Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2017. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1.
А1
  Општа и неорганска хемија
2.
A2
  Фармацеутска биологија са генетиком
3.
A3
  Основи морфологије човека
4.
A4
  Аналитичка хемија
6.
И1
  Увод у фармацеутску праксу
7.
И2
  Основи физичке хемије
8.
  "Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе за студенте I године студија "
9.
Б10
  Основи биохемије човека
10.
Б11
  Органска хемија 2
11.
Б3
  Фармацеутска микробиологија
12.
Б12
  Основи патолошке физиологије човека
13.
Б13
  Медицинска хемија 1
15.
И16
  Обрада резултата мерења
16.
В18
  Фармакологија 2
17.
В19
  Имунологија
18.
В20
  Фармацеутска хемија 2
19.
В21
  Фармацеутска технологија 1
20.
В22
  Медицинска хемија 2
22.
И20
  Фармацеутска етика са историјом фармације
23.
И21
  Бионеорганска хемија
24.
Г1
  Нове методе примене лекова 2
25.
Г2
  Имунофармакологија и лечење хроничних болести
26.
Г3
  Клиничка фармација 1
27.
Г4
  Медицинска хемија и дизајн лекова 2
28.
Г6
  Фармацеутска биотехнологија
30.
И10
  Истраживање у фармацији 1
31.
Д1
  Клиничка фармација 3
32.
Д2
  Клиничка фармакокинетика
33.
Д3
  Фармакоекономија
34.
Д4
  Фармакоепидемиологија
35.
Д5
  Фармаковигиланца