Trenutno ste na:
 
Postdiplomske studije
  Javne odbrane
 


Povezani sadržaji:
 
Zakazane javne odbrane
Arhiva vesti
Kontakt
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
JAVNE ODBRANE
ZAKAZANE JAVNE ODBRANEARHIVA VESTI

 

20. 7. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nataše Perković Vukčević, pod nazivom: „Faktori koji utiču na proces eliminacije benzodiazepina, kliničku sliku i ishod akutne intoksikacije benzodiazepinima kod osoba starije životne dobi“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 20. 07. 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova.


18. 7. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ružice Lukić, pod nazivom:„ Hepatitis S i parametri inflamacijskog odgovora kod pacijenata sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom “ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 18. 07. 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova.


5. 7. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Vesne Ignjatović, pod nazivom: „Uticaj terapije diureticima na izlučivanje radioaktivnog joda 131I kod pacijenata sa diferentovanim karcinomima štitaste žlezde“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 05. 07. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


6. 7. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije mr Vlade Injac, pod nazivom: „Analiza faktora rizika za smrtni ishod i troškova lečenja kod pacijenata na mehaničkoj ventilaciji sa pneumonijom“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 06. 07. 2017. godine, sa početkom u 13.30 časova.


22. 6. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene Milovanović, pod nazivom: „Infekcija Cytomegalovirus-om i patogeneza eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 22. 06. 2017. godine, sa početkom u 16.00 časova.


20. 6. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandra Arsenijevića, pod nazivom: „Značaj ekspresije galektina-3 u patogenezi primarnog bilijarnog holangitisa kod miševa“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 20. 06. 2017. godine, sa početkom u 12.15 časova.


15. 6. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandre Sekulić, pod nazivom: „Analiza faktora koji utiču na pojavu urinarnih infekcija kod pacijenata sa povredom kičmene moždine“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 15. 06. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


13. 6. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije „Uticaj prolazne hipotermije i loše metaboličke adaptacije na perinatalni morbiditet kod novorođenčadi sa intrauterusnim zastojem u rastu“ Tanje Lazić Mitrović održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu dana 13. 06. 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova.


9. 6. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Žarka Krivokapića, pod nazivom: „Faktori koji utiču na kvalitet života pacijenata posle hirurških intervencija u opštoj anesteziji“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 09. 06. 2017. godine, sa početkom u 15.00 časova.


29. 05. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Dragane Dragaš Milovanović pod naslovom "Uticaj genskog polimorfizma metabolišućih enzima CYP3A5, CYP2C8 i CYP1A2 na efikasnost i bezbednost terapije karbamazepinom kod dece" održaće se dana 29.05.2017. godine sa početkom u 12:00 časova na Fakultetu medicinsih nauka Univerziteta u Kragujevcu.


26. 05. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Snežane Pešić, pod nazivom: „Uticaj mekih kontaktnih sočiva na intraokularni pritisak meren metodom bezkontaktne tonometrije“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 26. 05. 2017. godine, sa početkom u 15.00 časova.


23. 05. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Milene Deljanin pod naslovom "Antitumorska aktivnost ekstrakta Chelidonium majus in vitro" održaće se dana 23.05.2017. godine sa početkom u 12:00 časova na Fakultetu medicinsih nauka Univerziteta u Kragujevcu.


19. 05. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Petra Ristića, pod nazivom: „Uticaj selektivne blokade elemenata tkivnog renin angiotenzin aldeosteron sistema na izolovano srce pacova u hemijski izazvanom Diabetes mellitus-u“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 19. 05. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


11. 05. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marka Milosavljevića, pod nazivom: „Analiza uticaja terapije kardiovaskularnih bolesti na efikasnost lokalnih anestetika prilikom ekstrakcije zuba: serija slučajeva“ održaće se u Zelenoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 11. 05. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


28. 04. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dragane Ristić, pod nazivom: „Efekat anti–VEGF monoklonskog antitela na strukturne promene u makuli kod bolesnika sa vlažnom formom senilne degeneracije žute mrlje“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28. 04. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


25. 04. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Igora Jovanovića, pod nazivom: „Klinički značaj manometrije anorektalne regije kod bolesnika sa poremećajem funkcije analnih sfinktera“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25. 04. 2017. godine, sa početkom u 12.00 časova.


