менаџмента, медицине, фармације, стоматологије).

Комплетан текст конкурса можете погледати овде


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
за школску 2022/2023.


Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите можете погледати овде.

Рангирање кандидата за упис на мастер академске студије Менаџмент у систему здравствене заштите утврђује се према резултату постигнутом на основним, односно интегрисаним aкадемским студијама (просечна оцена и дужина студирања).

 Документација коју подносе кандидати за упис:
Време уписа од 09:00 до 15:00 часова (6. и 7. октобра)
·        два попуњена обрасца ШВ-20
·        две фотографије 3,5 х 4,5 cm
·        фотокопију извода из матичне књиге рођених и
· доказ о уплати прве рате школарине у износу од 17.000,00 динара за држављане Републике Србије, а 170 евра за стране држављане у динарској противвредности на дан уплате на жиро рачун Факултета број 840-1226666-19 са позивом на број 03191.


ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
за школску 2022/2023.


Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите можете погледати овде.


КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
у школској 2022/2023. години

- На прву годину мастер академских студија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у другом конкурсном року може се уписати укупно 88 самофинансирајућих студената. .

На мастер академске студије Менаџмент у систему здравствене заштите могу се уписати лица са завршеним основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (економије, права, менаџмента, медицине, фармације, стоматологије)

Комплетан текст конкурса можете погледати овде
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.