Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
X
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


 21.05.
2018
понедељак

АМФИТЕАТАР
09:15 - 10:15Основи фармакогнозије и фитотерапије II модулски тест
 
13:00 - 17:00Микробиологија и имунологија предавања
 
18:30 - 20:00Инструменталне методе предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
13:00 - 14:30Увод у клиничку праксу предавања
 
14:35 - 17:00Анатомија 2 предавања
 
17:15 - 20:15Фармакологија и токсикологија предавања
 

МАЛА САЛА
13:00 - 15:15Патолошка физиологија предавања
 
15:30 - 17:45Радиофармација предавање и семинар
 
18:00 - 19:30Одбрана докторске дисертације одбрана
 
19:45 - 20:30Здравствена нега предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 10:30Медицинска рехабилитација I предавања
 
10:45 - 13:00Хирургија са негом предавања
 
14:00 - 15:00Вештина комуникације II модулски тест
 
16:15 - 17:00Дилеме у пракси семинар
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
17:15 - 19:30Анатомија 2 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
17:15 - 19:30Анатомија 2 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
09:00 - 11:00Органска хемија 2 испит
 
14:30 - 19:00Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
14:30 - 19:00Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ПЛАВА САЛА
10:00 - 11:50Имунофармакологија и лечење хроничних болести испит
 
12:00 - 13:50Фармаковигиланца испит
 
14:00 - 20:00Имунологија, инфекција и инфламација предавања
 

КПР
11:00 - 12:00Стручни састанак (Састанак катедре за хемијске предмете) састанак
 
13:20 - 15:20Фармацеутска етика са историјом фармације испит
 
16:00 - 20:00Онкологија предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Биохемија предавања
 
10:00 - 12:00Анатомија 1 испит
 
13:00 - 15:00Дентална анатомија испит
 
15:15 - 17:15Народно здравље испит
 
17:20 - 19:20Медицина рада испит
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
14:30 - 19:00Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:15 - 10:15Основи фармакогнозије и фитотерапије II модулски тест
 
13:00 - 14:30Увод у фармацеутску технологију предавања
 
14:45 - 17:00Дилеме у пракси предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
10:00 - 13:00Хирургија 1
(по старом програму)
испит [усмени испит]
 
13:20 - 17:00Статистика у фармацији испит
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
13:00 - 14:00Фармацеутска технологија 2 консултације
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА
10:00 - 12:15Биохемија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 11:00Ургентна стања у медицини-стручна пракса предавања
 
11:30 - 13:00Судска медицина предавања
 
15:00 - 19:00Хирургија 2 предавања
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
10:30 - 13:45Болничка фармацеутска пракса вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
13:00 - 18:00Хирургија 2
(по старом програму)
тест
 
13:30 - 15:00Хирургија са негом вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
12:30 - 13:15Дерматовенерологија вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
07:30 - 11:45Стручни састанак КЦ састанак
 
12:00 - 14:30Инфективне болести предавања
 
15:00 - 19:15Болничка фармацеутска пракса предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
10:30 - 12:00Дерматовенерологија предавања
 
14:15 - 17:45СП - Физикална медицина и рехабилитација предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Претклиничка ендодонција предавања
 
10:00 - 10:45Рестауративна одонтологија 1 предавања
 
11:00 - 12:00Ургентна стања у стоматологији II модулски тест
 
13:30 - 14:40Веће семестара (Стоматологија) Већа 2. и 4. семестра
 
14:00 - 14:30Веће семестара (Стоматологија) Већа 6, 8. и 10. семестра
 
15:00 - 16:30Судска медицина предавања
 
16:30 - 18:00Судска медицина семинар
 
18:10 - 19:40Форензичка дентална медицина предавања
 
19:40 - 21:10Форензичка дентална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:00 - 16:00Претклиничка ендодонција вежбе
 
16:30 - 18:00Судска медицина вежбе
 
19:40 - 21:10Форензичка дентална медицина вежбе
 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
14:00 - 20:00Превентивна медицина предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:45 - 16:45Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:45 - 16:45Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:45 - 16:45Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 

ПРОСТОРИЈЕ ИАСС
15:00 - 18:00Истраживања у стоматологији предавања
 

КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ
10:00 - 12:00Ургентна стања у медицини-стручна пракса
(по старом програму)
испит
 

САЛА БИБЛИОТЕКЕ ИНТЕРНЕ КЛИНИКЕ
09:00 - 10:00Интерна медицина
(по старом програму)
испит [завршна провера вештина и усмени испит]
 
