Тренутно сте на:
 
Докторске академске студије
  Менаџм. здрав. система
 

АКАДЕМСКИ
календар


Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ИНФОРМАЦИЈЕТЕРМИНИ
предавања, вежби,
консултација, надокнада
РАСПОРЕДИ
испита,
колоквијума
РЕЗУЛТАТИ
испита, тестова
АРХИВА

 

ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА

Информаторе (семестралне водиче за студенте) предмета у ЛЕТЊЕМ семестру школске 2022/2023. године можете погледати овде.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ -МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА у школској 2022/2023. години


Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали у другом конкурсном року за упис можете погледати овде.

Рангирање кандидата за упис на докторске академске студије Менаџмент здравствене заштите утврђује се према резултату постигнутом на основним, односно интегрисаним aкадемским студијама (просечна оцена и дужина студирања).

Документација коју подносе кандидати за упис: br /> Време уписа од 09:00 до 15:00 часова (08. новембра) br /> - два попуњена обрасца ШВ-20 br /> br /> - две фотографије 3,5 х 4,5 cm - фотокопију извода из матичне књиге рођених иbr /> - доказ о уплати прве рате школарине у износу од 28.000,00 динара за држављане Републике Србије, а 220 евра за стране држављане у динарској противвредности на дан уплате на жиро рачун Факултета број 840-1226666-19 са позивом на број 03118. br />ПРЕЛИМАНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ -МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА у школској 2022/2023. години


Прелиминарну ранг листу кандидата који су конкурисали у другом конкурсном року за упис можете погледати овде.

Кандидат може поднети приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе.

Рангирање кандидата за упис на докторске академске студије Менаџмент здравственог система утврђује се према резултату постигнутом на основним, односно интегрисаним aкадемским студијама (просечна оцена и дужина студирања).

Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг листи. О приговору одлучује декан у року од 24 сата од сата достављања приговора. На решење декана Факултета по приговору, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета у року од 24 сата од пријема решења. Савет Факултета решава по жалби у року од 2 дана од њеног пријема.

Приговор на резултат објављен у овој ранг листи достављате путем електорнске поште на адресу tterzic@medf.kg.ac.rs.
Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора.ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2022/2023. години

Докторске академске студије су интердисциплинарне студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система које се остварују се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

У прву годину докторских студија, у другом уписном року, може се уписати 9 студената.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице:
- са завршеним академским студијама од најмање 300 ЕСПБ (научне области медицине, фармације, стоматологије, ветерине, економије, права, менаџмента политичке науке, психолошке науке, социолошке науке)
- са положеним квалификационим испитом за лица која имају просечну оцену нижу од 8 (осам)

Комплетан текст конкурса можете погледати овде


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ -МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА у школској 2022/2023. години


Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис можете погледати овде.

Рангирање кандидата за упис на докторске академске студије Менаџмент здравствене заштите утврђује се према резултату постигнутом на основним, односно интегрисаним aкадемским студијама (просечна оцена и дужина студирања).

Документација коју подносе кандидати за упис:
Време уписа од 09:00 до 15:00 часова (6. и 7. октобра)
- два попуњена обрасца ШВ-20
- две фотографије 3,5 х 4,5 cm
- фотокопију извода из матичне књиге рођених и
- доказ о уплати прве рате школарине у износу од 28.000,00 динара за држављане Републике Србије, а 220 евра за стране држављане у динарској противвредности на дан уплате на жиро рачун Факултета број 840-1226666-19 са позивом на број 03118.ПРЕЛИМАНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ -МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА у школској 2022/2023. години


Прелиминарну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис можете погледати овде.

Кандидат може поднети приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе.

Рангирање кандидата за упис на докторске академске студије Менаџмент здравственог система утврђује се према резултату постигнутом на основним, односно интегрисаним aкадемским студијама (просечна оцена и дужина студирања).

Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг листи. О приговору одлучује декан у року од 24 сата од сата достављања приговора. На решење декана Факултета по приговору, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета у року од 24 сата од пријема решења. Савет Факултета решава по жалби у року од 2 дана од њеног пријема.

Приговор на резултат објављен у овој ранг листи достављате путем електорнске поште на адресу tterzic@medf.kg.ac.rs.
Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора.КОНКУРС ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2022/2023. години

Докторске академске студије су интердисциплинарне студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система које се остварују се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

У прву годину докторских студија може се уписати укупно 24 студената.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице:
- са завршеним академским студијама од најмање 300 ЕСПБ (научне области медицине, фармације, стоматологије, ветерине, економије, права, менаџмента)
- са положеним квалификационим испитом за лица која имају просечну оцену нижу од 8 (осам)

Комплетан текст конкурса можете погледати овде
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.