Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

Повезани садржаји: 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета
1
А1
Анатомија
2
А2
Хистологија и цитологија са ембриологијом
3
А9
Дентална анатомија
4
А4
Информатика
5
А11
Биологија
6
А12
Биофизика
7
А10
Хемија
8
Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе (-)
9
Б1
Микробиологија и имунологијa
10
Б2
Фармакологија и токсикологија
11
Б3
Интерна медицина са педијатријом
12
Б4
Неурологија и психијатрија
13
Б5
Инфективне болести
14
Б6
Народно здравље
15
В1
Радиологија
16
В2
Болести зуба-претклиника
17
В3
Гнатологија
18
В6
Орална медицина  
19
Г1
Дентална оклузија и функција вилица
20
Г2
Орална хирургија
21
Г3
Мобилна протетика
22
Г4
Рестауративна одонтологија II
23
Г9
Рестауративна одонтологија II - стручна пракса
24
Д1
Максилофацијална хирургија
25
Д2
Фиксна протетика
26
Д3
Клиничка ендодонција
27
Д4
Ортопедија вилица
28
Д10
Клиничка ендодонција – стручна пракса

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.