AKTUELNO  
 


VAŽNA OBAVESTENJA

NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

98. sednica NNV

98. sednica Nastavno-naučnog veća koja će se održati elektronskim putem zakazana je za 24.02.2021. godine (sreda) sa početkom u 13.00.

Opširnije pogledajte ovde.


Zapisnik sa 97. sednice Nastavno-naučnog veća

Zapisnik sa 97. sednice Nastavno-naučnog veća pogle-dajte ovde.


UPUTSTVA
ZA NASTAVNIKEOTVORENI POZIVI ZA PODNOSENJE PROJEKTNIH PRIJAVA

Obaveštavamo vas da na internet stanici Univerziteta u Kragujevcu, u zasebnoj sekciji posvećenoj otvorenim pozivi-ma za podnošenje projektnih prijava, možete naći informacije o trenutno aktuel-nim pozivima, sa rokovima, temama i linkovima ka njihovim zvaničnim internet stranicama.
Trenutno je izdvojeno preko 25 poziva koji mogu biti interesantni za apliciranje.

Opširnije pogledajte ovde


Erazmus+

Ako hoćeš da provedeš jedan semestar u inostranstvu, pogledaj video prezentaciju o Erazmus+ konkursu za mobilnost i prijavi se odmah!

Stipendija te čeka!PREPORUKE ZA PREVENCIJU BOLESTI COVID-19 NA VISOKOSKOLSKIM USTANOVAMA U OKVIRU MERA VEZANIH ZA SPREČAVANJE SIRENJA BOLESTI COVID-19


PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I SIRENJA ZARAZNE BOLESTI

Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti FMN pogledajte ovde


KONSENZUS O PRIMENI KLOZAPINA TOKOM PANDEMIJE COVID-19
Tekst priredila i prila-godila prof. dr Dragana Ignjatović Ristić
Obuka za savetnika za hemikalije
i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije

UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilijacije prilikom pisa-nja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovdeAKADEMSKI
kalendar
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research


OBAVESTENJA ZA NASTAVNO
I NAUČNOISTRAŽIVAČKO OSOBLJE


PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELJIVANJE GODISNJIH NAGRADA za nastavno i naučnoistraživačko osoblje za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom odnosno umetničkom radu

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriterijumi i postupak za dodelu godišnjih nagrada za nastavno i naučnoistraživačko osoblje za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu odnosno umetničkom radu postignute na Univerzitetu u Kragujevcu.

Nagrade se dodeljuju nastavnom i naučnoistraživačkom osoblju za izuzetne rezultate naučnoistraživačkom odnosno umetničkom radu. Nagrade se dodeljuju jednom godišnje.

Pravilnik pogledajte ovde
ODLUKA O NAGRADAMA ZA IZRADU PROJEKTNE PRIJAVE zaposlenima čiji projekti nisu odobreni za finansiranje

U cilju podsticaja nastavnog i naučnoistraživačkog osoblja visokoškolskih ustanova u sastavu Univerziteta u Kragujevcu formira se fond za nagrađivanje projektnih prijava za projekte koji se prijavljuju direktno preko Univerziteta u Kragujevcu, a koji su finansirani iz međunarodnih fondova (ERASMUS, HORIZONT, IPA, Kreativna Evropa i dr.) u visini do 600.000,00 dinara za 2021. godinu.

Odluku pogledajte ovde  

NAGRADNI KONKURS FONDA NENADA M. KOSTIĆA ZA NAJBOLJE DIPLOMSKE ILI MASTER RADOVE IZ SVIH OBLASTI ČISTE I PRIMENJENE HEMIJE

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke ulazi u dvadesetu godinu rada na korist nauke i nastave u Srbiji. Fond deluje kroz Upravni odbor, koji čine profesori sa univerziteta u Srbiji: dr Tatjana Ž. Verbić, sa Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta, predsednik; dr Neda M. Mimica-Dukić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu; dr Biljana Glišić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu; dr Igor M. Opsenica, sa Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta; dr Igor A. Pašti, sa Univerziteta u Beogradu – Fakulteta za fizičku hemiju i dr Niko S. Radulović, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Fond će nagraditi autore i pohvaliti mentore dva najbolja rada odbranjena u periodu od 1. aprila 2020. do 31. marta 2021. godine. Novčane nagrade iznosiće 1000, odnosno 850 evra.

Nenagrađeni kandidati dobiće po jedan grafički list srpskih likovnih umetnika. Fond će dodeliti vankonkursnu nagradu od 1.000 evra po svome izboru, bez prijavljivanja kandidata.

