AKTUELNO  
 


NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

55. sednica NNV

54. sednica Nastavno-naučnog veća zakazana je za 31.05. 2017. godine (sreda) u 13.30 sati u Amfiteatru Fakulteta.

Opširnije pogledajte ovde.


Zapisnik sa 54. sednice Nastavno-naučnog veća

Zapisnik sa 54. sednice Nastavno-naučnog veća pogledajte ovde.


ODLUKE U VEZI SA NASTAVOM

Zaključci Veća semestara i odluke Kolegijuma Fakulteta možete pogledati ovde.


UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilija-cije prilikom pisanja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovde


AKADEMSKI
kalendar
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research


Komentari studenata
Fakulteta medicinskih naukaSVEČANA DODELA DIPLOMA STUDENTIMA

Svečana dodela diploma studentima koji su diplomirali na integrisanim akademskim i osnovnim strukovnim studijama (u periodu 1.12.2016 – 1.6.2017.) održaće se dana 28. juna 2017. godine u 12.00 časova u amfiteatru „Prof. dr Milosav Kostić“,

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA
SKOLSKE 2017/2018. GODINE

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu studija školske 2017/2018. godine na sledećim akreditovanim studijskim programima:

Naziv studijskog programa budžet. samofinan.
Integrisane akademske studije medicine 88 -
Integrisane akademske studije farmacije 84 -
Integrisane akademske studije stomatologije 24 -
Osnovne strukovne studije – strukovni fizioterapeut 14 30
Osnovne strukovne studije – strukovna medicinska sestra 14 30

Prijem dokumenata obaviće se u zgradi Dekanata u ulici Svetozara Markovića 69,  dana 23, 24, i 25. juna 2017. godine, u vremenu od 09.00 - 14.00 časova.

  Kompletan tekst konkursa   


Ostale informacije pogledajte ovde.

Stručni sastanak "Metini dani" održaće se u amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 20. 6. 2016. godine u 14.30 časova.


Tematske jedinice:

Antiparazitarna terapija – Prof. dr Milorad Pavlović

Febrilna stanja nejasne etiologije – Asist. dr Biljana Popovska – Jovičić

NOVE ZBIRKE ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA
NA FAKULTETU MEDICINSKIH NAUKA
(drugo dopunjeno izdanje)

U skriptarnici Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu mogu se kupiti zbirke test pitanja i zadataka za pripremu prijemnog ispita (drugo dopunjeno izdanje) iz biologije, hemije i matematike koje odgovaraju gradivu iz udžbenika za I, II, III i IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera sa preko 1300 pitanja po pristupačnoj ceni od 250,00 dinara.

Zbirke su izdanja Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Sadržaj oblasti koje obuhvata Zbirka zadataka iz biologije za pripremu prijemnog ispita na FMN možete pogledati ovde

Sadržaj oblasti koje obuhvata Zbirka zadataka iz hemije za pripremu prijemnog ispita na FMN možete pogledati ovde

Sadržaj oblasti koje obuhvata Zbirka zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita na FMN možete pogledati ovde

Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
Vol.18 No2

Review Paper
- Physical activity for the prevention of cardiovascular diseases
Original Scientific Paper
- The platinum (II) complexes induced oxidative stress of isolated rat heart
- The evaluation of angiotensin?converting enzyme inhibitors in renal elimination with selected molecular descriptors
- The autonomic repercussions of fetal and maternal interaction in pre?eclampsia
- Henoch-schonlein purpura nephritis in children: prognosis and treatment experiences
- Impact of rehabilitation on health related quality of life in patients with HIP osteoarthritis
- Emergency or delayed surgical treatment of unstable supracondylar humeral fractures in children?
- The efficacy of a posterior sub-tenon’s capsule triamcinolone injection in patients with non?infectious intermediate uveitis and posterior uveitis
Review Paper
- Encopresis in children: an overview of recent findings
- Possible uses of data from hospital discharge reports
Case Report
- Specific polymorphism 4G/5G gene for Pai-1 as a possible cause of cerebral venous thrombosis: a case report
- A case report of female patient with laryngeal granuloma


Sadržaj broja pogledajte ovde

KONKURS ZA STIPENDIRANJE POSTDOKTORANADA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU U SKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Univerzitet u Kragujevcu dodeljuje jednu stipendiju u iznosu od 1000 evra na mesečnom nivou, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, za postdoktorsko usavršavanje koje će se realizovati u periodu najkraće mesec, a najduže tri meseca, u toku školske 2017/2018. godine, postdoktorandu zaposlenom na fakultetu u sastavu Univerziteta u Kragujevcu koji bi svoje usavršavanje realizovao na nekom od univerziteta u inostranstvu.

