Trenutno ste na:
 
DOKTORSKE AKADEMSKE
  STUDIJE
 


Povezani sadržaji:


Navigacija:
 
Početna strana
  
IZVESTAJI KOMISIJA
IZVESTAJI O OCENI
NAUČNE ZASNOVANOSTI TEME
IZVESTAJI O OCENI
ZAVRSENE DISERTACIJE
ARHIVA IZVESTAJA

 


Izveštaj o oceni završene teme doktorske disertacije kandidata Slavice S. Minić Janićijević pogledajte ovde.

Doktorsku disertaciju Slavice S. Minić Janićijević "Uticaj IL-33/ST2 signalnog puta i galektina-3 na kliničke karakteristike pacijenata sa shizofrenijom u remisiji" pogledajte ovde.

postavljeno: 02.04.2024. godine


Izveštaj o oceni završene teme doktorske disertacije kandidata Dragana B. Sekulića pogledajte ovde.

Doktorsku disertaciju Dragana B. Sekulića "Predikcija femoro-distalne arterijske rekonstrukcije na osnovu simulacije biomehaničkih parametara kod pacijenata sa perifernom arterijskom okluzivnom bolešću" pogledajte ovde.

postavljeno: 02.04.2024. godine


Izveštaj o oceni završene teme doktorske disertacije kandidata Jelene Nešić pogledajte ovde.

Doktorsku disertaciju Jelene Nešić "Koncentracija adipocitokina i distribucija masnog tkiva kod pacijenata obolelih od metaboličkog sindroma" pogledajte ovde.

postavljeno: 02.04.2024. godine


Izveštaj o oceni završene teme doktorske disertacije kandidata Marije Jovičić pogledajte ovde.

Doktorsku disertaciju Marije Jovičić "Prediktori smrtnog ishoda kod rane neonatalne sepse" pogledajte ovde.

postavljeno: 26.03.2024. godine


Izveštaj o oceni završene teme doktorske disertacije kandidata Igora S. Lukića pogledajte ovde.

Doktorsku disertaciju Igora S. Lukića "Analiza faktora rizika za nastanak hiperinsulinemije kod adolescenata" pogledajte ovde.

postavljeno: 26.03.2024. godine


Izveštaj o oceni završene teme doktorske disertacije kandidata Nikole Nedeljkovića pogledajte ovde.

Doktorsku disertaciju Nikole Nedeljkovića "Razvoj novih tioureidnih derivata naproksena: sinteza, fizičko-hemijska i biološka karakterizacija" pogledajte ovde.

postavljeno: 22.03.2024. godine


Izveštaj o oceni završene teme doktorske disertacije kandidata Milene B. Ilić pogledajte ovde.

Doktorsku disertaciju Milene B. Ilić "Povezanost depresivnosti i anksioznosti sa ekspresijom receptora za neurokinine kod žena obolelih od karcinoma dojke" pogledajte ovde.

postavljeno: 13.03.2024. godine


Izveštaj o oceni završene teme doktorske disertacije kandidata Vladimira D. Pantelića pogledajte ovde.

Doktorsku disertaciju Vladimira D. Pantelića "Kliničke i histopatološke karakteristike oboljenja štitaste žlezde koje zahtevaju hirurško lečenje kod dece i adolescenata" pogledajte ovde.

postavljeno: 04.03.2024. godine


Izveštaj o oceni završene teme doktorske disertacije kandidata Marka D. Dimitrijevića pogledajte ovde.

Doktorsku disertaciju Marka D. Dimitrijevića "Ispitivanje korelacije različitih antropometrijskih metoda, metode dvoenergetske apsorpciometrije X zracima i metode bioelektrične impedance u analizi procenta telesnih masti kod profesionalnih sportista" pogledajte ovde.

postavljeno: 04.03.2024. godine


Izveštaj o oceni završene teme doktorske disertacije kandidata Ivane P. Stanković pogledajte ovde.

Doktorsku disertaciju Ivane P. Stanković "Efekat uvežbavanja povratne kontrole elektroencefalografske aktivnosti senzorno-motornog ritma na auditivnu pažnju zdravih osoba" pogledajte ovde.

postavljeno: 06.02.2024. godine


Izveštaj o oceni završene teme doktorske disertacije kandidata Sofije I. Lugonje pogledajte ovde.

Doktorsku disertaciju Sofije I. Lugonje "Povezanost kliničkih, biohemijskih i imunskih parametara ateroskleroze kao prediktora kardiovaskularnog rizika kod obolelih od ulceroznog kolitisa" pogledajte ovde.

postavljeno: 26.01.2024. godine
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.