Trenutno ste na:
 
Master akademske studije
  Menadžm. u sistemu zdr.zaš.
 

AKADEMSKI
kalendar


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova
ARHIVA

 

INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2022/2023. godine možete pogledati ovde.


KONAČNA RANG LISTA U DRUGOM KONKURNOM ROKU KANDIDATA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
- MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
za školsku 2022/2023.


Konačnu rang listu kandidata u drugom konkurnom roku za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite možete pogledati ovde.


PRELIMINARNA RANG LISTA U DRUGOM KONKURNOM ROKU KANDIDATA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
- MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
za školsku 2022/2023.


Preliminarnu rang listu kandidata u drugom konkurnom roku za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite možete pogledati ovde.


KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2022/2023. godini (Drugi konkursni rok)

Na master akademske studije Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 69 samofinansirajućih studenata.

Na master akademske studije Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite mogu se upisati lica sa završenim osnovnim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 240 ESPB (ekonomije, prava, menadžmenta, medicine, farmacije, stomatologije).

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
- MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
za školsku 2022/2023.


Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite možete pogledati ovde.

Rangiranje kandidata za upis na master akademske studije Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite utvrđuje se prema rezultatu postignutom na osnovnim, odnosno integrisanim akademskim studijama (prosečna ocena i dužina studiranja).

Dokumentacija koju podnose kandidati za upis:
Vreme upisa od 09:00 do 15:00 časova (6. i 7. oktobra)
dva popunjena obrasca SV-20
dve fotografije 3,5 h 4,5 cm
fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih i
dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 17.000,00 dinara za državljane Republike Srbije, a 170 evra za strane državljane u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate na žiro račun Fakulteta broj 840-1226666-19 sa pozivom na broj 03191.


PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
- MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
za školsku 2022/2023.


Preliminarnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite možete pogledati ovde.


KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2022/2023. godini

- Na prvu godinu master akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u drugom konkursnom roku može se upisati ukupno 88 samofinansirajućih studenata. .

Na master akademske studije Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite mogu se upisati lica sa završenim osnovnim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 240 ESPB (ekonomije, prava, menadžmenta, medicine, farmacije, stomatologije)

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.