Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
X
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


 20.11.
2017
понедељак

АМФИТЕАТАР
09:00 - 10:00Општа и неорганска хемија II модулски тест
 
10:15 - 11:15Нуклеарна медицина II модулски тест
 
11:30 - 12:30Физиологија II модулски тест
 
12:45 - 13:45Хумана генетика II модулски тест
 
14:00 - 20:00Физиологија предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
09:00 - 10:00Епидемиологија I модулски тест
 
10:15 - 11:15Имунологија II модулски тест
 
11:30 - 12:30Патолошка анатомија II модулски тест
 
12:45 - 13:45Педијатрија II модулски тест
 
14:00 - 19:15Патолошка физиологија предавања
 

МАЛА САЛА
09:00 - 10:00Епидемиологија I модулски тест
 
10:15 - 11:15Имунологија II модулски тест
 
11:30 - 12:30Патолошка анатомија II модулски тест
 
12:45 - 13:45Педијатрија II модулски тест
 
14:00 - 16:20Увод у фармацеутску праксу предавање и семинар
 
16:30 - 18:00Фармацеутска микробиологија предавања
 
18:15 - 19:45Основи биохемије човека предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
10:40 - 12:55Клиничка физикална терапија II предавања
 
13:00 - 14:00Хистологија и цитологија са ембриологијом II модулски тест
 
14:10 - 16:10Патолошка анатомија испит
 
16:15 - 16:55Енглески језик испит
 
17:00 - 17:45Енглески језик испит
 
18:15 - 19:45Гинекологија и акушерство са негом испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
13:00 - 17:00Општа кинезитерапија испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
09:00 - 11:00Истраживање у фармацији испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
15:35 - 20:05Фармацеутска технологија 1 вежбе
 

ПЛАВА САЛА
09:00 - 11:15Микробиологија и имунологијa предавања
 
11:30 - 13:00Медицина заснована на доказима испит
 
15:00 - 20:00Имунологија, инфекција и инфламација предавања
 

КПР
08:00 - 13:30Хирургија
(по старом програму)
испит
 
16:00 - 17:30Соматопедија испит
 
18:00 - 20:00Неуронауке и фармакологија испит
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 13:30Хирургија
(по старом програму)
испит
 
14:00 - 19:15Анатомија предавања
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
10:10 - 13:10СП - Епидемиологија предавања
 
13:15 - 16:45Медицинска хемија и дизајн лекова 2 вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:00 - 10:00Општа и неорганска хемија II модулски тест
 
10:15 - 11:15Нуклеарна медицина II модулски тест
 
11:30 - 12:30Физиологија II модулски тест
 
12:45 - 13:45Хумана генетика II модулски тест
 
14:00 - 15:30Фармацеутска технологија 1 предавања
 
15:35 - 16:20Клиничка фармакокинетика предавања
 
17:00 - 20:00Општа и неорганска хемија предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 13:10Обрада резултата мерења II модулски тест
 
16:00 - 19:45Примарна здравствена заштита вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
08:00 - 13:10Обрада резултата мерења II модулски тест
 
13:15 - 15:50Медицинска хемија и дизајн лекова 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 13:10Обрада резултата мерења II модулски тест
 
13:15 - 15:50Медицинска хемија и дизајн лекова 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
11:45 - 13:15Микробиологија и имунологијa вежбе
 
16:25 - 20:15Клиничка фармакокинетика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
11:45 - 13:15Микробиологија и имунологијa вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
08:00 - 14:00Физиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 14:00Хистологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
08:00 - 14:00Хистологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:00 - 13:45Биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
10:00 - 13:45Биохемија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 08:45Ортопедија и трауматологија предавања
 
09:00 - 11:15Општа физикална терапија предавања
 
12:00 - 13:30Примарна здравствена заштита предавања
 
13:45 - 15:15Ресусцитација 2 предавања
 
15:20 - 19:20Хирургија 1 предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
09:00 - 20:00Инфективне болести испит [завршна провера вештина и усмени испит]
 

ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ
09:55 - 13:00Радиологија вежбе
 
