Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници

 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
 Азањац Ана
  истраживач сарадник
2.
 Алексић Дејан
  истраживач приправник
3.
 Арсенијевић Милош
  истраживач сарадник
4.
 Арсенијевић Неда
  истраживач сарадник
5.
 Арсенијевић Петар
  истраживач сарадник
6.
 Ацовић Александар
  сарадник у настави
7.
 Бијелић Боривој
  сарадник у настави
8.
 Бојић Сања
  асистент
9.
  Бошковић-Матић Татјана
  асистент
[ - нд - ]
10.
 Брадић Јована
  сарадник у настави
11.
 Брајковић Денис
  истраживач сарадник
12.
 Букоњић Андриана
  асистент
13.
 Васовић Мирослав
  истраживач сарадник
14.
 Весић Катарина
  истраживач сарадник
15.
 Витошевић Кaтарина
  истраживач приправник
16.
 Влашковић Александра
  сарадник у настави
17.
 Вукомановић Владимир
  асистент
18.
 Вучић Рада
  асистент
19.
 Вучићевић Ксенија
  асистент
20.
 Вранић Александра
  сарадник у настави
21.
 Гавриловић Александар
  истраживач приправник
22.
 Газдић Марина
  асистент
23.
 Гајовић Невена
  асистент
24.
 Даговић Александар
  асистент
25.
 Дивјак Ана
  истраживач приправник
26.
 Ђорђевић Милица
  сарадник у настави
27.
  Ђорђевић Сузана
  асистент
[ - нд - ]
28.
  Ђорђевић Драгана
  сарадник у настави
[ - нд - ]
29.
 Живановић Сузана
  сарадник у настави
30.
 Живковић-Зарић Радица
  сарадник у настави
31.
 Жунић Филип
  истраживач сарадник
32.
 Здравковић Дејан
  сарадник у настави
33.
 Зорнић Ненад
  асистент
34.
 Ивошевић Анита
  истраживач приправник
35.
 Игњатовић Весна
  асистент
36.
 Игњатовић Владимир
  асистент
37.
 Илић Б. Милена
  асистент
38.
 Ирић-Ћупић Виолета
  виши лабораторијски сарадник
39.
 Јанићијевић Катарина
  сарадник у настави
40.
 Јанковић Никола
  асистент
41.
 Јевтовић Андра
  сарадник у настави
42.
 Јеремић Јована
  сарадник у настави
43.
 Јовановић Далибор
  асистент
44.
 Јовановић Данијела
  истраживач сарадник
45.
 Јовановић Марина
  сарадник у настави
46.
  Јовановић Немања
  сарадник у настави
[ - нд - ]
47.
 Јовић Никола
  истраживач приправник
48.
 Јоксимовић Јована
  асистент
49.
 Јуришевић Милена
  асистент
50.
 Кнежевић Сања
  асистент
51.
 Ковачевић Војин
  истраживач сарадник
52.
 Ковачевић Марија
  асистент
53.
  Кочовић Александар
  сарадник у настави
[ - нд - ]
54.
 Лазић Дејан
  истраживач сарадник
55.
 Марковић Марина
  истраживач сарадник
56.
  Марковић Ненад
  истраживач приправник
[ - нд - ]
57.
 Мијаиловић Наташа
  асистент
58.
 Милетић-Ковачевић Марина
  асистент
59.
 Милосављевић Марко
  истраживач сарадник
60.
 Милошевић Бојан
  асистент
61.
 Милошевић Маја
  асистент
62.
 Милошевић Марија
  сарадник у настави
63.
 Минић Живана
  истраживач сарадник
64.
 Минић Милош
  сарадник у настави
65.
 Нешић Јелена
  асистент
66.
 Николић Тамара
  асистент
67.
 Николић Томислав
  асистент
68.
 Огњановић Неда
  асистент
69.
 Павловић Младен
  асистент
70.
 Павловић Радиша
  асистент
71.
 Папић Милош
  сарадник у настави
72.
 Пауновић Милан
  истраживач приправник
73.
 Петковић Аница
  сарадник у настави
74.
 Петровић Ивица
  асистент
75.
 Петровић Сара
  истраживач сарадник
76.
 Пеулић Миодраг
  асистент
77.
  Продановић Никола
  истраживач приправник
[ - нд - ]
78.
  Равић Марко
  сарадник у настави
[ - нд - ]
79.
 Радевић Светлана
  асистент
80.
 Радмановић Бранимир
  асистент
81.
 Радовановић Марија
  асистент
82.
 Радовић Мирјана
  сарадник у настави
83.
 Радоњић Катарина
  асистент
84.
 Радосављевић Иван
  истраживач сарадник
85.
 Раковић Ивана
  истраживач сарадник
86.
 Ракочевић Милена
  асистент
87.
  Ракић-Бајић Горана
  сарадник у настави
[ - нд - ]
88.
 Росић Весна
  асистент
89.
 Савић Драгана
  асистент
90.
 Савић Маја
  асистент
91.
 Саздановић Маја
  асистент
92.
 Секулић Марија
  асистент
93.
 Секулић Миона
  сарадник у настави
94.
  Секулић Софија
  сарадник у настави
[ - нд - ]
95.
 Селаковић Драгица
  асистент
96.
 Симић Иван
  асистент
97.
 Симовић Снежана
  истраживач приправник
98.
 Словић Живана
  истраживач сарадник
99.
 Соврлић Мирослав
  доцент
100.
 Спасић Марко
  истраживач сарадник
101.
 Сретеновић Јасмина
  асистент
102.
 Срећковић Миодраг
  асистент
103.
 Стајић Далибор
  сарадник у настави
104.
 Станковић Весна
  асистент
105.
 Стевановић Јелена
  истраживач приправник
106.
 Степановић Жељко
  асистент
107.
 Стојановић Бојан
  истраживач сарадник
108.
 Стојановић Бојана
  асистент
109.
 Стојић Владислава
  сарадник у настави
110.
 Стојић Исидора
  асистент
111.
 Танасковић Сања
  асистент
112.
 Тодоровић Душан
  истраживач приправник
113.
 Тодоровић Жељко
  истраживач приправник
114.
 Томовић Душан
  асистент
115.
 Томовић Јовица
  асистент
116.
 Ћупурдија Војислав
  асистент
117.
 Фолић Невена
  сарадник у настави
118.
  Цанковић Марија
  сарадник у настави
[ - нд - ]
119.
 Цветковић Александар
  истраживач сарадник
120.
 Чановић Петар
  асистент