22.05.
2018
уторак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:30Органска хемија 1 предавања
 
12:45 - 17:15Хистологија и ембриологија предавања
 
17:30 - 19:00Инфективне болести предавање и семинар
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 09:30Патолошка анатомија предавања
 
09:40 - 11:55Токсикологија предавање и семинар
 
12:00 - 14:00Дипломски рад испит
 
17:15 - 19:35Издавање лекова у пракси предавање и семинар
 

МАЛА САЛА
08:00 - 10:15Хирургија предавања
 
10:40 - 14:25Истраживање у фармацији 2 предавања
 
17:00 - 19:00Биохемија испит
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 09:30Геријатрија са негом предавања
 
12:00 - 12:45Инфективне болести са негом предавања
 
13:20 - 15:20Хигијена и екологија испит
 
17:00 - 17:40Фармакологија и токсикологија
(по старом програму)
испит
 
17:45 - 18:45Фармакологија и токсикологија испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
08:00 - 12:30Анатомија 2 вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 12:30Анатомија 2 вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
11:35 - 16:00Увод у фармацеутску технологију вежбе
 
16:30 - 20:30Истраживање у фармацији предавања
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 14:00Инструменталне методе вежбе
 
14:05 - 16:00Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ПЛАВА САЛА
10:30 - 12:00Медицинска рехабилитација II испит
 
12:15 - 14:45Стручни састанак састанак
 
15:00 - 20:00Имунологија, инфекција и инфламација предавања
 

КПР
08:00 - 12:30Инструменталне методе вежбе
 
13:00 - 13:30Стручни састанак (Комисија за квалитет) састанак
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 11:00Патолошка физиологија предавања
 
11:30 - 14:45Патолошка физиологија семинар
 
17:15 - 19:15Основи морфологије човека испит
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 10:15Клиничке евалуационе и терапијске технике предавања
 
11:00 - 11:45Информатика у здравству предавања
 
12:00 - 13:50Фармакоекономија испит
 
15:00 - 18:00Хирургија 2 поправни мод. тестови и извлачење комисије за испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 11:45Микробиологија и имунологија вежбе
 
12:00 - 13:30Радиофармација вежбе
 
15:30 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 11:45Микробиологија и имунологија вежбе
 
12:00 - 13:30Радиофармација вежбе
 
15:30 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 11:45Микробиологија и имунологија вежбе
 
12:00 - 15:00Радиофармација вежбе
 
15:30 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 11:45Микробиологија и имунологија вежбе
 
15:30 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
11:30 - 14:45Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
10:00 - 16:00Патолошка анатомија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:00 - 16:00Патолошка анатомија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
12:30 - 14:45Офталмологија предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
10:45 - 15:20Инфективне болести вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:30 - 14:30Болничка фармацеутска пракса вежбе
 
10:00 - 10:45Геријатрија са негом вежбе
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
10:45 - 15:20Психијатрија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
08:00 - 14:00Оториноларингологија
(по старом програму)
испит
 

ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ
08:00 - 10:00Радиологија испит
 

РХ ЦЕНТАР
08:00 - 11:00Медицинска рехабилитација I вежбе
 
17:00 - 20:00Општа кинезитерапија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 11:30Хирургија 2 вежбе
 
08:30 - 14:00Хирургија 2
(по старом програму)
извлачење комисија и практични испит
 
11:00 - 12:30Хирургија вежбе
 
16:30 - 19:30Хирургија 2 вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 10:30Психијатрија предавања
 
10:45 - 12:15Aнестезиологија са реанимацијом предавања
 
12:30 - 15:00Интерна медицина 1 предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
08:00 - 20:00Судска медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба предавања
 
10:00 - 13:00Стоматолошка протетика – претклиника предавања
 
17:30 - 19:00Орофацијални бол предавања
 
18:30 - 19:30Максилофацијална хирургија испит
 
19:00 - 20:30Орофацијални бол вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
13:00 - 17:30Стоматолошка протетика – претклиника вежбе и семинар
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
09:45 - 15:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
09:45 - 15:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
09:45 - 15:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
09:45 - 15:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 
23.05.
2018
среда

АМФИТЕАТАР
08:00 - 10:30Гинекологија и акушерство предавања
 
11:00 - 12:30Фармацеутска технологија 2 предавања
 
13:30 - 15:00Наставно научно Веће Веће
 
15:15 - 17:30Вештина комуникације (са информационим технологијама) предавања
 
17:35 - 20:35Вештина комуникације (са информационим технологијама) вежбе
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 10:15Нутритивни суплементи предавања
 
