Тренутно сте на:
 
Постдипломске студије
  Јавне одбране
 


Повезани садржаји:
 
Заказане јавне одбране
Архива вести
Контакт
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ЈАВНЕ ОДБРАНЕ
ЗАКАЗАНЕ ЈАВНЕ ОДБРАНЕАРХИВА ВЕСТИ

 

19.1.2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Кристине Радоман, под називом: „Утицај исхране обогаћене ОМЕГА-3 и ОМЕГА-6 масним киселинама на функцију миокарда и оксидо-инфламацијске параметре код сраца старих пацова“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 01. 2018. године, са почетком у 12.00 часова.


28. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Катарине Јанићијевић, под називом: „Утицај демографских и социоекономских фактора на коришћење психоактивних супстанци код младих у Србији“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28. 12. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


27. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Петра Чановића, под називом: „Антитуморски ефекат новосинтетисаних комплекса рутенијума(II) на туморске ћелије in vitro“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27. 12. 2017. године, са почетком у 11.05 часова.


25. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Исидоре Милосављевић, под називом: „Ефекти Pt(II) комплекса на контрактилност, коронарни проток и оксидативни стрес изолованог срца пацова“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 12. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


19. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марјане Вукићевић, под називом: „Евалуација ефеката оментомијелопексије на сегментне и проводне функције кичмене мождине након повреде“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 12. 2017. године, са почетком у 13.50 часова.


18. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Љубодрага Минића, под називом: „Евалуација ефеката оментомијелопексије на сегментне и проводне функције кичмене мождине након повреде “ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18. 12. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


18. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Владимира Пузовића, под називом: „Евалуација морфолошких карактеристика, моторичких и сензорних способности руке и процена фактора утицаја на исте код пацијената оперисаних након повреде периферних нерава“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18. 12. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


15. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марине Газдић, под називом: „Eфекат мезенхималних матичних ћелија на оштећење јетре узроковано активацијом NKT ћелија“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 15. 12. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


29. 11. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Мердина Маркишића, под називом: „Ређи хуморални фактори ризика за исхемијски мождани удар и њихов прогностички значај“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29. 11. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


14. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Владимира Вукомановића, под називом: „Сцинтиграфске карактеристике експанзивних процеса хипофизе и надбубрежних жлезда применом туморотропних радиофармацеутика“ одржаће се у Великој сали „проф. др Милија Ђурић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 14. 10. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


12. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Миодрага Срећковића, под називом:„Повезаност депресије и анксиозности са коронарном исхемијом процењеном фракционом резервом протока“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 12. 10. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


5. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Тање Продовић, под називом: „Идентификација предиктора морталитета пацијената са преломом кука старије животне доби“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 05. 10. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


4. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Сотировић, под називом:„Концентрације цитокина у серуму код пацијената са планоцелуларним карциномом ларинкса“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 04. 10. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


2. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Тамаре Николић, под називом:„Ефекти хиперхомоцистеинемије на функцију миокарда, коронарну циркулацију и редокс статус изолованог срца пацова: улога инхибитора хидроксиметил-глутарил коензим А (HMG-COA) редуктазе“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 02. 10. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


29. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Бобана Јоксимовића, под називом: „Прогностичка улога интраоперативног мониторинга у неурохирургијимозга и кичмене мождине“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29. 09. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


27. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Бранимира Радмановића, под називом: „Утицај полиморфизма и индукције гена за метаболишуће ензиме на клинички одговор пацијената лечених оланзапином“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27. 09. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


22. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ненада Зорнића, под називом:„Анализа фактора који утичу на квалитет живота код болесника лечених од пнеумоније после механичке вентилације“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 22. 09. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


19. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Горана Пешића, под називом: „Вредности параметара оксидационог стреса и инфламације код пацијената са преломом кука и бутне кости“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 09. 2017. године, са почетком у 14.30 часова.


19. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Вере Вучићевић, под називом: „Метод примене пропофола и нежељени ефекти дубоке седације током дијагностичке колоноскопије“ одржаће се у Великој сали „проф. др Милија Ђурић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 09. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


20. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Весне Шкулетић, под називом: „Утицај експресије COX-2, P27 и VEGF на стварање нових крвних и лимфних судова у ткиву класичних и фоликуларних варијанти папиларног карцинома штитасте жлезде“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 20. 09. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


19. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ксеније Вучићевић, под називом:„Експресија гена ABCB1 и гена регулатора апоптозе као фактора резистенције на хемиотерапију код оболелих од хроничне лимфоцитне леукемије“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 09. 2017. године, са почетком у 11.00 часова.


