AKTUELNO  
 


NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

51. sednica NNV

50. sednica Nastavno-naučnog veća zakazana je za 25.01. 2017. godine (sreda) u 13.30 sati u Amfiteatru Fakulteta.

Opširnije pogledajte ovde.


Zapisnik sa 50. sednice Nastavno-naučnog veća

Zapisnik sa 50. sednice Nastavno-naučnog veća pogledajte ovde.


ODLUKE U VEZI SA NASTAVOM

Zaključci Veća semestara i odluke Kolegijuma Fakulteta možete pogledati ovde.


UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilija-cije prilikom pisanja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovde


AKADEMSKI
kalendar
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research


Komentari studenata
Fakulteta medicinskih naukaCENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 09.02.2017. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Primena mezenhimalnih matičnih ćelija suprimira efektorske funkcije NKT ćelija u jetri i redukuje oštećenje hepatocita" koje će održati

Marina GazdićSerbian Journal of Experimental and Clinical Research
Vol.17 No4

Review Paper
- Platinum complexes with EDDA (ethylenediamine-n, n - diacetate) ligands as potential anticancer agents
Original Scientific Paper
- Morphology of human nucleus accumbens neurons based on the immunohistochemical expression of GAD67
- The effects of high doses of nandrolone decanoate on cardiac muscle tissue
- Effects of divalent cations on outward potassium currents in leech retzius nerve cells
- Prevalence of asymptomatic abdominal aortic aneurysm in patients with carotid stenosis
- Comparison of biometric values and intraocular lens power calculations obtained by ultrasound and optical biometry
- Hospital-acquired pneumonia in newborns with birth weight less than 1500 grams: risk factors and causes
- Correlations between clinical parameters and health-related quality of life in postmenopausal osteoporotic women Review Paper
- Oxidative stress in training, overtraining and detraining: from experimental to applied research
- Secondary hypertension: differential diagnosis and basic principles of treatment
Case Report
- Unusual respiratory manifestations of ankylosing spondylitis – a case report
- Application of the virtual bronchoscopy in children with suspected aspiration of the foreign body – case report

Sadržaj broja pogledajte ovde


- Novi broj časopisa SJECR vol17no4
- Promovisani novi doktori
   medicine, stomatologije
   i specijalisti

- Tradicionalno sađenje drveća
   nove generacije diplomiranih
   doktora stomatologije

- Proslavljena Krsna Slava i
   Dan fakulteta

- Donacija Studentskog parlamenta
   Klinici za pedijatriju

- Predstavljena knjiga ,,Sportska    medicina''
- Promocija diplomaca farmacije i
   strukovnih studija

- Revija radova ,,Publikovali smo''
- KRSNA SLAVA I DAN FAKULTETA
- Rekordan učinak u dve akcije
   dobrovoljnog davanja krvi

- PHD FELLOWSHIPS in Life Sciences -
   The Faculty of Biology and Medicine,
   University of Lausanne


 

11.3. - Ultrazvuk u kliničkoj nefrologiji


5.3. - Regulativa biocidnih supstanci i drugih hemikalija


4.3. - Uloga fizičko-hemijskih karakteristika leka na adme procese


4.3. - Visokorizične trudnoće i trombofilije


KLINIČKA IMUNOLOGIJA
(izmena termina predavanja)

Predavanje iz predmeta Klinička imunologija neće se održati dana 09.02., već 23.02. od 08:30, zajedno sa predavanjem za drugu nastavnu jedinicu. (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2016/2017. godine možete pogledati ovde. (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

KLINIČKA FARMACIJA 2
(rotacija termina vežbi po grupama)

Rotacije termina vežbi po grupama školske 2016/2017. godine iz predmeta Klinička farmacija 2 pogledajte ovde ili u silabusu predmeta ovde (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


AKADEMSKI KALENDAR

Akademski kalendar letnjeg semestra školske 2016/2017. godine možete pogledati ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

RASPORED NASTAVE

Rasporede nastave u LETNJEM semestru školske 2016-2017 godine možete pogledati ovde. (NOVO)


AKADEMSKI KALENDAR

Akademski kalendar letnjeg semestra školske 2016/2017. godine možete pogledati ovde. (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2016/2017. godine možete pogledati ovde. (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

INFORMATIKA U ZDRAVSTVU

Korekciju termina nastave iz predmeta Informatika u zdravstvu možete pogledati ovde. (NOVO)


RASPORED NASTAVE

Rasporede nastave u LETNJEM semestru školske 2016-2017 godine možete pogledati ovde. (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2016/2017. godine možete pogledati ovde. (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

SPISAK STUDENATA PRVE GODINE STUDIJA IZBORNIH PODRUČJA
sa terminima prvog predavanja

Spisak studenata prve godine studija izbornih područja sa terminima prvog predavanja možete pogledati ovde

(NOVO)
INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA

Spisak studenata koji su prijavili ispit Informatičke metode u biomedicinskom istraživanjima, u januarsko-februarskom ispitnom roku 2017. godine možete pogledati ovde

(NOVO)
Ostale informacije pogledajte ovde

INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.

(NOVO)

UPIS 2016/2017. GODINE

Spisak novoprijavljenih kandidata kojima je (do sada) odobren upis na specijalističke studije stomato-loške grane medicine pogledajte ovde.


Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2016/2017. godini.
Opširnije pogledajte ovde.

Ostale informacije pogledajte ovde

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra,
najave laboratorijskih sastanaka
i žurnal diskusija


O CENTRU IZUZETNIH VREDNOSTI
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Fakultet medicinskih nauka učestvuje u projektima razmene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u okviru programa Erazmus +

Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde


- Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde