Тренутно сте на:
 
Извештаји за избор
  Наставника и сарадника
 


Повезани садржаји:
 
Најновији конкурси
Извештаји за избор (МФ)
Извештаји за избор (УН)
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИЗВЕШТАЈИ ЗА ИЗБОР
ИЗВЕШТАЈИ ЗА ИЗБОРАРХИВА ИЗВЕШТАЈА

 


Извештај за избор истраживачa-приправника за ужу научну област Судска медицина , погледајте овде.

постављено: 13.4.2017. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија , погледајте овде.

постављено: 13.4.2017. године


Извештај за избор истраживачa-сарадникa за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 21.03.2017. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 8.3.2017. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 8.3.2017. године


Извештај за избор истраживачa-сарадникa за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 14.02.2017. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Клиничка фармација , погледајте овде.

постављено: 10.2.2017. године


Извештај за избор научноистраживачког звања виши научни сарадник , погледајте овде.

постављено: 3.22017. године


Извештај за избор научноистраживачког звања виши научни сарадник , погледајте овде.

постављено: 3.22017. године


Извештај за избор научноистраживачког звања виши научни сарадник , погледајте овде.

постављено: 3.22017. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Патолошка анатомија , погледајте овде.

постављено: 31.1.2017. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Патолошка анатомија , погледајте овде.

постављено: 31.1.2017. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Инфективне болести , погледајте овде.

постављено: 31.1.2017. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Пародонтологија , погледајте овде.

постављено: 23.1.2017. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Болести зуба и ендодонција , погледајте овде.

постављено: 17.1.2017. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Анатомија , погледајте овде.

постављено: 29.12.2016. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Фармацеутска анализа , погледајте овде.

постављено: 29.12.2016. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 29.11.2016. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 29.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Фармацеутска технологија , погледајте овде.

постављено: 28.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Физичка хемија , погледајте овде.

постављено: 23.11.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Хигијена и екологија , погледајте овде.

постављено: 23.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Клиничка фармација , погледајте овде.

постављено: 22.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 21.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија , погледајте овде.

постављено: 21.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Оториноларингологија , погледајте овде.

постављено: 18.11.2016. године


Извештај за избор истраживача сарадника за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 16.11.2016. године


Извештај за избор истраживача сарадника за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 16.11.2016. године


Извештај за избор истраживача сарадника за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 16.11.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 15.11.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 15.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Медицинска статистика и информатика , погледајте овде.

постављено: 7.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Болести зуба и ендодонција , погледајте овде.

постављено: 4.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија , погледајте овде.

постављено: 4.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Орална хирургија , погледајте овде.

постављено: 4.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Ортопедија вилица , погледајте овде.

постављено: 4.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Протетика , погледајте овде.

постављено: 4.11.2016. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Неурологија , погледајте овде.

постављено: 4.11.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Педијатрија , погледајте овде.

постављено: 1.11.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Офталмологија , погледајте овде.

постављено: 20.10.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Педијатрија , погледајте овде.

постављено: 27.9.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 26.9.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 26.9.2016. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Орална хирургија , погледајте овде.

постављено: 15.9.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Хистологија и ембриологија , погледајте овде.

постављено: 22.8.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Анатомија , погледајте овде.

постављено: 28.7.2016. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација , погледајте овде.

постављено: 28.7.2016. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација , погледајте овде.

постављено: 28.7.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Социјална медицина , погледајте овде.

постављено: 27.7.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Биохемија , погледајте овде.

постављено: 27.7.2016. године


Извештај за избор истраживача сарадника за ужу научну област Орална хирургија , погледајте овде.

постављено: 21.7.2016. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Гинекологија и акушерство , погледајте овде.

постављено: 20.7.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Клиничка фармација , погледајте овде.

постављено: 20.7.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Педијатрија , погледајте овде.

постављено: 19.7.2016. године


Извештај за избор истраживача сарадника за ужу научну област Гинекологија и акушерство , погледајте овде.

постављено: 19.7.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Физиологија , погледајте овде.

постављено: 13.7.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Фармацеутска хемија , погледајте овде.

постављено: 8.7.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Фармацеутска анализа , погледајте овде.

постављено: 5.7.2016. године


Извештај за избор истраживач приправник за ужу научну област Неурологија погледајте овде.

постављено: 04.07.2016. годинеИзвештај за избор асистента у настави за ужу научну област Микробиологија и имунологија , погледајте овде.

постављено: 28.06.2016. године


Извештај за избор научног сарадника погледајте овде.

постављено: 23.06.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 23.06.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Превентивна и дечја стоматологија , погледајте овде.

постављено: 20.06.2016. године

Приговор на извештај сарадника у настави за ужу научну област Превентивна и дечја стоматологија , погледајте овде.

постављено: 4.07.2016. годинеИзвештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Офталмологија , погледајте овде.

постављено: 03.06.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Социјална медицина , погледајте овде.

постављено: 1.06.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Судска медицина , погледајте овде.

постављено: 31.05.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Судска медицина , погледајте овде.

постављено: 31.05.2016. годинеИзвештај за избор асистента у настави за ужу научну област Хигијена и екологија , погледајте овде.

постављено: 27.05.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Фармацеутска хемија , погледајте овде.

постављено: 23.05.2016. годинеИзвештај за избор асистента у настави за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија , погледајте овде.

постављено: 20.05.2016. годинеИзвештај за избор асистента у настави за ужу научну област Физиологија , погледајте овде.

постављено: 19.05.2016. годинеИзвештај за избор асистента у настави за ужу научну област Анатомија , погледајте овде.

постављено: 18.05.2016. годинеИзвештај за избор асистента у настави за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 19.04.2016. годинеИзвештај за избор асистента у настави за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 19.04.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Пародонтологија , погледајте овде.

постављено: 19.02.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Болести зуба и ендодонција , погледајте овде.

постављено: 19.02.2016. годинеИзвештај за избор истраживача-сарадника у настави за ужу научну област Гинекологија и акушерство , погледајте овде.

постављено: 5.02.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Анатомија , погледајте овде.

постављено: 3.02.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Патолошка физиологија , погледајте овде.

постављено: 25.01.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Патолошка физиологија , погледајте овде.

постављено: 25.01.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Оториноларингологија , погледајте овде.

постављено: 13.01.2016. године