Тренутно сте на:
 
Мастер исхрана и
  суплементација
 

АКАДЕМСКИ
календар


Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ИНФОРМАЦИЈЕТЕРМИНИ
предавања, вежби,
консултација, надокнада
РАСПОРЕДИ
испита,
колоквијума
РЕЗУЛТАТИ
испита, тестова
АРХИВА

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA за школску 2020/2021. (II продужени конкурсни рок)


Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије Исхранa и суплементацијa (II продужени конкурсни рок) можете погледати овде.

УПИС КАНДИДАТА: 30.12.2020. године
Документација коју подносе кандидати који остваре право на упис:
- два попуњена обрасца ШВ-20
- две фотографије формата 3.5x4.5цм
- фотокопију извода из матичне књиге рођених
- доказ о уплати износа од 8.500,00 динара (прва рата школарине за школску 2020/2021. годину) на жиро рачун Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 са позивом на број 03161ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA за школску 2020/2021. (II продужени конкурсни рок)


Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије Исхранa и суплементацијa (II продужени конкурсни рок) можете погледати овде.

Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг листи. Кандидат може да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од сата објављивања прелиминарне ранг листе.
О приговору кандидата одлучује декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, у року од 24 сата од сата достављања приговора.
На решење декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу по приговору кандидата, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у року од 24 сата од пријема решења о приговору.
Приговор на резултат објављен у овој ранг листи достављате путем електорнске поште на master@medf.kg.ac.rs. Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора.КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA за школску 2020/2021. (II конкурсни рок)


Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије Исхранa и суплементацијa можете погледати овде.

УПИС КАНДИДАТА: 25.12.2020. године
Документација коју подносе кандидати који остваре право на упис:
- два попуњена обрасца ШВ-20
- две фотографије формата 3.5x4.5цм
- фотокопију извода из матичне књиге рођених
- доказ о уплати износа од 8.500,00 динара (прва рата школарине за школску 2020/2021. годину) на жиро рачун Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 са позивом на број 03161ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA за школску 2020/2021. (II конкурсни рок)


Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије Исхранa и суплементацијa (II конкурсни рок) можете погледати овде.

Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг листи. Кандидат може да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од сата објављивања прелиминарне ранг листе.
О приговору кандидата одлучује декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, у року од 24 сата од сата достављања приговора.
На решење декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу по приговору кандидата, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у року од 24 сата од пријема решења о приговору.
Приговор на резултат објављен у овој ранг листи достављате путем електорнске поште на master@medf.kg.ac.rs. Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора.КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA
у школској 2019/2020. години (II продужени конкурсни рок)

На мастер академске студије Исхранa и суплементацијa Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 10 самофинансирајућих студената.

На мастер академске студије Исхранa и суплементацијa могу се уписати лица са:

 • - завршеним основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани хемичар, дипломирани биохемичар, дипломирани организатор здравствене неге, дипломирана медицинска сестра, дипломирани терапеут рехабилитације, дипломирани физиотерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, дипломирани професор физичког васпитања и кинезитерапије, дипломирани тренер у спорту)

 • - интегрисаним академским студијама у оствареном обиму од 300 ЕСПБ (доктор медицине, магистар фармације, магистар фармације – медицински биохемичар).


 • Комплетан текст конкурса можете погледати овде


  КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA
  у школској 2019/2020. години (II конкурсни рок)

  На мастер академске студије Исхранa и суплементацијa Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 22 самофинансирајућих студената.

  На мастер академске студије Исхранa и суплементацијa могу се уписати лица са:

 • - завршеним основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани хемичар, дипломирани биохемичар, дипломирани организатор здравствене неге, дипломирана медицинска сестра, дипломирани терапеут рехабилитације, дипломирани физиотерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, дипломирани професор физичког васпитања и кинезитерапије, дипломирани тренер у спорту)

 • - интегрисаним академским студијама у оствареном обиму од 300 ЕСПБ (доктор медицине, магистар фармације, магистар фармације – медицински биохемичар).


 • Комплетан текст конкурса можете погледати овде


  КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA за школску 2020/2021.


  Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије Исхранa и суплементацијa можете погледати овде.

  УПИС КАНДИДАТА: 7. и 8.12.2020. године
  Документација коју подносе кандидати који остваре право на упис:
  - два попуњена обрасца ШВ-20
  - две фотографије формата 3.5x4.5цм
  - фотокопију извода из матичне књиге рођених
  - доказ о уплати износа од 8.500,00 динара (прва рата школарине за школску 2020/2021. годину) на жиро рачун Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 са позивом на број 03161  ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA за школску 2020/2021.


  Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије Исхранa и суплементацијa можете погледати овде.

  Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг листи. Кандидат може да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од сата објављивања прелиминарне ранг листе.
  О приговору кандидата одлучује декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, у року од 24 сата од сата достављања приговора.
  На решење декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу по приговору кандидата, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у року од 24 сата од пријема решења о приговору.
  Приговор на резултат објављен у овој ранг листи достављате путем електорнске поште на master@medf.kg.ac.rs. Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора.  КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСХРАНA И СУПЛЕМЕНТАЦИЈA
  у школској 2019/2020. години

  На мастер академске студије Исхранa и суплементацијa Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 48 самофинансирајућих студената.

  На мастер академске студије Исхранa и суплементацијa могу се уписати лица са:

 • - завршеним основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани хемичар, дипломирани биохемичар, дипломирани организатор здравствене неге, дипломирана медицинска сестра, дипломирани терапеут рехабилитације, дипломирани физиотерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, дипломирани професор физичког васпитања и кинезитерапије, дипломирани тренер у спорту)

 • - интегрисаним академским студијама у оствареном обиму од 300 ЕСПБ (доктор медицине, магистар фармације, магистар фармације – медицински биохемичар).


 • Комплетан текст конкурса можете погледати овде
  Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.

  Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.