Тренутно сте на:
 
Мастер академске студије
  Регенеративна медицина
 

АКАДЕМСКИ
календар


Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ИНФОРМАЦИЈЕТЕРМИНИ
предавања, вежби,
консултација, надокнада
РАСПОРЕДИ
испита,
колоквијума
РЕЗУЛТАТИ
испита, тестова
АРХИВА

 

МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА


Обавештавају се студенти студијског програма мастер академских студија Регенеративна медицина да је пријава испита из предмета Медицинска генетика до петка, 5. фебруара 2021. године. Попуњену пријаву испита можете доставити у канцеларији број 38, или електронским путем, слањем на електронску пошту n.djokiclukic@uni.kg.ac.rs

Испит из предмета Медицинска генетика ће се одржати 6. фебруара 2021. и 7. фебруара 2021. године.КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА
за школску 2020/2021. (други конкурсни рок)


Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије - Регенеративна медицина (други конкурсни рок) можете погледати овде.

УПИС КАНДИДАТА: 14.12. 2020. године

Документација коју подносе кандидати који остваре право на упис:
- два попуњена обрасца ШВ-20
- две фотографије формата 3.5x4.5цм
- фотокопију извода из матичне књиге рођених
Самофинансирајући студенти прилажу и:
- доказ о уплати износа од 8.500,00 динара (прва рата школарине за школску 2020/2021. годину) на жиро рачун Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 са позивом на број 03171ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА
за школску 2020/2021. (Други конкурсни рок)


Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије - Регенеративна медицина (други конкурсни рок) можете погледати овде.

Кандидат може да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од сата објављивања прелиминарне ранг листе.
Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг листи. О приговору кандидата одлучује декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, у року од 24 сата од сата достављања приговора.
На решење декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу по приговору кандидата, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у року од 24 сата од пријема решења о приговору.
Приговор на прелиминарну ранг листу се доставља путем електронске поште master@medf.kg.ac.rs
Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговораКОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА
у школској 2019/2020. години (Други конкурсни рок)

У другом конкурсном року на мастер академске студије Регенеративна медицина Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 2 самофинансирајућа студента

На мастер академске студије Регенеративна медицина могу се уписати лица са:

 • - завршеним основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани хемичар, дипломирани биохемичар, дипломирани фармацеут, дипломирана медицинска сестра, дипломирани терапеут рехабилитације, дипломирани физиотерапеут)

 • - интегрисаним академским студијама у оствареном обиму од 300 ЕСПБ (доктор медицине, магистар фармације, магистар фармације – медицински биохемичар, доктор ветеринарске медицине, доктор стоматологије).


 • Комплетан текст конкурса можете погледати овде


  КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
  - РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА
  за школску 2020/2021.


  Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије - Регенеративна медицина можете погледати овде.

  УПИС КАНДИДАТА: 23. новембра, 24. новембра и 25. новембра 2020. године

  Документација коју подносе кандидати који остваре право на упис:
  - два попуњена обрасца ШВ-20
  - две фотографије формата 3.5x4.5цм
  - фотокопију извода из матичне књиге рођених
  Самофинансирајући студенти прилажу и:
  - доказ о уплати износа од 8.500,00 динара (прва рата школарине за школску 2020/2021. годину) на жиро рачун Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 са позивом на број 03171  ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
  - МЕРЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА
  за школску 2020/2021.


  Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије - Регенеративна медицина можете погледати овде.

  Кандидат може да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од сата објављивања прелиминарне ранг листе.
  Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг листи. О приговору кандидата одлучује декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, у року од 24 сата од сата достављања приговора.
  На решење декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу по приговору кандидата, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у року од 24 сата од пријема решења о приговору.
  Приговор на прелиминарну ранг листу се доставља путем електронске поште masr@medf.kg.ac.rs
  Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора  КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА
  у школској 2019/2020. години

  На мастер академске студије Регенеративна медицина Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 24 студената (20 студената који се финансирају из буџета ЕРАЗМУС+ пројекта (586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP) и 4 самофинансирајућа студента)

  На мастер академске студије Регенеративна медицина могу се уписати лица са:

 • - завршеним основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани хемичар, дипломирани биохемичар, дипломирани фармацеут, дипломирана медицинска сестра, дипломирани терапеут рехабилитације, дипломирани физиотерапеут)

 • - интегрисаним академским студијама у оствареном обиму од 300 ЕСПБ (доктор медицине, магистар фармације, магистар фармације – медицински биохемичар, доктор ветеринарске медицине, доктор стоматологије).


 • Комплетан текст конкурса можете погледати овде
  Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.

  Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.