12. 04. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dubravke Vukadinović, pod nazivom: „Analiza faktora koji utiču na neuspeh lečenja vanbolničke pneumonije kod hospitalizovanih pacijenata“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 12. 04. 2017. godine, sa početkom u 15.30 časova.


24. 03. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nebojše Marića, pod nazivom: „Klinička procena efikasnosti i bezbednosti uniportalne i konvencionalne VATS simpatikotomije u lečenju osoba sa primarnom fokalnom hiperhidrozom“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 24. 03. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


24. 02. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Violette Raffay, pod nazivom: „Uticaj primene glukagona i adrenalina na ishod srčanog zastoja izazvanog fibrilacijom komora – eksperimentalni model“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 24. 02. 2017. godine, sa početkom u 14.00 časova.


17. 02. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marka Spasića, pod nazivom: „Analiza faktora povezanih sa nastankom komplikacija i/ili smrtnog ishoda kod pacijenata sa akutnim pankreatitisom“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 17. 02. 2017. godine, sa početkom u 12.00 časova.


31. 01. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Miloša Milosavljevića, pod nazivom:„ Uticaj signalnog puta IL-33/ST2 na razvoj nekroze kod karcinoma dojke“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 31. 01. 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova.


30. 01. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marine Mijajlović, pod nazivom:„ Sinteza, karakterizacija i potencijalna biološka aktivnost kompleksa paladijuma(II) i platine(IV) sa S-alkil derivatima tiosalicilne kiseline“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 30. 01. 2017. godine, sa početkom u 12.00 časova.


27. 01. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Milice Petrović, pod nazivom: „Analiza faktora rizika za razvoj ateroskleroze kod bolesnika koji boluju od hronične bolesti bubrega“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 01. 2017. godine, sa početkom u 13.15 časova.


25. 01. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Gore Miljanović, pod nazivom: „ Kvalitet života bolesnika na hroničnoj hemodijalizi i sa transplantiranim bubregom“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25. 11. 2017. godine, sa početkom u 16.00 časova.


09. 01. 2017. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ivana Srejovića, pod nazivom: „Efekti modulacije N-metil-D-aspartatnih receptora na izolovanom srcu pacova“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 09. 01. 2017. godine, sa početkom u 16.00 časova.


27. 12. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Maje Milosavljević, pod nazivom:„ Prevalenca posttraumatskog stresnog poremećaja u postpartalnom periodu i njegova veza sa nivoom kortizola u krv“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 12. 2016. godine, sa početkom u 13.00 časova.


27. 12. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dragana Lovića, pod nazivom:„ Analiza faktora rizika za nastanak hipertrofije leve komore kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 12. 2016. godine, sa početkom u 11.00 časova.


26. 12. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Miloša V. Nikolića, pod nazivom:„ Sinteza, karakterizacija i potencijalna biološka aktivnost binuklearnih kompleksa bakra(II) sa S-alkil derivatima tiosalicilne kiseline“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 26. 12. 2016. godine, sa početkom u 11.00 časova.


23. 12. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Sanje Sarac, pod nazivom:„ Procena kvaliteta života pacijenata obolelih od nesitnoćelijskog karcinoma pluća lečenih hemioterapijom “ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 23. 12. 2016. godine, sa početkom u 11.30 časova.


21. 12. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandre Arsović, pod nazivom:„ Imunopatogenetski mehanizmi perzistencije hlamidija u genitalnom traktu žena “ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 21. 12. 2016. godine, sa početkom u 14.00 časova.


20. 12. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Radmile Radojević Popović, pod nazivom:„ Uticaj različitih vidova fizičkog opterećenja na redoks ravnotežu ronilaca“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 20. 12. 2016. godine, sa početkom u 11.30 časova.


16. 12. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Igora Đurišića, pod nazivom: „Korišćenje metilen plavog kao jedinog kontrasta za određivanje statusa limfnih čvorova pazušne jame kod minimalno invazivnog raka dojke“ održaće se u Velikoj sali „prof. dr Milija Đurić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 16. 12. 2016. godine, sa početkom u 13.00 časova.


28. 11. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Smiljane Kostić, pod nazivom: „Kognitivni poremećaj u multiploj sklerozi: povezanost sa insulinskom rezistencijom i polimorfozmima u genu za apolipoprotein E“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28. 11. 2016. godine, sa početkom u 13.05 časova.