20. 7. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Наташе Перковић Вукчевић, под називом: „Фактори који утичу на процес елиминације бензодиазепина, клиничку слику и исход акутне интоксикације бензодиазепинима код особа старије животне доби“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 20. 07. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


18. 7. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ружице Лукић, под називом:„ Хепатитис С и параметри инфламацијског одговора код пацијената са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом “ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18. 07. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


5. 7. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Весне Игњатовић, под називом: „Утицај терапије диуретицима на излучивање радиоактивног јода 131I код пацијената са диферентованим карциномима штитасте жлезде“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 05. 07. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


6. 7. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације мр Владе Ињац, под називом: „Анализа фактора ризика за смртни исход и трошкова лечења код пацијената на механичкој вентилацији са пнеумонијом“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 06. 07. 2017. године, са почетком у 13.30 часова.


22. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Миловановић, под називом: „Инфекција Cytomegalovirus-ом и патогенеза експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 22. 06. 2017. године, са почетком у 16.00 часова.


20. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александра Арсенијевића, под називом: „Значај експресије галектина-3 у патогенези примарног билијарног холангитиса код мишева“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 20. 06. 2017. године, са почетком у 12.15 часова.


15. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александре Секулић, под називом: „Анализа фактора који утичу на појаву уринарних инфекција код пацијената са повредом кичмене мождине“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 15. 06. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


13. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације „Утицај пролазне хипотермије и лоше метаболичке адаптације на перинатални морбидитет код новорођенчади са интраутерусним застојем у расту“ Тање Лазић Митровић одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу дана 13. 06. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


9. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Жарка Кривокапића, под називом: „Фактори који утичу на квалитет живота пацијената после хируршких интервенција у општој анестезији“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 09. 06. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


29. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације кандидата Драгане Драгаш Миловановић под насловом "Утицај генског полиморфизма метаболишућих ензима CYP3А5, CYP2C8 и CYP1А2 на ефикасност и безбедност терапије карбамазепином код деце" одржаће се дана 29.05.2017. године са почетком у 12:00 часова на Факултету медицинсих наука Универзитета у Крагујевцу.


26. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Снежане Пешић, под називом: „Утицај меких контактних сочива на интраокуларни притисак мерен методом безконтактне тонометрије“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 26. 05. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


23. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације кандидата Милене Дељанин под насловом "Антитуморска активност екстракта Chelidonium majus in vitro" одржаће се дана 23.05.2017. године са почетком у 12:00 часова на Факултету медицинсих наука Универзитета у Крагујевцу.


19. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Петра Ристића, под називом: „Утицај селективне блокаде елемената ткивног ренин ангиотензин алдеостерон система на изоловано срце пацова у хемијски изазваном Diabetes mellitus-у“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 05. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


11. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марка Милосављевића, под називом: „Анализа утицаја терапије кардиоваскуларних болести на ефикасност локалних анестетика приликом екстракције зуба: серија случајева“ одржаће се у Зеленој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 11. 05. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


28. 04. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгане Ристић, под називом: „Ефекат анти–VEGF моноклонског антитела на структурне промене у макули код болесника са влажном формом сенилне дегенерације жуте мрље“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28. 04. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


25. 04. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Игора Јовановића, под називом: „Клинички значај манометрије аноректалне регије код болесника са поремећајем функције аналних сфинктера“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 04. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


12. 04. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Дубравке Вукадиновић, под називом: „Анализа фактора који утичу на неуспех лечења ванболничке пнеумоније код хоспитализованих пацијената“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 12. 04. 2017. године, са почетком у 15.30 часова.


24. 03. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Небојше Марића, под називом: „Клиничка процена ефикасности и безбедности унипорталне и конвенционалне VATS симпатикотомије у лечењу особа са примарном фокалном хиперхидрозом“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24. 03. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


24. 02. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Violette Raffay, под називом: „Утицај примене глукагона и адреналина на исход срчаног застоја изазваног фибрилацијом комора – експериментални модел“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24. 02. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


17. 02. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марка Спасића, под називом: „Анализа фактора повезаних са настанком компликација и/или смртног исхода код пацијената са акутним панкреатитисом“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 17. 02. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


31. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милоша Милосављевића, под називом:„ Утицај сигналног пута IL-33/ST2 на развој некрозе код карцинома дојке“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 31. 01. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


30. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марине Мијајловић, под називом:„ Синтеза, карактеризација и потенцијална биолошка активност комплекса паладијума(II) и платине(IV) са S-алкил дериватима тиосалицилне киселине“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 30. 01. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


27. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милице Петровић, под називом: „Анализа фактора ризика за развој атеросклерозе код болесника који болују од хроничне болести бубрега“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27. 01. 2017. године, са почетком у 13.15 часова.


25. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Горе Миљановић, под називом: „ Квалитет живота болесника на хроничној хемодијализи и са трансплантираним бубрегом“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 11. 2017. године, са почетком у 16.00 часова.


09. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ивана Срејовића, под називом: „Ефекти модулације N-метил-D-аспартатних рецептора на изолованом срцу пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 09. 01. 2017. године, са почетком у 16.00 часова.
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.