Тренутно сте на:
 
Докторске академске студије
  Менаџм. здрав. система
 

АКАДЕМСКИ
календар


Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ИнформацијеТермини
предавања, вежби,
консултација, надокнада
Извештаји о оцени
научне заснованости теме
Извештаји о оцени
завршене дисертације
Јавне одбранеАрхива

 

ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА

Информаторе (семестралне водиче за студенте) предмета у ЛЕТЊЕМ семестру школске 2023/2024. године можете погледати овде.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ -МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА у школској 2023/2024. години


Коначна ранг листу кандидата који су конкурисали за упис можете погледати овде.


ПРЕЛИМАНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ -МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА у школској 2023/2024. години


Прелиминарну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис можете погледати овде.


ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2023/2024. години

Докторске академске студије су интердисциплинарне студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система које се остварују се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

У прву годину докторских студија, у другом уписном року, може се уписати 7 студената.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице:
- са завршеним академским студијама од најмање 300 ЕСПБ (научне области медицине, фармације, стоматологије, ветерине, економије, права, менаџмента политичке науке, психолошке науке, социолошке науке, физичких наука, електротехничког и рачунарског инжењерства, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента)
- са положеним квалификационим испитом за лица која имају просечну оцену нижу од 8 (осам)

Комплетан текст конкурса можете погледати овде


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ -МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА у школској 2023/2024. години


Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис можете погледати овде.


ПРЕЛИМАНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ -МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА у школској 2023/2024. години


Прелиминарну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис можете погледати овде.КОНКУРС ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2023/2024. години

Докторске академске студије су интердисциплинарне студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система које се остварују се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

У прву годину докторских студија може се уписати укупно 24 студената.

Услови за упис:

- У прву годину докторских студија може се уписати лице са завршеним академским студијама од најмање 300 ЕСПБ (медицине, фармације, стоматологије, ветерине економије, права, менаџмента и бизнис, политичких наука, психолошких наука, социолошких наука, физичких наука, електротехничког и рачунарског инжењерства, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента)

- Положен квалификациони испит за лица која имају просечну оцену нижу од 8 (осам)

Комплетан текст конкурса можете погледати овде
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.