Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
X
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


 23.04.
2018
понедељак

АМФИТЕАТАР
10:30 - 11:30Инфективне болести II модулски тест
 
11:45 - 12:45Нутритивни суплементи II модулски тест
 
13:00 - 17:00Микробиологија и имунологија предавања
 
18:30 - 20:00Инструменталне методе предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
09:15 - 10:15Оториноларингологија II модулски тест
 
10:30 - 11:30Инфективне болести II модулски тест
 
11:45 - 12:45Нутритивни суплементи II модулски тест
 
13:00 - 14:30Увод у клиничку праксу предавања
 
14:35 - 17:00Анатомија 2 предавања
 
17:15 - 20:15Фармакологија и токсикологија предавања
 

МАЛА САЛА
09:15 - 10:15Оториноларингологија II модулски тест
 
13:00 - 15:15Патолошка физиологија предавања
 
15:30 - 17:45Радиофармација предавање и семинар
 
19:45 - 20:30Здравствена нега предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 10:30Медицинска рехабилитација I предавања
 
10:45 - 13:00Хирургија са негом предавања
 
14:45 - 16:10Фармаковигиланца испит
 
16:15 - 17:00Дилеме у пракси семинар
 
17:15 - 18:15Хирургија II модулски тест
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
17:15 - 19:30Анатомија 2 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
10:00 - 12:00Закони и фармација испит
 
17:15 - 19:30Анатомија 2 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
09:00 - 11:00Основи патолошке физиологије човека испит
 
14:30 - 19:00Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
14:30 - 19:00Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ПЛАВА САЛА
10:00 - 12:00Медицинска хемија и дизајн лекова 2 испит
 
14:30 - 17:30Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Биохемија предавања
 
10:00 - 12:00Енглески језик испит
 
13:00 - 15:00Дентална анатомија испит
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
10:00 - 13:00Хирургија 1
(по старом програму)
испит [усмени испит]
 
14:30 - 19:00Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:00 - 10:30Хигијена са епидемиологијом испит
 
11:00 - 12:30Ортопедија и трауматологија испит
 
13:00 - 14:30Увод у фармацеутску технологију предавања
 
14:45 - 17:00Дилеме у пракси предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
10:00 - 13:00Информатика у здравству испит
 
13:20 - 17:00Медицинска статистика и информатика испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
10:00 - 13:00Информатика у здравству испит
 
13:20 - 17:00Медицинска статистика и информатика испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
10:00 - 13:00Статистика у фармацији испит
 
13:20 - 17:00Медицинска статистика и информатика
(по старом програму)
испит
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА
10:00 - 12:15Биохемија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 11:00Ургентна стања у медицини-стручна пракса предавања
 
11:30 - 13:00Судска медицина предавања
 
15:00 - 19:00Хирургија 2 предавања
 

РХ ЦЕНТАР
11:00 - 13:00Технике масаже испит
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 14:00Хирургија 2
(по старом програму)
извлачење комисија и практични испит
 
08:30 - 16:30Хирургија 2 испит [завршна провера вештина]
 
13:00 - 18:00Хирургија
(по старом програму)
тест
 
13:30 - 15:00Хирургија са негом вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
12:30 - 13:15Дерматовенерологија вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
07:30 - 11:45Стручни састанак КЦ састанак
 
12:00 - 14:30Инфективне болести предавања
 
15:00 - 19:15Болничка фармацеутска пракса предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
10:30 - 12:00Дерматовенерологија предавања
 
14:15 - 17:45СП - Физикална медицина и рехабилитација предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Претклиничка ендодонција предавања
 
10:00 - 10:45Рестауративна одонтологија 1 предавања
 
12:30 - 13:30Форензичка дентална медицина II модулски тест
 
13:30 - 14:40Веће семестара (Стоматологија) Већа 2. и 4. семестра
 
14:00 - 14:30Веће семестара (Стоматологија) Већа 6, 8. и 10. семестра
 
15:00 - 16:30Судска медицина предавања
 
16:30 - 18:00Судска медицина семинар
 
18:10 - 19:40Форензичка дентална медицина предавања
 
19:40 - 21:10Форензичка дентална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:00 - 16:00Претклиничка ендодонција вежбе
 
