Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије 
 

   Повезани садржаји :

 
Огласна табла
О студијама
Правила студија
План и програм студија
Изборна подручја
Катедре
Руководиоци предмета
Наставници и ментори
Распоред наставе
Распоред испита
- за I годину студија
- за усмени докторски испит
Информатори предмета
Усмени докторски испит
Предавања
Докторска дисертација
Структуре за писање
  извештаја
- о оцени научне заснован.
   теме докт. дисертације
- о оцени завршене докт.
   дисертације
Упутство за пријаву
Извештаји Комисија
Јавне одбране
Списак доктора мед. наука
Контакт
 Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
академске докторске студије
 

Наставници и ментори
(последња измена списка: 9.1.2018. године)УПУТСТВО ЗА НАВОЂЕЊЕ АФИЛИЈАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ПИСАЊА НАУЧНОГ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
 

Правилно наведена институција у којој аутор ради (афилијација) омогућава прецизније вредновање научног рада наставника, сарадника и истраживача али и вредновање научног рада самог Универзитета.

Упутство за навођење афилијације погледајте овде

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
 

Наставници -
Компетентност наставника се утврђује на основу научних радова објављених у међународним часописима (најмање три рада објављена или прихваћена за објављивање у часопису са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе), научних радова објављених у домаћим часописима, радова објављених у зборницима са међународних научних скупова, монографије, патента, уџбеника, новог производа или битно побољшаног постојећег производа.

Ментори -
Ментор има најмање пет радова објављених у часописима са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе.

Извод из критеријумима Националног савета за високо образовање можета погледати овде

 

ЦИТИРАНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
 

Цитираност наставника можете видети путем сервиса Scopus и ResearchGate кликом на икону поред имена наставника или на Scopus адреси www.scopus.com и www.ResearchGate.com .

Уколико имате проблема са бројем радова приказаним на Scopus-у погледајте упутство Merge Author Profiles and Affiliations in Scopus.

  ПРОЦЕДУРА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
  ЛИСТА НАСТАВНИКА И МЕНТОРА НА АКАДЕМСКИМ ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

  Листа ментора

  Листа наставника

  Листа ментора и наставника


       ЛИСТА ЧЛАНОВА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

Наставно-научно веће чине наставници Факултета који испуњавају услове за ментора, у складу са критеријумима Националног савета за високо образовање, као и да су руководили или руководе израдом бар две докторске тезе од којих једна мора бити одбрањена.

Услов из става 1. овог члана који се односи на менторство у изради докторских дисертација важи само за ванредне и редовне професоре.

  Листа чланова Наставно-научног већа

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Чланови већа

КРИТЕРИЈУМ

СПИСАК РАДОВА И ЦИТИРАНОСТ

члан
ННВ
ФМН

СЦИ
листа

Укупно
****

Пројекат

SCOPUS

PubMed

 ResearchGate 

 ORCID 

X
X
6
9
ЈП
 
 
 
X
X
10
11
ЈП
 
X
X
10
17
МНТР
 
 
X
X
82
91
МН, МНТР
X
X
22
23
МНТР
 
 
X
X
26
30
МНТР
X
X
8
15
МНТР
 
X
X
9
16
МНТР
 
X
X
6
16
ЈП
 
 
 
X
X
9
13
ЈП
 
 
X
X
5
8
 
X
X
45
47
МН, МНТР
 
X
X
10
10
МФВМА
 
X
X
17
29
МНТР
 
X
X
11
20
ЈП
X
X
12
13
ЈП, МНТР
X
X
8
12
ЈП
 
 
X
X
7
12
МНТР
 
X
X
18
18
МНТР
 
 
X
X
12
12
ЈП
 
X
X
16
19
МНТР
 
X
X
43
44
МНТР
 
 
X
X
16
16
МНТР
 
 
 
X
X
12
17
ЈП
 
 
 
X
X
6
11
ЈП
 
X
X
15
20
МН, МНТР
X
X
19
19
ЈП
X
X
15
19
ЈП
 
X
X
76
88
МНТР
X
X
33
50
МНТР
X
X
142
142
МН, МНТР
X
X
19
21
ЈП
 
X
X
9
12
ЈП
 
X
X
14
15
MP
 
 
X
X
18
18
МНТР
X
X
6
10
МН
 
 
X
X
33
40
МНТР
X
X
13
17
ЈП
 
 
X
X
8
13
МН
 
 
X
X
9
10
ЈП
 
X
X
18
34
ЈП
X
X
5
5
ЈП
 
 
X
X
10
11
ЈП
 
X
X
13
13
МНТР
 
X
X
17
28
ЈП
 
X
X
19
20
МНТР
X
X
10
11
МНТР
 
 
X
X
62
62
МН, МНТР
 
X
X
14
16
МНТР
 
X
X
28
28
МНТР
 
X
X
5
5
ЈП
 
 
X
X
17
18
МНТР
X
X
13
16
ЈП
 
X
X
8
12
ЈП
 
 
X
X
12
15
ЈП
 
 
X
X
25
27
МНТР
 
X
X
22
26
ЈП, МНТР
 
X
X
27
31
МН
 
X
X
11
20
МНТР
 
 
X
X
10
12
МНТР
X
X
23
23
МНТР
 
X
X
40
47
ЈП
X
X
12
12
МНТР
 
X
X
10
19
МНТР
 
X
X
8
11
ЈП
X
X
9
9
ЈП
 
 
X
X
6
6
МНТР
 
X
X
11
13
ЈП
 
 
X
X
13
16
МНТР
 
X
X
25
27
МН
 
X
X
29
75
ЈП, МНТР
 
 
X
X
25
35
МНТР
 
 
X
X
23
23
ЈП
 
 
X
X
16
16
МНТР
 
 
X
X
25
27
МН
X
X
10
12
ЈП
 
X
X
5
32
ЈП
 
 
 
X
X
7
7
МНТР
 
 
X
X
31
39
МНТР
 
X
X
11
14
МНТР
 
X
X
13
13
МН
 
X
X
18
21
МН, МНТР
 
 
X
X
9
9
ЈП
 
 
 
X
X
5
9
МНТР
X
X
22
22
МНТР
 
X
X
7
7
ЈП
 
 
 
X
X
18
20
МНТР
X
X
14
15
ЈП
 
X
X
69
69
МНТР
 
 
X
X
18
21
МНТР
 
 
X
X
6
7
ЈП
 
 
 
X
X
22
32
ЈП
X
X
9
16
МНТР
 
X
X
8
8
МНТР
 
 
X
X
16
16
ЈП
 
 

ННВ - члан Наставно-научног већа

МФ - наставник Факултета

УОД - уговор о делу

ВП - визитинг професор

МНТР-Пројекти Министарства за науку

МН-Међународни пројекти

ЈП-Јуниор пројекти Медицинског факултета у Крагујевцу