Trenutno ste na:
 
Nastavnici i saradnici
  Medicinskog fakulteta
 

Filteri za prikaz       X
  nastavnici
   redovni profesori
   vanredni profesori
   docenti
   predavači
 naučni savetnici
 viziting profesori
saradnici
   asistenti
   saradnici u nastavi
   istraživači saradnici

 
Lista viziting profesora
Medicinskog fakulteta
sa stručnim kvalifikacijama (CV)

 

RB

Ime i prezime nastavnika i saradnika

Zvanje

CV
(stručne
kval.)

1.
 Abbas Abul
  viziting profesor
 
2.
 Bosnakovski Darko
  viziting profesor
 
3.
  Conlon Michael
  viziting profesor
[ - nd - ]
 
4.
 Eleni Aklillu
  viziting profesor
 
5.
 Finderle Zarko
  viziting profesor
 
6.
  Fountoulakis Konstantinos
  viziting profesor
[ - nd - ]
 
7.
 Lako Majlinda
  viziting profesor
 
8.
 Neuhuber Winfried
  viziting profesor
 
9.
 Nikolich-Zugich Janko
  viziting profesor
 
10.
  Nowotny Norbert
  viziting profesor
[ - nd - ]
 
11.
 Ogura Seiritsu
  viziting profesor
 
12.
 Paessler Slobodan
  viziting profesor
 
13.
 Pechanova Olga
  viziting profesor
 
14.
 Salnow Gary
  viziting profesor
 
15.
 Serra Paolo
  viziting profesor
 
16.
 Stockinger Hannes
  viziting profesor
 
17.
 Strbak Vladimir
  viziting profesor
 
18.
 Suresh Tyagi
  viziting profesor
 
19.
 Tester Richard
  viziting profesor
 
20.
 Tierney Lawrence
  viziting profesor
 
21.
 Ullah Malik Kafait
  viziting profesor
 
22.
 Vassilev Tchavdar
  viziting profesor
 
23.
 Antović Jovan
  viziting profesor
 
24.
 Vitorovič Demidkin Vladislav
  viziting profesor
 
25.
 Vlaisavljević Veljko
  viziting profesor
 
26.
 Vujanović Nikola
  viziting profesor
 
27.
 Kušljić Snežana
  viziting profesor
 
28.
 Mitrović Igor
  viziting profesor
 
29.
 Ćirić Ivan
  viziting profesor
 
30.
 Svrakić Dragan
  viziting profesor