Opširnije pogledajte ovde
OBAVESTENJE ZA STUDENTE IAS STOMATOLOGIJE

Zbog epidemiološke situacije promenjene su sale za sledeće predmete:
Biohemija
Dermatovenerologija
Patološka fiziologija
Veština komunikacije
Otorinolaringologija
Patološka anatomija
Stomatološki materijali
Stomatologija zasnovana na dokazima
Parodontologija

Opširnije pogledajte ovde


OBAVESTENJA U VEZI SA NASTAVOM U LETNJEM
SEMESTRU SKOLSKE 2021/2022. GODINE


Kalendar nastave i praznici

Početak nastave: 17.2.2021. godine (sreda)

I nedelja predavanja
17.2.2021. godine (sreda) – izvodi se nastava od ponedeljka
18.2.2021. godine (četvrtak) – izvodi se nastava od utorka
19.2.2021. godine (petak) – izvodi se nastava od srede
20.2.2021. godine (subota) – izvodi se nastava od četvrtka
26.2.2021. godine (petak) – izvodi se nastava od petka (1. nedelja)
27.2.2021. godine (subota) izvodi se nastava od petka (2. nedelja)

Uskršnji praznici i Dan rada: 30.4-06.5.2021.godine
7.5.2021. godine (petak) – odrađuje se nastava od petka (30.4) iz XI nedelje nastave


OBAVESTENJE ZA STUDENTE

Obaveštavaju se studenti sa svih studijskih programa (IASM, IASF, OSS) da se praktična nastava iz kliničkih predmeta, zbog epidemioloških razloga, neće održavati u prostoru KC Kragujevac već putem platforme FMN (on-line).

Prijava na platformu FMN za online nastavu

Prijavljivanje registrovanih studenata na predmete koje slušaju u letnjem semestru biće od 16.02.2021. godine počev od 14.00 časova.

Prijava studenata na predmete Osnovnih strukovnih studija biće od 16.02.2021. godine počev od 19.00 časova.

Prijava studenata na predmete IAS Stomatologije biće od 17.02.2021. godine počev od 08.00 časova.

Ukoliko niste registrovani na platformu FMN pogledajte uputstvo ovde


OBAVESTENJE ZA NASTAVNIKE

Prostor opremljen za izvođenje nastavnog procesa korišćenjem online ZOOM platfome na Institutima FMN i u Dekanatu

Obaveštavaju se Sefovi katedri i rukovodioci predmeta iz letnjeg sememstra školske 2020/2021. godine na studijskim programima (IASM, IASF, OSS), koji su se izjasnili da nemaju prostorne i tehničke mogućnosti da nastavni proces održe preko on-line ZOOM platforme, da su u obavezi da nastavni proces realizuju u salama Instituta FMN (Sala: 1-8) i Dekanatu (sale S7, S8), prema rasporedu koji je istaknut (pogledajte ovde). Raspored se nalazi na sajtu FMN, kao i na oglasnoj tabli Instituta FMN.

Navedene sale Instituta FMN će biti dostupne od 08-20 časova, u predviđenim terminima, u skladu sa rasporedom, a ključevi od navedenih sala će biti na oglasnoj tabli Instituta FMN i dostupni nastavnicima za izvođenje nastavnog procesa. Potrebno je da nastavnici koji izvode nastavu budu na Institutu 15 minuta pre predviđenog termina.

UPUTSTVA
ZA STUDENTE
AKTUELNO

Prof. dr Vladimir Jurišić dobitnik dve svetosavske nagrade (NOVO)
Važno obaveštenje Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja
STUDENTI ZA DECU KOSMETA
FMN u Kragujevcu nije prekidao međunarodnu saradnju uprkos koroni
"Za nama ostaje teška ali uspešna godina" (za RTK, dekan prof. dr Vladimir Jakovljević)
Novi broj časopisa SJECR
Vol 21 no. 4

Startovala prva generacija studenata master akademsih studija ishrana i suplementacija
Drugi vebinar iz kampanje „Inoviraj, kreiraj, apliciraj“ će se održati u subotu, 12. decembra u 14 časova.
Obeležana slava Sveti Alimpije Stolpnik i 43 godine postojanja FMN
Vebinar - Digitalno obrazovanje – šta smo naučili tokom 2020? (09.12.2020. od 14.00)
Uručene diplome strukovnim medicinskim sestrama, fizioterapeutima, doktorima stomatologije i magistarima farmacije<
Uručeni indeksi na master programu regenerativna medicina<
Uručene diplome doktorima medicine, lekarima specijalistima i subspecijalistima i menadžerima u zdravstvu
Odobren projekat ''COVID-19: immunogenetic background, immune response and disease severity- cibirds''
STUDENTSKE ANKETE
(Evaluacija nastavnog procesa)

RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine pogledajte ovde (NOVO)