11:00 - 13:00Радиологија
(по старом програму)
испит
 

РХ ЦЕНТАР
11:30 - 13:05Општа физикална терапија вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 10:15Медицинска психологија предавања
 
10:20 - 11:50Медицинска хемија и дизајн лекова 2 предавања
 
12:00 - 15:00Интерна медицина 2 предавања
 
15:15 - 16:00Нуклеарна медицина предавања
 
16:45 - 18:15Радиологија предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
11:30 - 14:00СП - Педијатрија предавања
 
14:15 - 17:45СП - Физикална медицина и рехабилитација предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
07:30 - 09:45Радиологија предавања
 
09:30 - 10:30Клиничка ендодонција II модулски тест
 
14:00 - 14:30Веће семестара (Стоматологија) Већe 1. и 3. семестра
 
14:30 - 15:00Веће семестара (Стоматологија) Већe 5, 7. и 9. семестра
 
15:00 - 17:00Орална хирургија испит
 
18:00 - 19:00Радиологија II модулски тест
 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
16:00 - 19:00Примарна здравствена заштита вежбе
 

ПРОСТОРИЈЕ ИАСС
17:30 - 20:30Истраживања у стоматологији предавање и СИР
 
21.11.
2017
уторак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 12:45Анатомија 1 предавања
 
13:00 - 13:45Медицинска статистика и информатика предавања
 
15:10 - 18:30Аналитичка хемија предавања
 
19:20 - 20:20Имунофармакологија и лечење хроничних болести II модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 08:45Фармацеутска биологија са генетиком предавања
 
09:30 - 11:00Медицинска хемија 2 предавања
 
11:30 - 13:00Имунологија предавања
 
16:00 - 17:35Клиничка фармација 3 предавање и семинар
 
19:20 - 20:20Имунофармакологија и лечење хроничних болести II модулски тест
 

МАЛА САЛА
08:00 - 08:45Нове методе примене лекова 2 предавања
 
09:00 - 13:50Нове методе примене лекова 2 вежбе
 
14:00 - 15:30Здравствени менаџмент предавање и ПБЛ
 
17:40 - 21:00Фармацеутска етика са историјом фармације предавање и семинар
 

АНАТОМСКА САЛА
09:00 - 15:30Нове методе примене лекова 2 вежбе
 
16:00 - 17:30Медицинска рехабилитација I испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
08:00 - 13:00Хигијена и екологија испит
 
13:15 - 17:15Анатомија 1 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
10:00 - 12:00Орална патологија испит
 
13:15 - 17:15Анатомија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
10:00 - 12:00Хирургија 1 испит
 
12:10 - 14:00Хирургија 1 испит
 
17:00 - 20:00Медицинска хемија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 09:30Фармацеутска технологија 1 вежбе
 
10:00 - 13:00Хигијена и екологија испит
 
15:30 - 20:00Медицинска хемија 1 вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 09:30Инфективне болести предавања
 
10:00 - 11:00Хирургија-стручна пракса испит
 
12:00 - 12:55Веће семестара (Специјалистичке студије) Веће
 
13:00 - 13:45Здравствени менаџмент предавања
 
15:00 - 17:00Палијативна медицина испит
 
17:30 - 19:00Енглески језик предавања
 

КПР
08:00 - 14:45Патолошка физиологија семинар
 
15:30 - 20:00Медицинска хемија 1 вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 11:15Физиологија предавања
 
13:00 - 14:30Фармакологија и токсикологија предавања
 
14:45 - 20:00Фармакологија и токсикологија вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 14:45Патолошка физиологија семинар
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 10:30Органска хемија 2 предавања
 
10:45 - 13:00Обрада резултата мерења предавање и семинар
 
13:45 - 15:15Медицинска хемија 1 предавања
 
15:45 - 17:15Хумана Генетика испит
 
17:45 - 19:15Клиничка фармација 1 предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
10:00 - 13:00Фармацеутска биологија са генетиком вежбе
 
13:15 - 16:15Имунологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
10:00 - 14:00СП - Хигијена предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
10:00 - 13:00Фармацеутска биологија са генетиком вежбе
 