10:45 - 13:05Зависност од лекова и злоупотреба лекова предавање и семинар
 
13:15 - 14:45Основи онкологије предавања
 
16:00 - 17:30Клиничка фармација 2 предавања
 
18:20 - 20:30Стручна студентка пракса предавања
 

МАЛА САЛА
08:30 - 09:15Хумана Генетика предавања
 
10:00 - 10:45Кожне и венеричне болести са негом предавања
 
11:00 - 12:30Технике масаже предавања
 
12:35 - 14:35Патолошка физиологија испит
 
14:45 - 18:00Микробиологија и имунологија предавање и семинар
 
18:05 - 20:00Педијатрија поправни мод. тестови и извлачење комисије за испит
 

АНАТОМСКА САЛА
12:00 - 13:00Увод у фармацеутску технологију консултације
 
14:15 - 15:30Патолошка физиологија II модулски тест
 
17:35 - 20:35Вештина комуникације (са информационим технологијама) вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
10:00 - 11:50Кожне и венеричне болести са негом испит
 
13:00 - 14:00Органска хемија 1 консултације
 
14:15 - 20:15Фармацеутска хемија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
14:15 - 18:45Фармацеутска хемија 1 вежбе
 

ПЛАВА САЛА
12:00 - 14:00Веће семестара (Медицина) Веће
 
17:30 - 19:30Фармацеутска хемија 2 испит
 

КПР
18:15 - 19:45Хистологија испит
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Вештина комуникације предавања
 
09:35 - 12:30Вештина комуникације вежбе
 
12:45 - 15:00Оториноларингологија предавања
 
17:40 - 20:40Клиничка фармација 2 вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 10:25Клиничка пропедевтика за фармацеуте предавање и семинар
 
10:45 - 13:00Фармацеутска хемија 1 предавање и семинар
 
13:15 - 14:00Вештина фармацеутске комуникације предавања
 
16:20 - 17:50Енглески језик предавања
 
18:00 - 20:15Енглески језик вежбе и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
12:00 - 20:00Информатика у здравству вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
12:00 - 20:00Информатика у здравству вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 11:55Микробиологија и имунологија вежбе
 
12:00 - 20:00Информатика у здравству вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 11:55Микробиологија и имунологија вежбе
 
14:15 - 20:15Вештина фармацеутске комуникације вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
10:00 - 14:00СП - Епидемиологија предавања
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 11:55Микробиологија и имунологија вежбе
 
14:15 - 18:45Вештина фармацеутске комуникације вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
09:00 - 18:00Хистологија и ембриологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
09:00 - 18:00Хистологија и ембриологија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 10:30Клиничка физикална терапија I предавања
 
10:30 - 12:00Процена функционалне и моторичке способности у рехабилитацији предавања
 
12:15 - 14:30Дијететика предавање, вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
08:10 - 10:30Инфективне болести вежбе
 
09:00 - 09:45Инфективне болести са негом вежбе
 
10:45 - 13:00Инфективне болести вежбе
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
10:45 - 13:00Неурологија вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 14:00Интерна медицина 1 вежбе
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
10:45 - 13:00Психијатрија вежбе
 
13:30 - 15:45Зависност од лекова и злоупотреба лекова вежбе и семинар
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
15:15 - 16:45Оториноларингологија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
12:00 - 13:30Процена функционалне и моторичке способности у рехабилитацији вежбе
 
12:45 - 16:00Клиничка физикална терапија I вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 11:30Хирургија 2 вежбе
 
09:00 - 14:00Хирургија 2 испит [завршна провера вештина]
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
11:00 - 11:45Кожне и венеричне болести са негом вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 10:30Неурологија предавања
 
11:00 - 12:30Стручни састанак КЦ састанак
 
14:00 - 15:30Тропске болести предавања
 
15:35 - 16:15Тропске болести семинар
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
11:30 - 14:10СП - Педијатрија предавања
 
14:15 - 17:45СП - Физикална медицина и рехабилитација предавања
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
11:00 - 20:00Гинекологија и акушерство вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:30 - 11:00Превентивна стоматологија предавања
 
11:00 - 12:30Дечја стоматологија предавања
 
16:00 - 17:30Анестезиологија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
12:30 - 18:30Дечја стоматологија вежбе
 