16:30 - 18:00Судска медицина вежбе
 
19:40 - 21:10Форензичка дентална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:45 - 16:45Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:45 - 16:45Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:45 - 16:45Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
24.04.
2018
уторак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:30Органска хемија 1 предавања
 
12:45 - 17:15Хистологија и ембриологија предавања
 
17:30 - 19:00Инфективне болести предавање и семинар
 
19:15 - 20:15Гинекологија и акушерство I модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 09:30Патолошка анатомија предавања
 
09:40 - 11:55Токсикологија предавање и семинар
 
17:15 - 19:35Издавање лекова у пракси предавање и семинар
 

МАЛА САЛА
08:00 - 10:15Хирургија предавања
 
10:40 - 14:25Истраживање у фармацији 2 предавања
 
19:15 - 20:15Гинекологија и акушерство I модулски тест
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 09:30Геријатрија са негом предавања
 
12:00 - 12:45Инфективне болести са негом предавања
 
17:45 - 19:45Фармакологија и токсикологија испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
08:00 - 12:30Анатомија 2 вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 12:30Анатомија 2 вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
11:35 - 16:00Увод у фармацеутску технологију вежбе
 
16:30 - 20:30Истраживање у фармацији предавања
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 14:00Инструменталне методе вежбе
 
14:05 - 16:00Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ПЛАВА САЛА
09:00 - 11:00Клиничка физикална терапија II испит
 
17:15 - 19:15Увод у фармацеутску праксу испит
 

КПР
08:00 - 12:30Инструменталне методе вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 11:00Патолошка физиологија предавања
 
11:30 - 14:45Патолошка физиологија семинар
 
15:10 - 16:50Медицина заснована на доказима испит
 
17:00 - 19:00Нуклеарна медицина испит
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 10:15Клиничке евалуационе и терапијске технике предавања
 
11:00 - 11:45Информатика у здравству предавања
 
13:00 - 14:30Основи радиологије и онкологије испит
 
19:15 - 20:15Гинекологија и акушерство I модулски тест
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 11:45Микробиологија и имунологија вежбе
 
12:00 - 13:30Радиофармација вежбе
 
15:30 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 11:45Микробиологија и имунологија вежбе
 
12:00 - 13:30Радиофармација вежбе
 
15:30 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 11:45Микробиологија и имунологија вежбе
 
12:00 - 15:00Радиофармација вежбе
 
15:30 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
10:00 - 14:00СП - Епидемиологија предавања
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 11:45Микробиологија и имунологија вежбе
 
15:30 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
11:30 - 14:45Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
10:00 - 16:00Патолошка анатомија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:00 - 16:00Патолошка анатомија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
12:30 - 14:45Офталмологија предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
10:45 - 15:20Инфективне болести вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
10:00 - 10:45Геријатрија са негом вежбе
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
10:45 - 15:20Психијатрија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
09:00 - 17:00Оториноларингологија испит [завршна провера вештина]
 

РХ ЦЕНТАР
08:00 - 11:00Медицинска рехабилитација I вежбе
 
17:00 - 20:00Општа кинезитерапија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 11:30Хирургија 2 вежбе
 
08:30 - 14:00Хирургија
(по старом програму)
извлачење комисија и практични испит
 
11:00 - 12:30Хирургија вежбе
 
16:30 - 19:30Хирургија 2 вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 10:30Психијатрија предавања
 
10:45 - 12:15Aнестезиологија са реанимацијом предавања
 
12:30 - 15:00Интерна медицина 1 предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
08:00 - 20:00Судска медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба предавања
 
17:30 - 19:00Орофацијални бол предавања
 
18:30 - 19:30Максилофацијална хирургија испит
 
18:45 - 19:45Болести зуба-претклиника испит
 
19:00 - 20:30Орофацијални бол вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
13:00 - 17:30Стоматолошка протетика – претклиника вежбе и семинар
 
15:30 - 17:30Дентална оклузија и функција вилица испит
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
09:45 - 15:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
09:45 - 15:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
09:45 - 15:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
09:45 - 15:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 

САЛА БИБЛИОТЕКЕ ИНТЕРНЕ КЛИНИКЕ
09:00 - 15:00Интерна медицина 2
(по старом програму)
испит [завршна провера вештина и усмени испит]
 
