Тренутно сте на:
 
ДАС Медицинске науке
 

Повезани садржаји:

 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

ИНФОРМАЦИЈЕТЕРМИНИ
предавања, вежби,
консултација, надокнада
РАСПОРЕДИ
испита,
колоквијума
РЕЗУЛТАТИ
испита, тестова
АРХИВА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани студенти,

1. Обавештавамо вас да ће у суботу 13.01.2024.године са почетком у 9 часова у просторији Амфитеатра Факултета медицинских наука у Крагујевцу бити одржано предавање из предмета Медицинска статистика које ће одржати проф. др Небојша Здравковић, а након тога и предавање за студенте који су одабрали предмет Лабораторисјке технике у експерименталној и примењеној медицини DASM04 такође у просторији Амфитеатра Факултета медицинских наука,а након тога студенти који су изабрали предмет Молекуларна и ћелијска биологија DASM06 почев од 13 часова у згради Института-Факултета медицинских наука у Крагујевцу учионица бр. 27, ул. Змај Јовина 30. Локација: ( https://maps.app.goo.gl/eQP6Drf7vswpHgQPA).

2. Обавештавамо вас да ће у суботу 13.01.2024.године са почетком у 9 часова у просторији Амфитеатра Факултета медицинских наука у Крагујевцу бити одржано предавање из предмета Медицинска статистика које ће одржати проф. др Небојша Здравковић, а након тога и предавање за студенте који су одабрали предмет Биопсихосоцијална истраживања DASM15 које ће се одржати од 11 часова до 13 часова у „Великој сали“ медицинског факултета.

3. Обавештавамо вас да ће у суботу 13.01.2024.године са почетком у 9 часова у просторији Амфитеатра Факултета медицинских наука у Крагујевцу бити одржано предавање из предмета Медицинска статистика које ће одржати проф. др Небојша Здравковић, а од 13 часова предавање за студенте који су одабрали предмет Молекуларни механизми у репарацији пулпо-дентинског комплекса DASM08 проф.др Милице Поповић које ће одржати у „Заводу за стоматологију“ ул. Змај Јовина 30. Локација: ( https://maps.app.goo.gl/HLes2JU5TG4LxLaLA )


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ У ДРУГОМ КОНКУТСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024


Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали у другом конкутсном року за упис на докторске академске студије - медицинске науке можете погледати овде.

Упис кандидата: од 05. децембра до 08. децембра 2023. године.

Документација коју подносе кандидати за упис:
1. два попуњена обрасца ШВ-20
2. две фотографије формата 3.5x4.5цм
3. фотокопију извода из матичне књиге рођених
4. доказ о уплати износа од 50.000,00 динара, домаћи држављани ( прва рата школарине за школску 2023/2024. годину), на жиро рачун Факултета медицинских наука Уинверзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 позив на број 03041. Страни држављани износ од 875 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС на жиро рачун 840-1226666-19 позив на број 03111
5. Доказ о уплати износа од 1,000 евра у динарској противвредности на дан уплате ( прва рата школарине за школску 2023/24 годину) за студије које се изводе на енглеском језику


ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ У ДРУГОМ КОНКУТСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024


Прелиминарну ранг листу кандидата који су конкурисали у другом конкутсном року за упис на докторске академске студије - медицинске науке можете погледати овде.

Кандидат може поднети приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе.
Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг-листи. О приговору одлучује декан у року од 24 сата од сата достављања приговора.
На решење декана Факултета по приговору, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета у року од 24 сата од пријема решења. Савет Факултета решава по жалби у року од 2 дана од њеног пријема.
Приговор на резултат објављен у овој ранг листи достављате путем електорнске поште на spn@medf.kg.ac.rs и на dekanat@medf.kg.ac.rs
Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора.


ОБАВЕШТЕЊЕ КАНДИДАТИМА

Поштовани кандидати,

Обавештавамо вас да, због штрајка радника Јавног предузећа Пошта Србије, а касније и прекида штрајка и достављања конкурсних пријава, квалификациони испит биће одржан дана 29.11.2023. године са почетком од 14.30 путем Zoom платформе (инструкције ћете добити путем електр. поште)

На основу свега наведеног, принуђени смо да објавимо нове конкурсне рокове и то:
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 30. новeмбра 2023. године.
- Објављивање коначне ранг листе: 04. децембра 2023. године.
- Упис кандидата: од 05. децембра до 08. децембра 2023. године.


ДРУГИ КОНКУРС ЗА УПИС НА
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
у школској 2023/2024. години

Докторске академске студије - медицинске науке су студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука. Студијски програм докторских студија остварује се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

На прву годину Докторских академских студија – медицинске науке Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у другом конкурсном року може се уписати укупно 25 студената.

