Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
 Анђелковић Небојша
  ванредни професор
 
2.
 Бабић Горан
  ванредни професор
 
3.
 Баскић Дејан
  ванредни професор
4.
 Белић Бранислав
  ванредни професор
 
5.
 Векић Берислав
  ванредни професор
 
6.
 Вељковић Миодраг
  ванредни професор
 
7.
 Воларевић Владислав
  ванредни професор
 
8.
 Вулетић Биљана
  ванредни професор
 
9.
 Вуловић Дејан
  ванредни професор
 
10.
 Вуловић Маја
  ванредни професор
11.
 Гајовић Олгица
  ванредни професор
 
12.
 Давидовић Горан
  ванредни професор
 
13.
 Димитријевић Александра
  ванредни професор
 
14.
 Ђоновић Нела
  ванредни професор
15.
 Ђорђевић Наташа
  ванредни професор
 
16.
 Ђорђевић Душица
  ванредни професор
17.
 Ђурђевић Предраг
  ванредни професор
 
18.
 Ђурић Душан
  ванредни професор
19.
 Ердевички Љиљана
  ванредни професор
 
20.
 Живановић-Мачужић Ивана
  ванредни професор
 
21.
 Живић Љубица
  ванредни професор
 
22.
 Зелен Иванка
  ванредни професор
23.
 Игрутиновић Зоран
  ванредни професор
 
24.
 Јагић Никола
  ванредни професор
 
25.
 Јаковљевић Михајло
  ванредни професор
26.
 Јањић Владимир
  ванредни професор
 
27.
 Јеремић Дејан
  ванредни професор
 
28.
 Јовановић Светлана
  ванредни професор
 
29.
 Јовановић Зорица
  ванредни професор
 
30.
 Јовановић Иван
  ванредни професор
31.
 Јовановић Мирјана
  ванредни професор
 
32.
 Кањевац Татјана
  ванредни професор
33.
 Костић Марина
  ванредни професор
34.
 Коцић Сања
  ванредни професор
 
35.
 Лукић Снежана
  ванредни професор
 
36.
 Мијаиловић Жељко
  ванредни професор
 
37.
 Мијаиловић Милан
  ванредни професор
 
38.
 Миловановић Марија
  ванредни професор
 
39.
 Миловановић Јасмина
  ванредни професор
 
40.
 Милосављевић Зоран
  ванредни професор
41.
 Митровић Слободанка
  ванредни професор
42.
 Митровић Марина
  ванредни професор
 
43.
 Нинковић Срђан
  ванредни професор
 
44.
 Новокмет Слободан
  ванредни професор
45.
 Пантовић Сузана
  ванредни професор
46.
 Петровић Дејан
  ванредни професор
 
47.
 Протрка Зоран
  ванредни професор
 
48.
 Радић Гордана
  ванредни професор
49.
 Радовановић Драгче
  ванредни професор
50.
 Радосављевић Гордана
  ванредни професор
51.
 Ристић Бранко
  ванредни професор
 
52.
 Срећковић Сунчица
  ванредни професор
53.
 Стојадиновић Мирослав
  ванредни професор
 
54.
 Стојковић-Анђелковић Анђелка
  ванредни професор
 
55.
 Столић Радојица
  ванредни професор
56.
 Тодоровић Зоран
  ванредни професор
 
57.
 Томашевић Милоје
  ванредни професор
58.
 Томић-Лучић Александра
  ванредни професор
59.
 Тончев Гордана
  ванредни професор
 
60.
 Фолић Марко
  ванредни професор
61.
 Цупара Снежана
  ванредни професор
 
62.
 Чекеревац Иван
  ванредни професор