Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије 
 

Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
академске докторске студије
 

Наставници и ментори
(последња измена списка: 29.09.2022. године)УПУТСТВО ЗА НАВОЂЕЊЕ АФИЛИЈАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ПИСАЊА НАУЧНОГ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
 

Правилно наведена институција у којој аутор ради (афилијација) омогућава прецизније вредновање научног рада наставника, сарадника и истраживача али и вредновање научног рада самог Универзитета.

Упутство за навођење афилијације погледајте овде

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
 

Наставници -
Компетентност наставника се утврђује на основу научних радова објављених у међународним часописима (најмање пет радова објављена или прихваћена за објављивање у часопису са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе), научних радова објављених у домаћим часописима, радова објављених у зборницима са међународних научних скупова, монографије, патента, уџбеника, новог производа или битно побољшаног постојећег производа.

Ментори -
Ментор има најмање пет радова објављених у часописима са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе.

Извод из критеријумима Националног савета за високо образовање можета погледати овде

 

ЦИТИРАНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
 

Цитираност наставника можете видети путем сервиса Scopus и ResearchGate кликом на икону поред имена наставника или на Scopus адреси www.scopus.com и www.ResearchGate.com .

Уколико имате проблема са бројем радова приказаним на Scopus-у погледајте упутство Merge Author Profiles and Affiliations in Scopus.

  ПРОЦЕДУРА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
  ЛИСТА НАСТАВНИКА И МЕНТОРА НА АКАДЕМСКИМ ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

 Листа ментора студијског програма Докторске студије – докторска школа – медицинске науке усвојена на III седници Сената Универзитета од 23. априла 2019. године (листа наставника у радном и листа наставника који нису у радном односу на ФМН)

  Листа ментора и наставника


       ЛИСТА ЧЛАНОВА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

Наставно-научно веће чине наставници Факултета који испуњавају услове за ментора, у складу са критеријумима Националног савета за високо образовање, као и да су руководили или руководе израдом бар две докторске тезе од којих једна мора бити одбрањена.

Услов из става 1. овог члана који се односи на менторство у изради докторских дисертација важи само за ванредне и редовне професоре.

  Листа чланова Наставно-научног већа

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Чланови већа

КРИТЕРИЈУМ

СПИСАК РАДОВА И ЦИТИРАНОСТ

члан
ННВ

СЦИ
листа

Укупно
****

Пројекат

SCOPUS

PubMed

 ResearchGate 

 ORCID 

X
14
24
ЈП
 
X
17
21
ЈП
 
 
X
7
7
ЈП
X
18
25
МНТР
 
 
X
5
5
ЈП
 
X
123
123
МН, МНТР
X
9
11
МНТР
 
 
X
10
16
МНТР
 
X
37
44
МНТР
X
5
8
 
 
X
27
35
ЈП
 
 
X
5
14
МНТР
 
X
15
19
МНТР
X
14
18
ЈП
 
X
18
25
МНТР
 
X
13
17
ЈП
 
X
6
6
ЈП
 
X
15
28
 
X
7
9
 
X
49
52
МН, МНТР
X
8
12
ЈП
 
X
17
17
ЈП
 
 
X
31
32
ЈП
X
6
6
ЈП
 
X
7
11
ЈП
 
 
X
6
8
ЈП
 
X
5
7
ЈП
 
X
25
30
МНТР
 
 
X
28
28
ЈП, МНТР
 
 
X
8
11
ЈП
 
X
13
13
ЈП
 
X
20
27
МНТР
 
X
25
33
ЈП
X
20
20
ЈП, МНТР
X
39
39
МНТР, ЈП
X
10
15
МНТР
 
X
14
14
МНТР
 
X
19
19
МНТР
X
68
69
МНТР
 
X
13
19
ЈП
 
X
17
31
ЈП
X
18
18
МН, МНТР
X
14
17
ЈП
X
9
14
ЈП
 
 
X
27
27
ЈП
X
11
11
ЈП
 
X
141
143
МНТР
X
112
146
МНТР
X
28
67
ЈП
X
148
169
МН, МНТР
X
11
11
ЈП
X
19
19
MP
 
X
26
29
МНТР
X
50
50
ЈП
 
 
X
30
30
ЈП
 
X
9
11
МН
 
X
12
19
МНТР, ЈП
 
 
X
50
56
МНТР
X
15
19
МП, ЈП
 
 
X
9
11
ЈП
 
X
21
26
МН
 
 
X
24
30
ЈП
 
X
26
27
ЈП
 
X
7
14
МПНТР
 
 
X
23
28
МНТР
X
32
46
ЈП
X
5
10
ЈП
 
 
X
9
9
МНТР
X
59
59
МН, МНТР
X
13
14
МНТР, ЈП
X
28
31
МНТР
X
23
23
ЈП
X
12
21
ЈП
 
 
X
12
12
ЈП
 
X
6
11
ЈП
 
 
X
14
18
ЈП
 
X
18
18
МНТР
X
24
32
ЈП, МНТР
X
25
28
МН
X
16
28
МНТР
 
X
11
11
МНТР
X
33
44
ЈП
 
X
8
13
ЈП
 
 
X
20
35
МНТР
 
X
16
26
ЈП
 
 
X
30
31
МНТР
X
60
72
ЈП
X
11
18
МНТР
X
21
25
МНТР
 
X
25
25
 
X
13
21
ЈП
 
X
12
21
ЈП
 
 
X
48
55
ЈП
 
X
13
18
ЈП
X
6
6
МНТР
 
X
23
30
МНТР
 
X
17
24
ЈП, МНТР
 
 
 
X
26
59
ЈП, МНТР
 
X
24
29
МНТР
 
X
29
35
ЈП
X
11
26
ЈП
 
 
X
16
16
МНТР
 
X
21
32
ЈП
 
 
X
28
32
МН
X
5
10
ЈП
 
X
10
10
ЈП
 
X
19
35
ЈП
 
 
X
37
40
МНТР
 
X
6
10
ЈП
 
 
X
23
29
МНТР
X
25
26
МН
X
6
6
МН, МНТР
 
X
5
6
ЈП
 
 
X
12
12
МНТР, ЈП
 
 
X
7
14
ЈП
 
 
X
32
39
ЈП
 
 
X
5
12
МНТР, ЈП
 
 
X
11
34
МНТР, ЈП
 
 
X
74
75
МНТР
 
X
21
24
ЈП
 
 
X
7
12
ЈП
 
 
X
23
30
ЈП
X
5
12
ЈП
 
 
X
9
9
ЈП
X
28
29
МНТР
X
17
17
ЈП
X
9
16
МНТР, ЈП
 
 
X
5
13
ЈП
 
 
X
27
27
ЈП
 
 
 
X
8
13
ЈП
X
11
11
МНТР
 
X
9
15
ЈП
 
X
5
9
МНТР, ЈП
 
 
X
8
8
МНТР, ЈП
 
 
X
13
17
ЈП
 
 
X
11
13
ЈП
 
 
X
34
47
МНТР
X
8
11
ЈП
 
 
X
11
13
МНТР
 
 
X
7
18
МНТР
X
14
21
ЈП
 
 
X
6
6
МНТР
 
X
22
26
ЈП
 

ННВ - члан Наставно-научног већа

МФ - наставник Факултета

УОД - уговор о делу

ВП - визитинг професор

МНТР-Пројекти Министарства за науку

МН-Међународни пројекти

ЈП-Јуниор пројекти Медицинског факултета у Крагујевцу

 


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.