Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије 
 

Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
академске докторске студије
 

Наставници и ментори
(последња измена списка: 5.2.2018. године)УПУТСТВО ЗА НАВОЂЕЊЕ АФИЛИЈАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ПИСАЊА НАУЧНОГ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
 

Правилно наведена институција у којој аутор ради (афилијација) омогућава прецизније вредновање научног рада наставника, сарадника и истраживача али и вредновање научног рада самог Универзитета.

Упутство за навођење афилијације погледајте овде

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
 

Наставници -
Компетентност наставника се утврђује на основу научних радова објављених у међународним часописима (најмање три рада објављена или прихваћена за објављивање у часопису са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе), научних радова објављених у домаћим часописима, радова објављених у зборницима са међународних научних скупова, монографије, патента, уџбеника, новог производа или битно побољшаног постојећег производа.

Ментори -
Ментор има најмање пет радова објављених у часописима са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе.

Извод из критеријумима Националног савета за високо образовање можета погледати овде

 

ЦИТИРАНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
 

Цитираност наставника можете видети путем сервиса Scopus и ResearchGate кликом на икону поред имена наставника или на Scopus адреси www.scopus.com и www.ResearchGate.com .

Уколико имате проблема са бројем радова приказаним на Scopus-у погледајте упутство Merge Author Profiles and Affiliations in Scopus.

  ПРОЦЕДУРА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
  ЛИСТА НАСТАВНИКА И МЕНТОРА НА АКАДЕМСКИМ ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

  Листа ментора

  Листа наставника

  Листа ментора и наставника


       ЛИСТА ЧЛАНОВА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

Наставно-научно веће чине наставници Факултета који испуњавају услове за ментора, у складу са критеријумима Националног савета за високо образовање, као и да су руководили или руководе израдом бар две докторске тезе од којих једна мора бити одбрањена.

Услов из става 1. овог члана који се односи на менторство у изради докторских дисертација важи само за ванредне и редовне професоре.

  Листа чланова Наставно-научног већа

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Наставници и ментори

КРИТЕРИЈУМ

СПИСАК РАДОВА И ЦИТИРАНОСТ

члан
ННВ
ФМН

СЦИ
листа

Укупно
****

Пројекат

SCOPUS

PubMed

 ResearchGate 

 ORCID 

X
X
6
9
ЈП
 
 
X
X
10
11
ЈП
 
X
X
12
19
МНТР
 
 
X
X
84
91
МН, МНТР
X
X
18
18
МНТР
 
 
-
X
6
7
МНТР
 
 
X
X
23
25
МНТР
-
X
8
16
 
X
X
8
15
МНТР
 
X
X
9
16
МНТР
 
X
X
6
16
ЈП
 
 
 
-
X
10
11
МНТР
 
 
X
X
9
13
ЈП
 
 
X
X
5
7
 
X
X
51
53
МН, МНТР
 
-
X
8
10
ЈП
-
X
20
23
ЈП
 
-
X
13
18
ЈП
 
 
-
X
10
11
ЈП
-
X
5
5
ЈП
 
 
X
X
9
9
МФВМА
-
X
13
14
ЈП
 
 
-
X
11
16
ЈП
 
 
-
X
6
6
ЈП
 
 
-
X
19
19
МН
 
X
X
18
31
МНТР
 
X
X
11
20
ЈП
-
X
19
21
ЈП
 
X
X
11
12
ЈП, МНТР
X
X
8
12
ЈП
 
 
-
X
33
34
МНТР
 
X
X
7
12
МНТР
 
X
X
18
18
МНТР
 
 
-
X
5
11
ЈП
 
X
X
12
12
ЈП
 
-
X
11
12
МНТР
 
 
X
X
18
19
МНТР
-
X
15
22
ЈП
 
 
X
X
43
44
МНТР
 
 
X
X
15
15
МНТР
 
 
 
