Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

Повезани садржаји: 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета
1
А5
Физиологија
2
А6
Патолошка анатомија
3
А7
Патолошка физиологија
4
А8
Биохемија
6
И1
Хумана генетика
7
И3
Историја стоматологије
8
И4
Енглески језик
9
И21
Етика
10
Б7
Хирургија
11
Б8
Оториноларингологија
12
Б10
Орална патологија
13
Б11
Дерматовенерологија
15
И5
Ургентна медицина (-)
16
И6
Офталмологија (-)
17
И7
Фармакотерапија у стоматологији
18
И8
Вештина комуникације
19
Б9
Стоматолошки материјали
20
В4
Стоматолошка протетика – претклиника
21
В5
Анестезиологија
22
В7
Рестауративна одонтологија I
23
В8
Рестауративна одонтологија I – стручна пракса
25
И9
Орофацијални бол
26
И10
Клиничка имунологија (-)
27
И11
Стоматологија заснована на доказима
28
И12
Биостатистика (-)
29
Г5
Превентивна стоматологија
30
Г6
Претклиничка ендодонција
31
Г7
Пародонтологија
32
Г8
Имплантологија
34
И13
Здравствена економија
35
И14
Здравствени менаџмент
36
И22
Визуализационе технике у стоматологији
37
И16
Болести зуба – напредни курс (-)
38
Д5
Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба
39
Д6
Судска медицина
40
Д7
Дечија стоматологија
41
Д8
Клинички блок
42
Д11
Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба – стручна пракса
44
И17
Ургентна стања у стоматологији
45
И18
Методологија истраживања у биомедицинским наукама  (-)
46
И19
Организација професије и легислатива (-)
47
31
Интерпрофесионално образовање (-)
48
И20
Форензичка дентална медицина
49
Д9
Завршни рад (-)

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.