25.04.
2018
среда

АМФИТЕАТАР
07:45 - 10:00Гинекологија и акушерство предавања
 
11:00 - 12:30Фармацеутска технологија 2 предавања
 
13:30 - 15:00Наставно научно Веће Веће
 
15:15 - 17:30Вештина комуникације (са информационим технологијама) предавања
 
17:35 - 20:35Вештина комуникације (са информационим технологијама) вежбе
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 10:15Нутритивни суплементи предавања
 
10:45 - 13:05Зависност од лекова и злоупотреба лекова предавање и семинар
 
13:15 - 14:45Основи онкологије предавања
 
16:00 - 17:30Клиничка фармација 2 предавања
 
18:20 - 20:30Стручна студентка пракса предавања
 

МАЛА САЛА
08:30 - 09:15Хумана Генетика предавања
 
10:00 - 10:45Кожне и венеричне болести са негом предавања
 
11:00 - 12:30Технике масаже предавања
 
12:40 - 14:00Дипломски рад испит
 
14:45 - 18:00Микробиологија и имунологија предавање и семинар
 
18:15 - 19:45Aнатомија испит
 

АНАТОМСКА САЛА
12:00 - 13:00Увод у фармацеутску технологију консултације
 
14:00 - 15:30Физикална медицина и рехабилитација испит
 
17:35 - 20:35Вештина комуникације (са информационим технологијама) вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
10:00 - 11:50Кожне и венеричне болести са негом испит
 
13:00 - 14:00Органска хемија 1 консултације
 
14:15 - 20:15Фармацеутска хемија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
14:15 - 18:45Фармацеутска хемија 1 вежбе
 

ПЛАВА САЛА
09:00 - 11:00Медицинска рехабилитација II испит
 
12:00 - 14:00Веће семестара (Медицина) Веће
 
17:30 - 19:30Исхрана у здрављу и болести испит
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Вештина комуникације предавања
 
09:35 - 12:30Вештина комуникације вежбе
 
12:45 - 15:00Оториноларингологија предавања
 
17:40 - 20:40Клиничка фармација 2 вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 10:25Клиничка пропедевтика за фармацеуте предавање и семинар
 
10:45 - 13:00Фармацеутска хемија 1 предавање и семинар
 
13:15 - 14:00Вештина фармацеутске комуникације предавања
 
16:20 - 17:50Енглески језик предавања
 
18:00 - 20:15Енглески језик вежбе и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
12:00 - 20:00Информатика у здравству вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
12:00 - 20:00Информатика у здравству вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 11:55Микробиологија и имунологија вежбе
 
12:00 - 20:00Информатика у здравству вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 11:55Микробиологија и имунологија вежбе
 
14:15 - 20:15Вештина фармацеутске комуникације вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
11:00 - 14:00Предавање (Здравствена специјализација : ЕПИДЕМИОЛОГИЈА) испит
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 11:55Микробиологија и имунологија вежбе
 
14:15 - 18:45Вештина фармацеутске комуникације вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
09:00 - 18:00Хистологија и ембриологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
09:00 - 18:00Хистологија и ембриологија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 10:30Клиничка физикална терапија I предавања
 
10:30 - 12:00Процена функционалне и моторичке способности у рехабилитацији предавања
 
12:15 - 14:30Дијететика предавање, вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
08:10 - 10:30Инфективне болести вежбе
 
09:00 - 09:45Инфективне болести са негом вежбе
 
10:45 - 13:00Инфективне болести вежбе
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
10:45 - 13:00Неурологија вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 14:00Интерна медицина 1 вежбе
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
09:00 - 17:00Психијатрија испит [завршна провера вештина]
 
10:45 - 13:00Психијатрија вежбе
 
13:30 - 15:45Зависност од лекова и злоупотреба лекова вежбе и семинар
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
15:15 - 16:45Оториноларингологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
09:00 - 17:00Офталмологија испит [завршна провера вештина]
 

ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ
12:00 - 13:00Радиологија испит
 

РХ ЦЕНТАР
12:00 - 13:30Процена функционалне и моторичке способности у рехабилитацији вежбе
 
12:45 - 16:00Клиничка физикална терапија I вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 11:30Хирургија 2 вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
11:00 - 11:45Кожне и венеричне болести са негом вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 10:30Неурологија предавања
 
14:00 - 15:30Тропске болести предавања
 
15:35 - 16:15Тропске болести семинар
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
14:15 - 17:45СП - Физикална медицина и рехабилитација предавања
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
11:00 - 20:00Гинекологија и акушерство вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:30 - 11:00Превентивна стоматологија предавања
 
11:00 - 12:30Дечја стоматологија предавања
 
14:00 - 16:00Орална хирургија испит
 
16:00 - 17:30Анестезиологија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
12:30 - 18:30Дечја стоматологија вежбе
 
17:30 - 18:30Превентивна стоматологија вежбе
 
17:30 - 19:00Анестезиологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
12:30 - 18:30Дечја стоматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
12:30 - 18:30Дечја стоматологија вежбе
 
17:30 - 18:30Превентивна стоматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
12:30 - 18:30Дечја стоматологија вежбе
 
19:00 - 20:30Анестезиологија вежбе
 

КЦК
13:00 - 14:30Клиничка пропедевтика за фармацеуте вежбе
 
26.04.
2018
четвртак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:00Гинекологија и акушерство-стручна пракса предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 09:30Клиничка имунологија предавања
 
09:45 - 12:00Истраживање у фармацији предавања
 
12:10 - 13:30Ургентна стања у медицини-стручна пракса
(по старом програму)
испит
 
16:10 - 18:10Дерматовенерологија поправни мод. тестови и извлачење комисије за испит
 

АНАТОМСКА САЛА
09:00 - 10:30Педијатрија са негом испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:35 - 16:10Хумана Генетика вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
09:00 - 14:00Хирургија 2
(по старом програму)
испит [усмени испит]
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
12:00 - 17:00Органска хемија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
11:15 - 18:00Органска хемија 1 вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Фармакотерапија у стоматологији предавања
 
10:20 - 11:50Фармакотерапија у стоматологији вежбе
 
13:00 - 15:15Веће семестара (Фармација) Веће
 
15:30 - 18:30СП - Имунологија испит
 

КПР
08:45 - 14:45Технике масаже вежбе
 
17:00 - 20:00Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 12:30Патолошка анатомија предавања
 
17:00 - 19:15Стоматологија заснована на доказима предавања
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
18:30 - 19:15Стоматологија заснована на доказима предавања
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 11:00Основи физиологије човека предавања
 
11:15 - 12:45Основи фармакогнозије и фитотерапије предавања
 
12:50 - 15:50Лабораторијске вежбе из фармакологије и фармације консултације
 
16:00 - 18:15Општа кинезитерапија предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
10:00 - 13:05Основи онкологије вежбе
 
13:30 - 19:30Нутритивни суплементи вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
10:00 - 18:00Хирургија
(по старом програму)
испит [усмени испит]
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
10:00 - 13:05Основи онкологије вежбе
 
13:30 - 18:00Нутритивни суплементи вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
10:00 - 13:05Основи онкологије вежбе
 
13:10 - 16:10Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
16:15 - 18:30Издавање лекова у пракси вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
08:00 - 08:45Токсикологија вежбе
 
10:00 - 14:00СП - Епидемиологија предавања
 
16:15 - 20:45Истраживање у фармацији вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
10:00 - 13:05Основи онкологије вежбе
 
13:10 - 16:10Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
16:15 - 20:45Истраживање у фармацији вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
11:30 - 18:15Основи физиологије човека вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 14:00Хистологија и ембриологија вежбе
 
14:15 - 16:30Патолошка анатомија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
08:00 - 14:00Хистологија и ембриологија вежбе
 
14:15 - 16:30Патолошка анатомија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
11:30 - 16:30Основи физиологије човека вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
11:30 - 16:30Основи физиологије човека вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 10:15Оториноларингологија предавања
 
11:45 - 13:15Клиничке евалуационе и терапијске технике предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
09:15 - 13:50Инфективне болести вежбе
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
09:15 - 13:50Неурологија вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
07:00 - 10:15Здравствена нега вежбе
 
10:30 - 19:30Ургентна стања у медицини-стручна пракса вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
10:30 - 19:00Оториноларингологија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
09:00 - 11:00Стручна пракса испит
 
09:15 - 15:30Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 
11:00 - 13:00Општа физикална терапија испит
 
14:00 - 15:30Рехабилитација у спорту испит
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
07:30 - 09:00Физикална медицина и рехабилитација предавања
 
15:30 - 18:00Интерна медицина 1 предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
14:15 - 17:45СП - Физикална медицина и рехабилитација предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Парадонтологија предавања
 