X
X
12
17
ЈП
 
 
X
X
6
11
ЈП
 
X
X
15
20
МН, МНТР
-
X
16
17
ЈП
X
X
19
19
ЈП
X
X
14
18
ЈП
 
-
X
32
32
МНТР
 
-
X
14
14
ЈП
 
-
X
8
8
МНТР
 
X
X
76
87
МНТР
X
X
32
48
МНТР
X
X
139
139
МН, МНТР
X
X
18
20
ЈП
 
X
X
10
12
ЈП
 
X
X
14
15
MP
 
 
X
X
16
16
МНТР
-
X
11
12
ЈП
 
 
-
X
31
31
ЈП
 
X
X
7
11
МН
 
 
-
X
12
16
ЈП
 
X
X
33
40
МНТР
X
X
13
17
ЈП
 
 
-
X
24
32
ЈП
 
X
X
11
16
МН
 
 
-
X
65
65
МНТР
X
X
9
9
ЈП
 
X
X
19
35
ЈП
X
X
5
5
ЈП
 
 
X
X
10
11
ЈП
 
X
X
13
13
МНТР
X
X
19
30
ЈП
 
X
X
19
20
МНТР
-
X
7
7
ЈП
 
 
 
X
X
9
10
МНТР
 
 
X
X
64
64
МН, МНТР
 
-
X
7
8
ЈП
 
 
-
X
5
7
ЈП
 
-
X
11
13
ЈП
 
X
X
14
16
МНТР
 
X
X
24
24
МНТР
-
X
10
11
ЈП
 
X
X
5
5
ЈП
 
 
X
X
19
20
МНТР
X
X
13
14
ЈП
 
X
X
8
11
ЈП
 
 
-
X
13
13
ЈП
 
-
X
10
10
ЈП
 
 
X
X
12
15
ЈП
 
 
X
X
24
26
МНТР
 
X
X
21
25
ЈП, МНТР
 
X
X
27
31
МН
 
X
X
11
20
МНТР
 
X
X
11
13
МНТР
-
X
10
10
ЈП
 
X
X
20
20
МНТР
 
-
X
11
12
ЈП
 
 
X
X
40
47
ЈП
X
X
11
11
МНТР
 
X
X
12
21
МНТР
 
X
X
8
11
ЈП
X
X
9
9
ЈП
 
 
-
X
10
13
ЈП
 
X
X
6
6
МНТР
 
X
X
11
13
ЈП
 
 
-
X
11
15
МНТР
X
X
13
16
МНТР
 
-
X
16
17
МН, МНТР
-
X
6
7
ЈП
 
 
X
X
29
72
ЈП, МНТР
 
 
X
X
26
34
МНТР
 
 
-
X
13
13
ЈП
 
 
 
X
X
23
23
ЈП
 
 
-
X
18
18
МНТР
 
X
X
15
15
МНТР
 
 
-
X
5
13
ЈП
 
 
X
X
25
27
МН
X
X
10
12
ЈП
 
X
X
5
32
ЈП
 
 
 
X
X
7
7
МНТР
 
 
X
X
30
37
МНТР
 
X
X
11
11
МНТР
 
X
X
13
13
МН
 
X
X
17
20
МН, МНТР
 
 
-
X
7
10
ЈП
 
 
 
X
X
9
9
ЈП
 
 
 
-
X
17
20
ЈП
 
-
X
6
12
ЈП
 
 
-
X
22
25
ЈП
 
 
X
X
5
9
МНТР
X
X
22
22
МНТР
 
-
X
16
19
ЈП
X
X
7
7
ЈП
 
 
 
X
X
20
21
МНТР
-
X
7
7
МНТР
 
 
X
X
14
15
ЈП
 
X
X
68
68
МНТР
 
 
-
X
11
13
ЈП
 
-
X
31
38
МНТР
X
X
18
21
МНТР
 
 
-
X
8
8
ЈП
 
 
-
X
5
5
ЈП
 
 
-
X
18
18
МНТР
 
X
X
6
7
ЈП
 
 
-
X
9
9
ЈП
 
X
X
23
32
ЈП
X
X
9
15
МНТР
 
X
X
8
8
МНТР
 
 
-
X
11
15
ЈП
 
 
X
X
16
16
ЈП
 
 
-
X
7
8
ЈП
 
-
X
4
11
ЈП
 
 
 
-
X
2
2
ЈП
 
 
-
X
3
7
ЈП
 
 
-
X
3
5
ЈП
 
 
-
X
2
6
ЈП
 
 
 

ННВ - члан Наставно-научног већа

МФ - наставник Факултета

УОД - уговор о делу

ВП - визитинг професор

МНТР-Пројекти Министарства за науку

МН-Међународни пројекти

ЈП-Јуниор пројекти Медицинског факултета у Крагујевцу