13:15 - 16:15Имунологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
10:00 - 13:00Фармацеутска биологија са генетиком вежбе
 
13:15 - 14:45Клиничка фармакокинетика вежбе
 
14:50 - 19:20Социјална медицина вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
17:40 - 20:05Клиничка фармација 3 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
10:00 - 11:30Фармацеутска биологија са генетиком вежбе
 
13:15 - 17:45Имунологија вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
11:45 - 16:30Физиологија вежбе
 
17:30 - 21:15Биохемија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 14:45Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
08:00 - 14:45Патолошка физиологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
17:30 - 21:15Биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
17:30 - 21:15Биохемија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 09:30Социјална медицина и здравствено осигурање предавања
 
09:45 - 11:15Социјална медицина предавања
 
13:30 - 17:15Биохемија предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
10:00 - 11:30Инфективне болести вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
08:00 - 15:15Интерна медицина 2 вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
08:30 - 10:00Рехабилитација у спорту испит
 
10:30 - 12:00Клиничка физикална терапија II вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 12:30Хирургија 1 вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
09:00 - 10:30Клиничка пропедевтика предавања
 
11:30 - 14:30Ургентна медицина предавања
 
14:40 - 16:55Педијатрија предавања
 
17:00 - 19:30Интерна медицина 2 предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
11:30 - 14:00СП - Педијатрија предавања
 

КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ И НЕУРОЛОГИЈУ
08:00 - 10:15Медицинска психологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
10:45 - 11:30Рестауративна одонтологија 2 предавања
 
14:00 - 16:00Максилофацијална хирургија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
16:00 - 19:00Максилофацијална хирургија вежбе
 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
10:00 - 13:00Социјална медицина и здравствено осигурање вежбе
 
14:45 - 17:00Социјална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
11:45 - 17:45Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
11:45 - 17:45Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
11:45 - 17:45Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
16:00 - 19:00Максилофацијална хирургија вежбе
 
22.11.
2017
среда

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:15Патолошка анатомија предавања
 
13:00 - 14:00Наставно научно Веће Веће
 
15:15 - 16:15Ургентна медицина II модулски тест
 
16:30 - 20:00Истраживање у фармацији 1 предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 09:45Основи патолошке физиологије човека предавања
 
09:50 - 12:50Хигијена и екологија предавања
 
14:45 - 16:15Имунофармакологија и лечење хроничних болести предавања
 
17:05 - 18:35Фармакологија 2 предавања
 

МАЛА САЛА
08:00 - 10:30Медицинска рехабилитација II предавања
 
11:00 - 13:00Токсикологија-клинички, еколошки и експериментални аспекти испит
 
13:05 - 14:55Клиничка и експериментална хирургија усмено модулско испитивање
 
15:00 - 16:30Физиологија предавања
 
17:30 - 18:15Биохемија предавања
 
18:30 - 20:00Кожне и венеричне болести са негом испит
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 10:55Клиничка биомеханика предавања
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
08:00 - 19:30Анатомија 1 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 19:30Анатомија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
10:00 - 16:00Органска хемија 2 вежбе
 
16:15 - 20:00Општа и неорганска хемија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
07:00 - 09:55Фармацеутска технологија 1 вежбе
 
10:00 - 16:00Органска хемија 2 вежбе
 
16:15 - 20:00Општа и неорганска хемија вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 11:30Интерна медицина са педијатријом предавања
 
12:00 - 13:55Веће семестара (Медицина) Веће
 
17:10 - 20:00Хирургија 1 испит
 

КПР
12:30 - 18:30Клиничка биомеханика вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
10:15 - 13:30Хистологија и цитологија са ембриологијом предавања
 
13:45 - 17:00Хистологија и цитологија са ембриологијом вежбе
 
17:05 - 19:05Зависност од лекова и злоупотреба лекова испит
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 17:00Медицинска хемија 2 вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 09:30Основи физичке хемије предавање и семинар
 