17:30 - 18:30Превентивна стоматологија вежбе
 
17:30 - 19:00Анестезиологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
12:30 - 18:30Дечја стоматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
12:30 - 18:30Дечја стоматологија вежбе
 
17:30 - 18:30Превентивна стоматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
12:30 - 18:30Дечја стоматологија вежбе
 
19:00 - 20:30Анестезиологија вежбе
 

КЦК
13:00 - 14:30Клиничка пропедевтика за фармацеуте вежбе
 
24.05.
2018
четвртак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:00Гинекологија и акушерство-стручна пракса предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
09:45 - 12:00Истраживање у фармацији предавања
 
16:10 - 18:10Дерматовенерологија поправни мод. тестови и извлачење комисије за испит
 

АНАТОМСКА САЛА
13:30 - 15:30Клиничка фармакокинетика испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:35 - 16:10Хумана Генетика вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
09:00 - 14:00Хирургија 2
(по старом програму)
испит [усмени испит]
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
12:00 - 17:00Органска хемија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
11:15 - 18:00Органска хемија 1 вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Фармакотерапија у стоматологији предавања
 
10:20 - 11:50Фармакотерапија у стоматологији вежбе
 
13:00 - 14:55Веће семестара (Фармација) Веће
 
15:00 - 15:50Стручни састанак састанак
 
16:00 - 20:00Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином предавања
 

КПР
08:45 - 14:45Технике масаже вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 12:30Патолошка анатомија предавања
 
17:00 - 19:15Стоматологија заснована на доказима предавања
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
18:30 - 19:15Стоматологија заснована на доказима предавања
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 11:00Основи физиологије човека предавања
 
11:15 - 12:45Основи фармакогнозије и фитотерапије предавања
 
15:00 - 17:15Општа кинезитерапија предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
10:00 - 13:05Клиничка имунологија вежбе
 
13:30 - 19:30Нутритивни суплементи вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
10:00 - 13:05Клиничка имунологија вежбе
 
13:30 - 18:00Нутритивни суплементи вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
10:00 - 13:05Клиничка имунологија вежбе
 
13:10 - 16:10Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
16:15 - 18:30Издавање лекова у пракси вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
08:00 - 08:45Токсикологија вежбе
 
16:15 - 20:45Истраживање у фармацији вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
10:00 - 13:05Клиничка имунологија вежбе
 
13:10 - 16:10Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
16:15 - 20:45Истраживање у фармацији вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
11:30 - 18:15Основи физиологије човека вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 14:00Хистологија и ембриологија вежбе
 
14:15 - 16:30Патолошка анатомија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
08:00 - 14:00Хистологија и ембриологија вежбе
 
14:15 - 16:30Патолошка анатомија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
11:30 - 16:30Основи физиологије човека вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
11:30 - 16:30Основи физиологије човека вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 10:15Оториноларингологија предавања
 
11:45 - 13:15Клиничке евалуационе и терапијске технике предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
09:15 - 13:50Инфективне болести вежбе
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
09:15 - 13:50Неурологија вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
07:00 - 10:15Здравствена нега вежбе
 
09:30 - 12:45Болничка фармацеутска пракса вежбе
 
10:30 - 19:30Ургентна стања у медицини-стручна пракса вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
10:30 - 19:00Оториноларингологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
08:00 - 16:00Педијатрија испит [завршна провера вештина и усмени испит]
 

РХ ЦЕНТАР
11:00 - 13:00Општа физикална терапија испит
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
15:30 - 18:00Интерна медицина 1 предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
11:30 - 14:30СП - Педијатрија предавања
 
14:15 - 17:45СП - Физикална медицина и рехабилитација предавања
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
10:00 - 15:00Гинекологија и акушерство-стручна пракса
(по старом програму)
испит
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Парадонтологија предавања
 
15:00 - 16:30Визуализационе технике у стоматологији предавања
 
16:30 - 19:30Стоматолошки материјали предавања
 
19:30 - 21:00Стоматолошки материјали вежбе
 
20:00 - 21:00Орална медицина испит
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
16:30 - 19:30Визуализационе технике у стоматологији вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 15:00Парадонтологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 15:00Парадонтологија вежбе
 

САЛА БИБЛИОТЕКЕ ИНТЕРНЕ КЛИНИКЕ
09:00 - 15:00Интерна медицина 2
(по старом програму)
испит [завршна провера вештина и усмени испит]
 
