AKTUELNO  
 


NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

57. sednica NNV

57. sednica Nastavno-naučnog veća zakazana je za 12.07. 2017. godine (sreda) u 13.00 sati u Amfiteatru Fakulteta.

Opširnije pogledajte ovde.


Zapisnik sa 56. sednice Nastavno-naučnog veća

Zapisnik sa 56. sednice Nastavno-naučnog veća pogledajte ovde.


ODLUKE U VEZI SA NASTAVOM

Zaključci Veća semestara i odluke Kolegijuma Fakulteta možete pogledati ovde.


UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilija-cije prilikom pisanja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovde


AKADEMSKI
kalendar
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research


Komentari studenata
Fakulteta medicinskih naukaSJECR KATEGORISAN KAO VODEĆI NACIONALNI ČASOPIS (M51)Poštovane koleginice i kolege,
SJECR, časopis Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, je u godini svog punoletstva napravio još jedan značajan korak: Odlukom Ministra prosvete, a na predlog Matičnog odbora za medicinu početkom sedmice na izmaku, naš časopis je u 2015. i 2016. godini kategorisan kao VODEĆI NACIONALNI ČASOPIS, odnosno M51.

Ovaj podatak je dostupan i na web-stranici Narodne biblioteke Srbije na sledećim linkovima: MNTR2015 i MNTR2016

Na ovaj način smo učinili još jedan, ali ogroman, korak ka našem konačnom cilju, a to je ulazak u bazu Thompson Reuters, tj. SCI/SCI Expanded listu.
Samim tim, svi koji su objavili radove u našem časopisu u od 01. 01. 2015. godine mogu ove radove kategorisati kao M51.
Ovim putem bih hteo da se zahvalim svim autorima na dosadašnjoj saradnji sa časopisom, jer je našim zajednčikim delovanjem došlo do ovog značajnog rezultata.
Uživajte u ostatku godišnjeg odmora!

Srdačno Vaš,
Prof. dr Vladimir Jakovljević
Glavni i odgovorni urednik SJECR

LISTE UPISANIH KANDIDATA


LISTA UPISANIH STUDENATA
(Integrisane akademske studije MEDICINE)

Listu upisanih studenata u prvu godinu školske 2017/2018 godine na Integrisanim akademskim studijama medicine možete pogledati ovde.


LISTA UPISANIH STUDENATA
(Integrisane akademske studije STOMATOLOGIJE)

Listu upisanih studenata u prvu godinu školske 2017/2018 godine na Integrisanim akademskim studijama stomatologije možete pogledati ovde.


LISTA UPISANIH STUDENATA
(Integrisane akademske studije FARMACIJE)

Listu upisanih studenata u prvu godinu školske 2017/2018 godine na Integrisanim akademskim studijama farmacije možete pogledati ovde.


LISTA UPISANIH STUDENATA
(Osnovne strukovne studije - STRUK. MEDICINSKA SESTRA)

Listu upisanih studenata u prvu godinu školske 2017/2018 godine na Osnovnim strukovnim studijama - struk. medicinska sestra možete pogledati ovde.


LISTA UPISANIH STUDENATA
(Osnovne strukovne studije - STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT)

Listu upisanih studenata u prvu godinu školske 2017/2018 godine na Osnovnim strukovnim studijama - strukovni fizioterapeut možete pogledati ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde.

Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
Vol.18 No2

Review Paper
- Physical activity for the prevention of cardiovascular diseases
Original Scientific Paper
- The platinum (II) complexes induced oxidative stress of isolated rat heart
- The evaluation of angiotensin?converting enzyme inhibitors in renal elimination with selected molecular descriptors
- The autonomic repercussions of fetal and maternal interaction in pre?eclampsia
- Henoch-schonlein purpura nephritis in children: prognosis and treatment experiences
- Impact of rehabilitation on health related quality of life in patients with HIP osteoarthritis
- Emergency or delayed surgical treatment of unstable supracondylar humeral fractures in children?
- The efficacy of a posterior sub-tenon’s capsule triamcinolone injection in patients with non?infectious intermediate uveitis and posterior uveitis
Review Paper
- Encopresis in children: an overview of recent findings
- Possible uses of data from hospital discharge reports
Case Report
- Specific polymorphism 4G/5G gene for Pai-1 as a possible cause of cerebral venous thrombosis: a case report
- A case report of female patient with laryngeal granuloma


Sadržaj broja pogledajte ovde


SJECR u kategoriji časopisa M51

Novi broj časopisa SJECR vol18no2

Liste upisanih studenata školske 2017/2018. godine

Nagrade Srpskog lekarskog društva

FMN akreditovao Doktorsku školu- medicinske nauke

Konkurs za stipendiranje
 postdoktoranada Univerziteta


Konkurs za stipendiranje
 postdoktoranada sa univerziteta iz
 inostranstva


PHD FELLOWSHIPS in Life Sciences -
 The Faculty of Biology and Medicine,
 University of Lausanne


 

20.5. - Lečenje reumatoidnog artritisa


1.4. - Informatika u zdravstvu


11.3. - Ultrazvuk u kliničkoj nefrologiji


5.3. - Regulativa biocidnih supstanci i drugih hemikalija


4.3. - Uloga fizičko-hemijskih karakteristika leka na adme procese


4.3. - Visokorizične trudnoće i trombofilije

PROMENE TERMINA ISPITA ZBOG PRIJEMNOG ISPITA
(junsko-julski ispitni rok)

Promene termina ispita zbog prijemnog ispita možete pogledati ovde. (NOVO)


PSIHIJATRIJA
(poseta klinici za psihijatriju)

Organizacione detaljei posete Klinici za psihijatriju „dr Laza Lazarević“, Beograd možete pogledati ovde.


INTERNA MEDICINA

Termine za čitanje RTG snimaka možete pogledati ovde.

Termine popravne aktivnosti, popravnih modula, izvlačenja komisija, završne provere veština i usmenog ispita možete pogledati ovde.

PROMENE TERMINA ISPITA

Ispit iz predmeta "Istraživanje u farmaciji" održaće se umesto u sali S44 u sali 5. (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde


Ostale informacije pogledajte ovde

PROMENE TERMINA ISPITA ZBOG PRIJEMNOG ISPITA
(junsko-julski ispitni rok)

Promene termina ispita zbog prijemnog ispita možete pogledati ovde. (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

PROMENE TERMINA ISPITA ZBOG PRIJEMNOG ISPITA
(junsko-julski ispitni rok)

Promene termina ispita zbog prijemnog ispita možete pogledati ovde. (NOVO)


PATOLOSKA ANATOMIJA
(poeni sa završnog testa i završna ocena)

Poene završnog testa iz Patološke anatomije i završna ocena za studente OSS možete pogledati ovde


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

OVERA LETNJEG SEMESTRA SKOLSKE 2016/2017.

Obaveštenje i termine u vezi sa overom letnjeg semestra školske 2016/2017. godine možete pogledati ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.

(NOVO)

UPIS 2016/2017. GODINE

Spisak novoprijavljenih kandidata kojima je (do sada) odobren upis na specijalističke studije stomato-loške grane medicine pogledajte ovde.


Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2016/2017. godini.
Opširnije pogledajte ovde.

Ostale informacije pogledajte ovde

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra,
najave laboratorijskih sastanaka
i žurnal diskusija


O CENTRU IZUZETNIH VREDNOSTI
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Fakultet medicinskih nauka učestvuje u projektima razmene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u okviru programa Erazmus +

Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde


- Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde