Тренутно сте на:
 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ
  СТУДИЈЕ
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
  
ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈА
ИЗВЕШТАЈИ О ОЦЕНИ
НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМЕ
ИЗВЕШТАЈИ О ОЦЕНИ
ЗАВРШЕНЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
АРХИВА ИЗВЕШТАЈА

 


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Николe С. Чикиризa погледајте овде.

Докторску дисертацију Николe С. Чикиризa "Утицаји полних разлика и дијете обогаћене полифенолима на стрес изазван акутним физичким оптерећењем" погледајте овде.

постављено: 19.01.2021. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Валентине Опанчине погледајте овде.

Докторску дисертацију Валентине Опанчине "Процена развоја и утицаја церебралног вазоспазма на исход лечења болесника са субарахноидалним крварењем" погледајте овде.

постављено: 11.01.2021. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Игора М. Секулића погледајте овде.

Докторску дисертацију Игора М. Секулића "Упоредна анализа ефикасности и безбедности четири терапијска протокола у лечењу болесника са интермедијарно високим ризиком од плућне тромбоемболије" погледајте овде.

постављено: 11.01.2021. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Милоша Митрашевића погледајте овде.

Докторску дисертацију Милоша Митрашевића "Неостварене потребе за здравственом заштитом у популацији одраслог становништва Србије" погледајте овде.

постављено: 30.12.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Милице Б. Ишљамовић погледајте овде.

Докторску дисертацију Милице Б. Ишљамовић "Испитивање ефикасности акрилата модификованог антигљивичним супстанцама у спречавању колонизације протеза гљивама рода Candida" погледајте овде.

постављено: 30.12.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Драгана Ж. Крстића погледајте овде.

Докторску дисертацију Драгана Ж. Крстића "Утицај психосоцијалних карактеристика на аутономну и имунску дисфункцију код особа са мултиплом склерозом" погледајте овде.

постављено: 29.12.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Снежане Лазаревић погледајте овде.

Докторску дисертацију Снежане Лазаревић "Предиктивна вредност евоцираних потенцијала на дуготрајни исход мултипле склерозе" погледајте овде.

постављено: 11.12.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Хелене В. Марић погледајте овде.

Докторску дисертацију Хелене В. Марић "Утицај полиморфизама гена за dna метилтрансферазе на ток и исход меланома" погледајте овде.

постављено: 4.12.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Јована Д. Луковића погледајте овде.

Докторску дисертацију Јована Д. Луковића "Испитивање in vitro антитуморског ефекта и механизма деловања аналога халкона на ћелије тумора хуманог порекла" погледајте овде.

постављено: 4.12.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Миланa М. Коцићa погледајте овде.

Докторску дисертацију Миланa М. Коцића "Испитивање фактора који утичу на успех комбинованог хируршког лечења и загрејане интраперитонеалне терапије код пацијенткиња са карцинозом перитонеум оваријалног порекла" погледајте овде.

постављено: 24.11.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Вањe В. Костовског погледајте овде.

Докторску дисертацију Вањe В. Костовског "Анализа непосредних клиничких исхода након oперације малигних тумора тимуса I и II стадијума у зависности од врсте оперативног приступа" погледајте овде.

постављено: 24.11.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Веснe Р. Јовановић погледајте овде.

Докторску дисертацију Веснe Р. Јовановић "ИСПИТИВАЊЕ УТИЦАЈА ПРОТЕКТИВНИХ И ФАКТОРА РИЗИКА НА СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НАСТАВНИКА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ НАСТАВУ У РЕДОВНИМ И ШКОЛАМА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ОМЕТЕНУ ДЕЦУ" погледајте овде.

постављено: 27.10.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Александре Д. Вукотић погледајте овде.

Докторску дисертацију Александре Д. Вукотић "Хемодинамски ефекти примене различитих симпатикомиметика током планираног царског реза у спиналној анестезији" погледајте овде.

постављено: 26.10.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Милене С. Вулетић погледајте овде.

Докторску дисертацију Милене С. Вулетић "Значај експресије рецептора за лептин у ћелијској пролиферацији, неоангиогенези и организацији еластичних влакана у сквамоцелуларном карциному коже" погледајте овде.

постављено: 26.10.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Милета Ераковића погледајте овде.

Докторску дисертацију Милета Ераковића "Ефекат трикалцијум силикатног цемента (биодентина) на зарастање хуманих периапексних лезија након ретроградног пуњења канала корена зуба: клиничка и експериментална студија" погледајте овде.

постављено: 21.10.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Мирка Микића погледајте овде.

Докторску дисертацију Мирка Микића "Значај корелације анализе густине кости и примарне стабилности код избора дизајна денталних имплантата" погледајте овде.

постављено: 21.10.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Станкa С. Петровићa погледајте овде.

Докторску дисертацију Станкa С. Петровићa "Процена сигурности и ефекта примене антиагрегационе терапије код болесника са средње тешком формом улцерозног колитиса" погледајте овде.

постављено: 13.10.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Петра Војводића погледајте овде.

Докторску дисертацију Петра Војводића "Стандардизација Монтгомери-ашберг скале на узорку депресивних пацијената у Србији" погледајте овде.

постављено: 29.09.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Гордане В. Ђорђевић погледајте овде.

Докторску дисертацију Гордане В. Ђорђевић "Утицај демографских и социоекономских неједнакости на репродуктивно здравље жена" погледајте овде.

постављено: 29.09.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Загора Д. Загорца погледајте овде.

Докторску дисертацију Загора Д. Загорца "Процена утицаја интраабдоминалног притиска на параметре структуре и функције јетре код болесника подвргнутих лапароскопским операцијама жучне кесе" погледајте овде.

постављено: 29.09.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Ане Поповић погледајте овде.

Докторску дисертацију Ане Поповић "Карактеризација и испитивање антитуморске активности комплекса цинка (II) са S-алкенил дериватима тиосалицилне киселине" погледајте овде.

постављено: 23.09.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Ивице Петровића погледајте овде.

Докторску дисертацију Ивице Петровића "Улога галектина-3 у патофизиологији β ћелија панкреаса" погледајте овде.

постављено: 21.09.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Др Јелене С. Ристић погледајте овде.

Докторску дисертацију Др Јелене С. Ристић "Утицај хроничног прекондиционирања инхибиторима фосфодиестеразе 1 самостално и у комбинацији са физичком активношћу на функционални опоравак изолованог срца пацова" овде.

постављено: 18.08.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Драгана Дуловић погледајте овде.

Докторску дисертацију Драгана Дуловић "Ентезитис као предиктор испољавања псоријазног артритиса" овде.

постављено: 30.7.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Александра Јевтића погледајте овде.

Докторску дисертацију Александра Јевтића "Хипербарична оксигенација и статини у третману сепсе пацова" овде.

постављено: 27.07.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Анице М. Петковић погледајте овде.

Докторску дисертацију Анице М. Петковић "Ефекти директних оралних антикоагуланаса на глобалну хемостазу код пацијената са атријалном фибрилацијом" овде.

постављено: 24.7.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Светлане Антић погледајте овде.

Докторску дисертацију Светлане Антић "Процена оксидационог стреса код болесника који се лече редовном хемодијализом" овде.

постављено: 30.6.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Предрага Ђурића погледајте овде.

Докторску дисертацију Предрага Ђурића "Повезаност маркера инфламације, ендотелнe дисфункције и метаболизма хомоцистеина са тежином коронарне артеријске болести код болесника са стабилном ангином пекторис" овде.

постављено: 18.6.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Ане М. Девић погледајте овде.

Докторску дисертацију Ане М. Девић "Нивои цитокина пре и после хистероскопске полипектомије код инфертилних пацијенткиња" овде.

постављено: 05.06.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Александра Ацовића погледајте овде.

Докторску дисертацију Александра Ацовића "Улога индоламин 2,3 деоксигеназе у имуномодулацији улцерозног колитиса: параметри инфламације у усној дупљи и колону" овде.

постављено: 05.06.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Гордане Гајовић погледајте овде.