10:00 - 11:30Интерна медицина са негом испит
 
25.05.
2018
петак

АМФИТЕАТАР
12:00 - 13:30Фармакологија 1 предавања
 
13:35 - 15:40Стручни састанак ("МЕТИНИ ДАНИ") састанак
 
15:45 - 17:15Офталмологија испит
 

ВЕЛИКА САЛА
10:30 - 13:00Хигијена и екологија
(по старом програму)
испит
 
13:15 - 14:15Дилеме у пракси II модулски тест
 
16:00 - 17:30Aнатомија испит
 

МАЛА САЛА
08:00 - 09:30Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
11:00 - 13:00Основи физичке хемије испит
 
13:15 - 14:15Дилеме у пракси II модулски тест
 
15:40 - 17:40Епидемиологија
(по старом програму)
испит
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 08:45Енглески језик предавања
 
09:00 - 09:45Енглески језик вежбе
 
11:00 - 13:15Гинекологија и акушерство са негом предавања
 
13:30 - 15:00Фармакологија 1 вежбе
 
15:15 - 17:00Економика у здравству вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 09:30Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 
10:00 - 11:30Стручни састанак (Лабораторијски састанак за хемијске предмете) састанак
 
12:00 - 15:00Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 09:30Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 
12:00 - 16:30Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Орална патологија предавања
 
10:30 - 11:15Историја стоматологије предавања
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 
13:30 - 18:30Фармакологија 1 вежбе
 

КПР
13:00 - 20:00Ресусцитација 1 вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
11:30 - 12:30Веће семестара (Специјалистичке студије) Веће
 
13:35 - 15:35Хистологија и цитологија са ембриологијом испит
 
16:00 - 18:00Клиничка фармација 1 испит
 
18:45 - 21:00Истраживање вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 09:30Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
10:00 - 12:00Фармакологија 2 испит
 
13:30 - 15:00Економика у здравству предавања
 
16:30 - 21:00Истраживање предавање, вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 12:30Клиничка фармација 2 вежбе
 
13:00 - 20:00Ресусцитација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
09:00 - 12:55Хирургија 2
(по старом програму)
испит [усмени испит]
 
13:00 - 20:00Ресусцитација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 
13:00 - 20:00Ресусцитација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
09:00 - 11:00Клиничка физикална терапија I испит
 
13:30 - 18:30Фармакологија 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
08:00 - 14:45Судска медицина вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 14:45Судска медицина вежбе
 
16:00 - 19:00Издавање лекова у пракси вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
10:45 - 14:00Орална патологија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 09:30Вештина комуникације са пацијентом предавања
 
15:00 - 20:00Судска медицина вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 11:15Клиничке евалуационе и терапијске технике вежбе
 
09:00 - 14:00Интерна медицина 1 вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
08:00 - 15:00Оториноларингологија вежбе
 
11:00 - 14:00Оториноларингологија испит
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
08:00 - 19:00Офталмологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
08:00 - 16:00Педијатрија испит [завршна провера вештина и усмени испит]
 

РХ ЦЕНТАР
07:30 - 16:30Клиничке евалуационе и терапијске технике вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:00 - 08:45Aнестезиологија са реанимацијом вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
08:00 - 16:00Дерматовенерологија испит [завршна провера вештина и усмени испит]
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
07:30 - 12:30Стручни састанак КЦ састанак
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
11:30 - 14:30СП - Педијатрија предавања
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
08:00 - 10:15Гинекологија и акушерство са негом вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Ургентна стања у стоматологији предавања
 
11:00 - 12:00Мобилна протетика испит
 
12:00 - 13:00Ортопедија вилица испит
 
12:00 - 13:30Здравствена економија предавања
 
13:30 - 14:15Клинички блок предавања
 
16:00 - 17:30Имплантологија предавања
 
17:00 - 18:00Гнатологија испит
 
18:00 - 19:00Стоматолошка протетика – претклиника II модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:30 - 13:30Ургентна стања у стоматологији вежбе
 
17:30 - 20:30Имплантологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
17:30 - 20:30Имплантологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
14:15 - 18:00Клинички блок вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
14:15 - 18:00Клинички блок вежбе
 
26.05.
2018
субота

МАЛА САЛА
10:00 - 15:00Неуронауке предавања
 

КПР
09:00 - 18:00Ресусцитација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
09:00 - 18:00Ресусцитација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
09:00 - 18:00Ресусцитација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
09:00 - 18:00Ресусцитација 1 вежбе
 
27.05.
2018
недеља

МАЛА САЛА
10:00 - 15:00Неуронауке предавања