25. 11. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ivane Đurić Filipović , pod nazivom: „Klinička efikasnost sublingvalne alergen specifične imunoterapije kod dece sa alergijskim rinitisom i astmom“ održaće sse u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25. 11. 2016. godine, sa početkom u 11.10 časova.


2. 11. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marije Anđelković , pod nazivom: „Uticaj pravilne sportske ishrane i suplementacije astaksantinom na sportsku sposobnost i oksidativni stres profesionalnih mladih fudbalera“ održaće se u Amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 2. 11. 2016. godine, sa početkom u 14.00 časova.


7. 10. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Zvezdane Stojanović , pod nazivom: „Ispitivanje efekta elektrokonvulzivne terapije na kognitivne i mnestičke funkcije kod osoba sa depresijom“ održaće se u Amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 7. 10. 2016. godine, sa početkom u 13.00 časova.


4. 10. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Vesne Jovanović , pod nazivom: „Uticaj znanja i stavova žena o karcinomu grlića materice i PAPA testu na njihovu participaciju u skriningu“ održaće se u Amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 4. 10. 2016. godine, sa početkom u 15.00 časova.


4. 10. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nemanje Jovičića, pod nazivom: „Imunometabolički fenotip miševa sa dominantnim tip 1 i tip 2 imunskim odgovorom u eksperimentalnom modelu gojaznosti“ održaće se u Amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 4. 10. 2016. godine, sa početkom u 13.00 časova.


3. 10. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandra Cvetkovića , pod nazivom: „Uloga preoperativne kompjuterske simulacije u predikciji popuštanja šava nakon resekcije želuca“ održaće se u Amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 3. 10. 2016. godine, sa početkom u 11.00 časova.


30. 9. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Cvete Spadijer Mirković , pod nazivom: „3načaj određivanja medijatora inflamacije u nosnom sekretu za procenu intenziteta zapaljenja u alergijskom rinitisu“ održaće se u Velikoj sali Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 30. 9. 2016. godine, sa početkom u 13.00 časova.


28. 9. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Valentine Talevski , pod nazivom: „Analiza faktora rizika za kriminogeno ponašanje kod bolesnika sa mentalnim poremećajima“ održaće se u Maloj sali Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28. 9. 2016. godine, sa početkom u 12.00 časova.


28. 9. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ivane Stašević Karličić, pod nazivom: „Analiza nepovoljnih ishoda lečenja pacijenata sa dijagnozom delirijuma u jedinici intenzivne psihijatrijske nege“ održaće se u Plavoj sali na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 28. 9. 2016. godine, sa početkom u 14.00 časova.


27. 9. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dejana Stanojevića , pod nazivom: „Parametri oksidativnog stresa i inflamacije ukrvi pacova izloženih eksperimentalnom modelu pretreniranosti“ održaće se u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 9. 2016. godine, sa početkom u 11.00 časova.


21. 9. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije mr Dragana Vasiljevića, pod nazivom:Evaluacija efekata različitih režima ishrane na morfofunkcionalne karakteristike, markere oksidativnog stresa i inflamatorni odgovor kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom održaće se u amfiteatru na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 21. 9. 2016. godine, sa početkom u 14.00 časova.


19. 9. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandra Matića, pod nazivom:Analiza hoda kod pacijenata sa rupturom prednje ukrštene veze uz pomoć trodimenzionalnog OptiTrack sistema održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 19. 9. 2016. godine, sa početkom u 11.30 časova.


14. 9. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marije Bursać, pod nazivom: Uticaj L-askorbinske kiseline i ?-tokoferola na prooksidantni i antioksidantni sistem zamoraca u uslovima akutne prekomerne fizičke aktivnosti održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 14. 9. 2016. godine, sa početkom u 14.00 časova.


2. 9. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ivane Iličković, pod nazivom: Klinički, ekonomski i humanistički efekti pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite hroničnim pacijentima u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Dobroti održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 2. 9. 2016. godine, sa početkom u 15.00 časova.


05. 07. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Biljane Majsorović, pod nazivom: SOCIJALNI ASPEKTI KVALITETA ŽIVOTA KOD OBOLELIH OD HRONIČNOG HEPATITISA B I C održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 5. 7. 2016. godine, sa početkom u 14.00 časova.


27. 06. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Biljane Jaredić, pod nazivom: POVEZANOST PERSONALNIH, INTERPERSONALNIH I ORGANIZACIONIH PARAMETARA I POZITIVNIH I NEGATIVNIH KARAKTERISTIKA MENTALNOG ZDRAVLJA LEKARA I PSIHOLOGA održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 06. 2016. godine, sa početkom u 16.00 časova.


27. 06. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Mirjane Marinković, pod nazivom: KVALITET ŽIVOTA KOD ZAVISNIKA OD OPIJATA NA METADONSKOM PROGRAMU održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 06. 2016. godine, sa početkom u 14.00 časova.


27. 06. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Milice Vukašinović Vesić, pod nazivom: UTICAJ HIDRACIONOG STATUSA NA SPORTSKI UČINAK MLADIH KOSARKASA TOKOM VISEDNEVNOG TAKMIČARSKOG TURNIRA održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 06. 2016. godine, sa početkom u 12.00 časova.


07. 06. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Željka Vlaisavljevića, pod nazivom: ANALIZA FAKTORA KOJI UTIČU NA STAV MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA PREMA ZAVESTANJU ORGANA I TRANSPLANTACIJI ORGANA U SRBIJI održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 07. 06. 2016. godine, sa početkom u 17.00 časova.


23. 05. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Slaviše Savića, pod nazivom: ZNAČAJ PLASIRANJA URETERALNOG STENTA NAKON NEKOMPLIKOVANE TRANSURETERALNE ENDOSKOPSKE LITOTRIPSIJE NA ISHOD LEČENJA održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 23. 05. 2016. godine, sa početkom u 13.00 časova.


19. 05. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Bojane Simović Marković, pod nazivom: GALEKTIN-3 U EKSPERIMENTALNOM MODELU AKUTNOG KOLITISA održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 19. 05. 2016. godine, sa početkom u 15.15 časova.


13. 05. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jelice Stojanović Tošić, pod nazivom: UTICAJ PRETRENIRANOSTI NA KARDIODINAMIKU I PARAMETRE OKSIDATIVNOG STRESA U IZOLOVANOM SRCU PACOVA održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 13. 05. 2016. godine, sa početkom u 13.00 časova.


27. 04. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandre Kovačević, pod nazivom: RETROSPEKTIVNA UPOREDNA ANALIZA ODNOSA TROSKOVA I EFEKTIVNOSTI FARMAKOTERAPIJSKIH PROTOKOLA, SA ILI BEZ MONOKLONSKIH ANTITELA, U PACIJENATA SA KOLOREKTALNIM KARCINOMOM., održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 04. 2016. godine, sa početkom u 12.00 časova.


26. 04. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dobrivoja Novkovića, pod nazivom: ZNAČAJ NESPECIFIČNE HIPERREAKTIVNOSTI DISAJNIH PUTEVA I ATOPIJE U ISPOLJAVANJU ASTMATIČNOG NAPADA NA NAPOR KOD BOLESNIKA SA BRONHIJALNOM ASTMOM, održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 26. 04. 2016. godine, sa početkom u 12.00 časova.


20. 04. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Miroslava Sovrlića, pod nazivom: "Ispitivanje antimikrobne i antioksidativne aktivnosti ekstrakata tri odabrane biljne vrste roda Daphne, održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 20. 04. 2016. godine, sa početkom u 14,30 časova.


8. 02. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ivane Projović, pod nazivom: ANALIZA FAKTORA POVEZANIH SA NEODGOVARAJUĆIM PROPISIVANJEM LEKOVA PACIJENTIMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI, održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 8. 02. 2016. godine, sa početkom u 15.00 časova.


29. 01. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Maje Milošević, pod nazivom: TRANSPORT LDL-A U IZOLOVANOJ KAROTIDI KUNIĆA PRE I TOKOM RAZVOJA ATEROSKLEROZE, održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 29. 01. 2016. godine, sa početkom u 15.00 časova.


27. 01. 2016. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ivane Simić Vukomanović, pod nazivom: PROCENA MENTALNOG ZDRAVLJA I PREVENCIJA MENTALNIH POREMEĆAJA STUDENTSKE POPULACIJE, održaće se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 27. 01. 2016. godine, sa početkom u 15.30 časova.