10:30 - 13:45Енглески језик предавање и ПБЛ
 
14:00 - 14:45Фармакоекономија предавања
 
16:00 - 18:00Прва помоћ испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 09:30Медицинска хемија 2 вежбе
 
10:30 - 16:30Основи физичке хемије вежбе
 
16:40 - 19:40Фармацеутска микробиологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
08:00 - 09:30Медицинска хемија 2 вежбе
 
10:00 - 14:00СП - Хигијена предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 09:30Клиничка фармација 3 вежбе
 
10:30 - 15:00Основи физичке хемије вежбе
 
15:10 - 19:40Фармацеутска микробиологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 09:30Клиничка фармација 3 вежбе
 
10:00 - 14:30СП - Епидемиологија предавања
 
14:45 - 20:00Фармакоекономија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
10:30 - 15:00Увод у фармацеутску праксу вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
10:30 - 16:30Увод у фармацеутску праксу вежбе
 
16:40 - 19:40Фармацеутска микробиологија вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
08:00 - 15:15Физиологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
08:00 - 15:15Физиологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
08:00 - 12:45Физиологија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 11:00Педијатрија предавања
 
12:15 - 13:45Основи радиологије и онкологије предавања
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
10:00 - 11:30Ургентна медицина вежбе
 
10:45 - 12:15Интерна медицина са негом вежбе
 
12:00 - 15:30Интерна медицина са педијатријом вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ
08:00 - 11:15Радиологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
11:30 - 15:00Педијатрија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
11:00 - 12:30Медицинска рехабилитација II вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
07:30 - 10:00Интерна медицина са негом предавања
 
10:10 - 11:15Стручни састанак КЦ састанак
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
11:30 - 14:00СП - Педијатрија предавања
 
14:15 - 17:45СП - Физикална медицина и рехабилитација предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Клиничка ендодонција предавања
 
10:00 - 10:45Болести зуба-претклиника предавања
 
16:00 - 18:00Орална хирургија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
11:00 - 17:00Болести зуба-претклиника вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 
18:00 - 21:00Орална хирургија вежбе
 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
13:15 - 18:15Хигијена и екологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА НМ КЦ
13:00 - 17:15Нуклеарна медицина вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОРТОПЕДИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ
11:30 - 13:00Ортопедија и трауматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 
18:00 - 21:00Орална хирургија вежбе
 

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
16:00 - 17:00Клинички блок поправни модулски тест
 
17:00 - 18:00Клинички блок практични испит
 
18:00 - 19:00Клинички блок усмени испит
 
23.11.
2017
четвртак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 10:30Хумана генетика предавања
 
11:00 - 12:30Фармацеутска биотехнологија предавања
 
14:15 - 15:15Основи радиологије и онкологије II модулски тест
 
19:05 - 20:05Фармацеутска хемија 2 II модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
10:00 - 12:15Патолошка анатомија предавања
 
12:40 - 14:55Фармацеутска хемија 2 предавања
 
15:10 - 17:25Бионеорганска хемија предавања
 
19:05 - 20:05Фармацеутска хемија 2 II модулски тест
 

МАЛА САЛА
08:00 - 09:30Aнатомија предавања
 
09:45 - 11:15Хистологија предавања
 
15:05 - 19:00Матичне ћелије у биомедицинским наукама предавање и СИР
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 11:00Фармакологија 2 вежбе
 
12:30 - 14:00Ортопедија и трауматологија испит
 
16:00 - 17:25Дијететика испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:45 - 11:15Дентална анатомија вежбе
 
11:30 - 17:45Aнатомија вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
09:45 - 11:15Дентална анатомија вежбе
 
11:30 - 17:45Aнатомија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 14:00Аналитичка хемија вежбе
 
15:00 - 16:30Општа и неорганска хемија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 14:00Аналитичка хемија вежбе
 
14:15 - 17:15Општа и неорганска хемија вежбе
 
17:30 - 19:00Фармацеутска технологија 1 вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 09:30Клиничка фармација 1 вежбе
 
ГРЕШКА: Нисте одредили термин сатнице
Вратите се и исправите
55375 : Lost connection to MySQL server during query