Stipendija se dodeljuju kandidatu koji ispunjava uslove konkursa, a koji je zaposlen na Univerzitetu u Kragujevcu i doktorirao u poljima koja se realizuju na Univerzitetu u Kragujevcu i to:

A. prirodno-matematičkih nauka,
B. medicinskih nauka,
V. tehničko-tehnoloških nauka,
G. društveno-humanističkih nauka i
D. umetnosti.

Opširnije pogledajte ovde

KONKURS ZA STIPENDIRANJE POSTDOKTORANADA SA UNIVERZITETA IZ INOSTRANSTVA U SKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Univerzitet u Kragujevcu dodeljuje jednu stipendiju u iznosu od 1000 evra na mesečnom nivou, za postdoktorsko usavršavanje koje će se realizovati u periodu najkraće mesec, a najduže tri meseca, u toku školske 2017/2018. godine, i to postdoktorandima sa univerziteta iz inostranstva koji bi svoje usavršavanje realizovali na nekom od fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu.

Stipendije se dodeljuju kandidatu koji ispunjava uslove konkursa, a koji je zaposlen na inostranom univerzitetu i koji je doktorirao u poljima koja se realizuju na Univerzitetu u Kragujevcu i to:
A. prirodno-matematičkih nauka,
B. medicinskih nauka,
V. tehničko-tehnoloških nauka,
G. društveno-humanističkih nauka i
D. umetnosti.

Opširnije pogledajte ovde

JAVNE ODBRANE DOKTORSKIH DISERTACIJA
NA FAKULTETU MEDICINSKIH NAUKA
- Svečana dodela diploma
  studentima 2017. godine


- Stručni sastanak "Metini dani"
  2017. godine


- Konkurs za upis u prvu godinu
  studija
školske 2017/2018. godine


- Javne odbrane doktorskih disertacija

- Novi broj časopisa SJECR vol18no2

- Nagrade Srpskog lekarskog društva

- FMN akreditovao Doktorsku školu- medicinske nauke

- Konkurs za stipendiranje
  postdoktoranada Univerziteta


- Konkurs za stipendiranje
  postdoktoranada sa univerziteta iz
  inostranstva


- PHD FELLOWSHIPS in Life Sciences -
   The Faculty of Biology and Medicine,
   University of Lausanne


 

20.5. - Lečenje reumatoidnog artritisa


1.4. - Informatika u zdravstvu


11.3. - Ultrazvuk u kliničkoj nefrologiji


5.3. - Regulativa biocidnih supstanci i drugih hemikalija


4.3. - Uloga fizičko-hemijskih karakteristika leka na adme procese


4.3. - Visokorizične trudnoće i trombofilije

PROMENE TERMINA ISPITA ZBOG PRIJEMNOG ISPITA
(junsko-julski ispitni rok)

Promene termina ispita zbog prijemnog ispita možete pogledati ovde. (NOVO)


PSIHIJATRIJA
(poseta klinici za psihijatriju)

Organizacione detaljei posete Klinici za psihijatriju „dr Laza Lazarević“, Beograd možete pogledati ovde.


INTERNA MEDICINA

Termine za čitanje RTG snimaka možete pogledati ovde.

Termine popravne aktivnosti, popravnih modula, izvlačenja komisija, završne provere veština i usmenog ispita možete pogledati ovde.

PROMENE TERMINA ISPITA ZBOG PRIJEMNOG ISPITA
(junsko-julski ispitni rok)

Promene termina ispita zbog prijemnog ispita možete pogledati ovde. (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde


Ostale informacije pogledajte ovde

PROMENE TERMINA ISPITA ZBOG PRIJEMNOG ISPITA
(junsko-julski ispitni rok)

Promene termina ispita zbog prijemnog ispita možete pogledati ovde. (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

PROMENE TERMINA ISPITA ZBOG PRIJEMNOG ISPITA
(junsko-julski ispitni rok)

Promene termina ispita zbog prijemnog ispita možete pogledati ovde. (NOVO)


PATOLOSKA ANATOMIJA
(poeni sa završnog testa i završna ocena)

Poene završnog testa iz Patološke anatomije i završna ocena za studente OSS možete pogledati ovde


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

OVERA LETNJEG SEMESTRA SKOLSKE 2016/2017.

Obaveštenje i termine u vezi sa overom letnjeg semestra školske 2016/2017. godine možete pogledati ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.

(NOVO)

UPIS 2016/2017. GODINE

Spisak novoprijavljenih kandidata kojima je (do sada) odobren upis na specijalističke studije stomato-loške grane medicine pogledajte ovde.


Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2016/2017. godini.
Opširnije pogledajte ovde.

Ostale informacije pogledajte ovde

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra,
najave laboratorijskih sastanaka
i žurnal diskusija


O CENTRU IZUZETNIH VREDNOSTI
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Fakultet medicinskih nauka učestvuje u projektima razmene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u okviru programa Erazmus +

Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde


- Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde