Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

   Повезани садржаји :

 
Огласна табла
Календар наставе
О студијама
План и програм студија
Информатори предмета
Катедре
Наставници
Распоред наставе
Предавања
Контакт
 

 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета
1
А2
Хистологија и ембриологија (2016-2017)
2
Б2
Анатомија 2 (2016-2017)
3
В2
Прва помоћ (2016-2017)
5
И1
Историја медицине (-)
6
И2
Увод у клиничку праксу (2016-2017)
7
А4
Микробиологија и имунологија (2016-2017)
8
Б4
Основи онкологије (2016-2017)
10
И3
Медицинска генетика (-)
11
И4
Вештина комуникације
  (са информационим технологијама)
 (2016-2017)
12
А6
Фармакологија и токсикологија (2016-2017)
13
Б6
Интерна медицина 1 (2016-2017)
15
И5
Клиничка микробиологија (-)
16
И6
Клиничка имунологија (2016-2017)
17
А8
Неурологија (2016-2017)
18
Б8
Психијатрија (2016-2017)
19
В8
Инфективне болести
20
Г8
Физикална медицина и рехабилитација (2016-2017)
22
И7
Клиничка онкологија (-)
23
И8
Клиничка фармакологија (-)
24
И9
Тропске болести (2016-2017)
25
Д8
Интерна медицина-стручна пракса (-)
26
А10
Хирургија 2
27
Б10
Оториноларингологија (2016-2017)
28
В10
Офталмологија (2016-2017)
30
И10
Палијативна медицина (-)
31
И11
Клиничка биохемија (-)
32
И12
Ресусцитација 1 (2016-2017)
33
Г10
Хирургија-стручна пракса (-)
34
А12
Гинекологија и акушерство (2016-2017)
35
Б12
Судска медицина (2016-2017)
36
Г12
Гинекологија и акушерство-стручна пракса (2016-2017)
37
Д12
Ургентна стања у медицини-стручна пракса (2016-2017)
38
Ђ12
Завршни рад (-)