Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

   Повезани садржаји :

 
Огласна табла
Календар наставе
О студијама
План и програм студија
Информатори предмета
Наставници
Руководиоци предмета
Распоред наставе
Предавања
Контакт
 

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2017. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1.
А5
  Органска хемија 1
[ - нд - ]
2.
A6
  Увод у фармацеутску технологију
[ - нд - ]
3.
A7
  Основи физиологије човека
[ - нд - ]
4.
И3
  Енглески језик
[ - нд - ]
5.
Б14
  Инструменталне методе
[ - нд - ]
6.
Б15
  Вештина фармацеутске комуникације
[ - нд - ]
7.
Б16
  Фармакологија 1
[ - нд - ]
8.
Б17
  Фармацеутска хемија 1
[ - нд - ]
9.
И17
  Истраживање у фармацији
[ - нд - ]
10.
И18
  Нутритивни суплементи
[ - нд - ]
11.
И22
  Радиофармација
[ - нд - ]
12.
В23
  Токсикологија
[ - нд - ]
13.
В24
  Основи фармакогнозије и фитотерапије
[ - нд - ]
14.
В25
  Издавање лекова у пракси
[ - нд - ]
15.
В26
  Фармацеутска технологија 2
[ - нд - ]
16.
В27
  Клиничка пропедевтика за фармацеуте
[ - нд - ]
17.
Г5
  Инфективне болести
[ - нд - ]
18.
Г7
  Дилеме у пракси
[ - нд - ]
19.
Г8
  Клиничка фармација 2
[ - нд - ]
20.
И11
  Истраживање у фармацији 2
[ - нд - ]
21.
И12
  Зависност од лекова и злоупотреба лекова
[ - нд - ]
23.
И19
  Болничка фармацеутска пракса
[ - нд - ]
24.
И14
  Истраживање
[ - нд - ]
25.
И15
  Стручна студентка пракса
[ - нд - ]
26.
Д8
  Завршни рад
[ - нд - ]