15:00 - 16:30Визуализационе технике у стоматологији предавања
 
16:30 - 18:00Стоматолошки материјали предавања
 
18:00 - 19:30Стоматолошки материјали вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
16:30 - 19:30Визуализационе технике у стоматологији вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 15:00Парадонтологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 15:00Парадонтологија вежбе
 
27.04.
2018
петак

АМФИТЕАТАР
12:00 - 13:30Фармакологија 1 предавања
 
17:00 - 19:00Дипломски рад испит
 

ВЕЛИКА САЛА
09:45 - 10:45Хистологија и ембриологија II модулски тест
 
11:00 - 12:30Енглески језик испит
 
13:15 - 14:15Инфективне болести II модулски тест
 
14:30 - 15:30Енглески језик II модулски тест
 

МАЛА САЛА
08:00 - 09:30Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
09:45 - 10:45Хистологија и ембриологија II модулски тест
 
13:15 - 14:15Инфективне болести II модулски тест
 
14:30 - 15:30Енглески језик II модулски тест
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 08:45Енглески језик предавања
 
09:00 - 09:45Енглески језик вежбе
 
11:00 - 13:15Гинекологија и акушерство са негом предавања
 
13:30 - 15:00Фармакологија 1 вежбе
 
15:15 - 17:00Економика у здравству вежбе
 
17:15 - 18:15Оториноларингологија II модулски тест
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 09:30Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 
12:00 - 15:00Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 09:30Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 
12:00 - 16:30Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Орална патологија предавања
 
10:30 - 11:15Историја стоматологије предавања
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 
12:30 - 13:25Веће семестара (Фармација) Веће
 
13:30 - 18:30Фармакологија 1 вежбе
 

КПР
13:00 - 20:00Ресусцитација 1 вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
10:00 - 12:00Општа и неорганска хемија испит
 
13:35 - 15:35Хистологија и цитологија са ембриологијом испит
 
16:00 - 18:00Народно здравље испит
 
18:45 - 21:00Истраживање вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 09:30Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
09:45 - 11:45Клиничка физикална терапија I испит
 
13:30 - 15:00Економика у здравству предавања
 
16:30 - 21:00Истраживање предавање, вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 12:30Клиничка фармација 2 вежбе
 
13:00 - 20:00Ресусцитација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
09:00 - 12:55Хирургија 2
(по старом програму)
испит [усмени испит]
 
13:00 - 20:00Ресусцитација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 
13:00 - 20:00Ресусцитација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
09:00 - 09:50Имунофармакологија и лечење хроничних болести испит
 
13:30 - 18:30Фармакологија 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
08:00 - 14:45Судска медицина вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 14:45Судска медицина вежбе
 
16:00 - 19:00Издавање лекова у пракси вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
10:45 - 14:00Орална патологија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 09:30Вештина комуникације са пацијентом предавања
 
09:35 - 14:25Стручни састанак КЦ састанак
 
15:00 - 20:00Судска медицина вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 11:15Клиничке евалуационе и терапијске технике вежбе
 
09:00 - 14:00Интерна медицина 1 вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
08:00 - 15:00Оториноларингологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
08:00 - 19:00Офталмологија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
07:30 - 16:30Клиничке евалуационе и терапијске технике вежбе
 
08:00 - 11:05Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:00 - 08:45Aнестезиологија са реанимацијом вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
08:00 - 16:00Дерматовенерологија испит [завршна провера вештина и усмени испит]
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
08:00 - 10:15Гинекологија и акушерство са негом вежбе
 
09:00 - 17:00Гинекологија и акушерство испит [завршна провера вештина]
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Ургентна стања у стоматологији предавања
 
12:00 - 13:30Здравствена економија предавања
 
13:30 - 14:15Клинички блок предавања
 
16:00 - 17:30Имплантологија предавања
 
18:00 - 19:00Анестезиологија II модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:30 - 13:30Ургентна стања у стоматологији вежбе
 
17:30 - 20:30Имплантологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
17:30 - 20:30Имплантологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
14:15 - 18:00Клинички блок вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
14:15 - 18:00Клинички блок вежбе
 
28.04.
2018
субота

КПР
09:00 - 18:00Ресусцитација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
09:00 - 18:00Ресусцитација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
09:00 - 18:00Ресусцитација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
09:00 - 18:00Ресусцитација 1 вежбе