NEUROLOGIJA

Obaveštenja za ispit iz Neurologije u januarsko - februarskom ispitnom roku pogledajte ovde (NOVO)


TERMINI ZA ODRŽAVANJE JANUARSKO-FEBRUARSKO ISPITNOG ROKA

Termini za održavanje januarsko-februarsko ispitnog roka na svim studijskim programima:
Predmeti iz letnjeg semestra: 01.02.2012-12.02.2021.
Predmeti iz zimskog semestra: 17.02.2021-05.03.2021.
Prijava ispita će se vršiti u terminima overe semestra. Opširnije pogledajte ovde
(NOVO)Ostale informacije ovde

RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine pogledajte ovde (NOVO)


FARMACEUTSKE BIOLOGIJA SA GENETIKOM

Studenti prve godine IASF se obaveštavju da će se ispit iz Farmaceutske biologije sa Genetikom održati 24.02.2021. godine u17:05-19:05 u Amfiteatru, Velikoj sali i Farmakološkoj sali. Studenti koji nisu položili neki od modulskih testova će prvo raditi popravne testove, i tek ako polože iste, radiće nakon toga završni test, isti dan. Srdačan pozdrav,


TERMINI ZA ODRŽAVANJE JANUARSKO-FEBRUARSKO ISPITNOG ROKA

Termini za održavanje januarsko-februarsko ispitnog roka na svim studijskim programima:
Predmeti iz letnjeg semestra: 01.02.2012-12.02.2021.
Predmeti iz zimskog semestra: 17.02.2021-05.03.2021.
Prijava ispita će se vršiti u terminima overe semestra.
(NOVO)Ostale informacije ovde

RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine pogledajte ovde (NOVO)


TERMINI ZA ODRŽAVANJE JANUARSKO-FEBRUARSKO ISPITNOG ROKA

Termini za održavanje januarsko-februarsko ispitnog roka na svim studijskim programima:
Predmeti iz letnjeg semestra: 01.02.2012-12.02.2021.
Predmeti iz zimskog semestra: 17.02.2021-05.03.2021.
Prijava ispita će se vršiti u terminima overe semestra.
(NOVO)Ostale informacije ovde

RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine pogledajte ovde (NOVO)


TERMINI ZA ODRŽAVANJE JANUARSKO-FEBRUARSKO ISPITNOG ROKA

Termini za održavanje januarsko-februarsko ispitnog roka na svim studijskim programima:
Predmeti iz letnjeg semestra: 01.02.2012-12.02.2021.
Predmeti iz zimskog semestra: 17.02.2021-05.03.2021.
Prijava ispita će se vršiti u terminima overe semestra.
(NOVO)Ostale informacije ovde

KONAČNA RANG LISTA
u školskoj 2020/2021. godini

Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke za školsku 2020/2021. pogledajte ovde (NOVO)


Informacije o obnovi i upisu godine u školskoj 2020/2021. godini pogledajte ovde (NOVO)

Ostale informacije pogledajte ovde

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
Menadžment zdravstvenog sistema

KONKURS ZA UPIS STUDIJE U SKOLSKOJ 2020/2021. GODINI (TREĆI PRODUŽENI KONKURSNI ROK)

Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis možete pogledati ovde. (NOVO)


MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE u školskoj 2020/2021. godini (treći konkursni rok)

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS (treći konkursni rok)
za školsku 2020/2021.

Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite (u trećem konkursnom roku) možete pogledati ovde.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS
za školsku 2020/2021.
(II produženi konkursni rok)

Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije Ishrana i suplementacija(II konkursni rok) možete pogledati ovde.

MEDICINSKA GENETIKA


Obaveštavaju se studenti studij-skog programa master akademskih studija Regenerativna medicina da je prijava ispita iz predmeta Medicinska genetika do petka, 5. februara 2021. godine.
Popunjenu prijavu ispita možete dostaviti u kancelariji broj 38, ili elektronskim putem, slanjem na elektronsku poštu n.djokiclukic@uni.kg.ac.rs

Ispit iz predmeta Medicinska genetika će se održati 6. februara 2021. i 7. februara 2021. godine.OBAVESTENJE ZA STUDENTE SPECIJALISTIČKIH I UŽE SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Prijava kolokvijuma i specijalističkih ispita za januarski ispitni rok obaviće se u terminu od 21. decembra do 25. decembra 2020. godine u Odeljenju za postdiplomsku nastavu FMN ili putem mejl adrese spn@medf.kg.ac.rs


INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra, najave laboratorijskih sastanaka i žur-nal klubova

INFORMACIJE O CENTRU
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Ostale vesti u vezi sa Erazmus+ pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde

Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.