На студије које се изводе на српском језику може се уписати 16 студента и то:
- 2 студента чије се студије финансирају из пројекта Свет у Србији (који спроводи Министарство просвете у сарадњи са Министарством спољних послова, Министарством унутрашњих послова, Министарством здравља)
- 14 самофинансирајућих студената

На студије које се изводе на енглеском језику може се уписати 9 самофинансирајућих студената.
На трећу годину докторских академских студија - медицинске науке могу се уписати магистри медицинских наука.


Услови за упис:

Докторске академске студије - медицинске науке на српском језику:

- Завршен факултет из области медицинских наука, фармацеутских наука, стоматолошких наука, ветеринарских наука, биолошких наука, хемијских наука, психолошких наука, физичког васпитања и спорта, специјалне едукације и рехабилитације, са остварених најмање 300 ЕСПБ на основним академским и мастер академским студијама или 360 ЕСПБ на интегрисаним академским студијама, са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).
- Познавање енглеског језика до нивоа могућности комуникације и праћења научне литературе.

Страни држављанин се, у погледу претходног образовања, може уписати на студијски програм на српском језику под истим условима као и домаћи држављанин, на начин уређен Законом о високом образовању и општим актом самосталне високошколске установе. Услов уписа је познавање српског језика (на коме се изводи настава) до нивоа могућности комуникације и праћења научне литературе.

Докторске академске студије - медицинске науке на енглеском језику:

- Завршен факултет из области медицинских наука, фармацеутских наука, стоматолошких наука, ветеринарских наука, биолошких наука, хемијских наука, психолошких наука, физичког васпитања и спорта, специјалне едукације и рехабилитације, односно остварених најмање 300 ЕСПБ на основним академским и мастер академским студијама или интегрисаним академским студијама, са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).
- Поседовање сертификата о знању енглеског језика - ниво Б2 или претходно завршен било који степен образовања на енглеском језику (доказ - диплома).Комплетан текст конкурса можете погледати овде


СВЕЧАНА ДОДЕЛА ИНДЕКСА

Поштовани студенти,

Обавештавамо вас да је свечана додела индекса заказана за недељу 05.11.2023. године у амфитеатру Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу "проф. др Милосав Миша Костић" са почетком од 12 часова.

Након уручења индекса, предавање ће одржати проф. др Владимир Јаковљевић, декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.
С поштовањем

Служба за постдипломске студије


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 (на енглеском језику)


Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.


ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 (на енглеском језику)


Прелиминарну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.

Кандидат може поднети приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе.
Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг-листи. О приговору одлучује декан у року од 24 сата од сата достављања приговора.
На решење декана Факултета по приговору, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета у року од 24 сата од пријема решења. Савет Факултета решава по жалби у року од 2 дана од њеног пријема.
Приговор на резултат објављен у овој ранг листи достављате путем електорнске поште на spn@medf.kg.ac.rs и на dekanat@medf.kg.ac.rs
Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора.


КОНКУРС ЗА УПИС НА
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
у школској 2023/2024. години

Докторске академске студије - медицинске науке су студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука. Студијски програм докторских студија остварује се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

На прву годину Докторских академских студија – медицинске науке Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 100 студената.

На студије које се изводе на српском језику може се уписати 90 студента и то:
- 5 студената чије се студије финансирају из буџета и
- 85 самофинансирајућих студената

На студије које се изводе на енглеском језику може се уписати 10 самофинансирајућих студената.


Услови за упис:

Докторске академске студије - медицинске науке на српском језику:

- Завршен факултет из области медицинских наука, фармацеутских наука, стоматолошких наука, ветеринарских наука, биолошких наука, хемијских наука, психолошких наука, физичког васпитања и спорта, специјалне едукације и рехабилитације, са остварених најмање 300 ЕСПБ на основним академским и мастер академским студијама или 360 ЕСПБ на интегрисаним академским студијама, са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).
- Познавање енглеског језика до нивоа могућности комуникације и праћења научне литературе.

Страни држављанин се, у погледу претходног образовања, може уписати на студијски програм на српском језику под истим условима као и домаћи држављанин, на начин уређен Законом о високом образовању и општим актом самосталне високошколске установе. Услов уписа је познавање српског језика (на коме се изводи настава) до нивоа могућности комуникације и праћења научне литературе.

Докторске академске студије - медицинске науке на енглеском језику:

- Завршен факултет из области медицинских наука, фармацеутских наука, стоматолошких наука, ветеринарских наука, биолошких наука, хемијских наука, психолошких наука, физичког васпитања и спорта, специјалне едукације и рехабилитације, односно остварених најмање 300 ЕСПБ на основним академским и мастер академским студијама или интегрисаним академским студијама, са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).
- Поседовање сертификата о знању енглеског језика - ниво Б2 или претходно завршен било који степен образовања на енглеском језику (доказ - диплома).Комплетан текст конкурса можете погледати овде
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.