Trenutno ste na:
 
Vesti sa fakulteta
  Najnovije vesti
 


Povezani sadržaji:
 
Najnovije vesti
Arhiva vesti
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
VESTI I DOGAĐAJI
NAJNOVIJE VESTIARHIVA VESTI

UTICAJ DUVANSKOG DIMA NA NASE ZDRAVLJE

U organizaciji našeg fakulteta i Univerziteta u Katanji (Italija) održan je seminar posvećen molekulskim mehanizmima odgovornim za štetne efekte cigareta i elektronskih sistema za isporuku nikotina u nastajanju i progresiji inflamacijskih bolesti. O ovoj temi govorili su istraživači iz Italije i naši profesori Vladislav Volarević i Aleksandar Arsenijević. Prema rečima prof. dr Vladislava Volarevića istakao je da je FMN nedavno dobio četvrti grant za ispitivanje štetnosti duvanskog dima od strane američke fondacije za borbu protiv duvanskog dima. ''Ispitujemo, još od 2019. godine, štetnost uticaja običnih i elektronskih cigareta na ćelije imunskog sistema, na bronhijalne epitelne ćelije i druge. U saradnji sa kolegama iz Italije organizovali smo ovaj skup kako bi predstavili rezultate do kojih smo došli zajedničkim radom. Rezultati zapravo pokazuju na koji način cigarete deluju na naš organizam, koji su mehanizmi kojim klasične cigarete ali i elektronske utiču na promene imunskih ćelija, na progresiju bolesti, promenu matičnih ćelija, promenu njihovih kapaciteta da regenerišu jetru, procese koji dovode do progresije hronične inflamacije u plućima, hronične inflamacije u jetri, crevima'', rekao je prof. Volarević. On je dodao i da su rezultati koji su dobijeni tokom istraživanja pokazali da elektronske cigarete daleko manje utiču na oštećenje bronhijalnih epitalnih ćelija u odnosu na klasične cigarete, što ne znači da nisu štetne već da su manje štetne od običnih. Prof.Volarević je ovom prilikom podsetio i da je laboratorija na našem fakultetu opremljena robotima koji imaju mogućnost da imitiraju pluća pušača i dodao da je to jedina laboratorija takvog tipa u jugoistočnoj Evropi.

Doc. dr Rozalia Ema sa Univerziteta u Katanji, Centra za smanjenje efekata duvanskog dima, izarzila je zadovonjstvo nastavkom saradnje sa FMN u Kragujevcu . ''Ove godine ispitujemo toksične efekte različitih tipova tj. ukusa elektronskih cigareta na bronhijalne epitelne ćelije kao i na endotelne ćelije i time ispitujemo njihov štetan uticaj pluća tako i na kardiovaskularni sistem'', rekla je doc. Rozalia Ema.Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.