Докторску дисертацију Гордане Гајовић "Социомедицински аспекти депресивности код старих у контексу савремених демографских и друштвено-економских односа" овде.

постављено: 02.06.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Игора Кумбуровића погледајте овде.

Докторску дисертацију Игора Кумбуровића "Ефекти примене екстракта биљке Saturejа hortensis L. на бихевиоралне манифестације неуротоксичности изазване цисплатином код пацова " овде.

постављено: 26.5.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Неде Новаковић погледајте овде.

Докторску дисертацију Неде Новаковић "Утицај третмана сензорне интеграције код адолесцената и одраслих особа са поремећајима аутистичног спектра" овде.

постављено: 26.5.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Ненадa Марковићa погледајте овде.

Докторску дисертацију Ненадa Марковићa "Цитотоксичност новосинтетисаних динуклеарних комплекса платине(II) на ћелије карцинома дојке in vitro" овде.

постављено: 20.5.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Александра Арсенијевића погледајте овде.

Докторску дисертацију др Александра Арсенијевића "Примарни билијарни холангитис мишева изазван бактеријом Novosphingobium aromaticivorans: улога галектина-3 у активацији инфламазома" погледајте овде.

постављено: 5.3.2020. године

Приговор на Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Александра Арсенијевића погледајте овде.

постављено: 26.5.2020. године (14.24)

Одговор Комисије на поднети Приговор погледајте овде.

постављено: 28.5.2020. године (14.55)


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Дејана Пилчевића погледајте овде.

Докторску дисертацију Дејана Пилчевића "УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ ТРИ РАЗЛИЧИТА ТЕРАПИЈСКА ПРОТОКОЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ РАЗВОЈА КОНТРАСТНЕ НЕФРОПАТИЈЕ НАКОН АНГИОГРАФСКИХ ПРОЦЕДУРА" погледајте овде.

постављено: 21.2.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Mр Иванe П. Малетић Секулић погледајте овде.

Докторску дисертацију Mр Иванe П. Малетић Секулић "УТИЦАЈ АУДИТИВНЕ АМПЛИФИКАЦИЈЕ НА КВАЛИТЕТ ВЕРБАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И СОЦИО - ЕМОЦИОНАЛНИ СТАТУС ОСОБА СА СТАРАЧКОМ НАГЛУВОШЋУ" погледајте овде.

постављено: 5.2.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Боривојa Савићa погледајте овде.

Докторску дисертацију Боривојa Савићa "УЛОГА ФОЛНЕ КИСЕЛИНЕ, ВИТАМИНА B12 И ГЕНЕТИЧКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ IL28B ГЕНА У НАСТАНКУ РЕКУРЕТНОГ ХЕРПЕТИЧКОГ КЕРАТИТИСА" погледајте овде.

постављено: 5.2.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Дејанa З. Алексићa погледајте овде.

Докторску дисертацију Дејанa З. Алексићa "АНАЛИЗА ФАКТОРА РИЗИКА ЗА НАСТАНАК НЕПОЖЕЉНИХ ИНТЕРАКЦИЈА ЛЕКОВА КОД ПАЦИЈЕНАТА У НЕУРОЛОШКОЈ ЈЕДИНИЦИ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ" погледајтеовде.

постављено: 27.1.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Сашe Киковићa погледајте овде.

Докторску дисертацију Сашe Киковићa "ЗНАЧАЈ ЕЛАСТОГРАФИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ ДИФЕРЕНТОВАНИХ КАРЦИНОМА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ" погледајте овде.

постављено: 27.1.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Душанкe Тадић погледајте овде.

Докторску дисертацију Душанкe Тадић "Утицај едукације болесница са карциномом дојке током примене антинеопластичне терапије на анксиозност, депресивност и стрес" погледајте овде.

постављено: 27.1.2020. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Миланa Пауновићa погледајте овде.

Докторску дисертацију Миланa Пауновићa "Анализа предности и недостатака различитих типова континентних везикостома у деце" погледајтеовде.

постављено: 27.1.2020. годинеОстале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.