AKTUELNO  
 


NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

53. sednica NNV

53. sednica Nastavno-naučnog veća zakazana je za 28.03. 2017. godine (utorak) u 13.30 sati u Amfiteatru Fakulteta.

Opširnije pogledajte ovde.


ODLUKE U VEZI SA NASTAVOM

Zaključci Veća semestara i odluke Kolegijuma Fakulteta možete pogledati ovde.


UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilija-cije prilikom pisanja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovde


AKADEMSKI
kalendar
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research


Komentari studenata
Fakulteta medicinskih naukaVAŽNO OBAVESTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE IAS MEDICINE

Predavanje iz predmeta Histologija i embriologija dana 28.03.2017. održaće se u Velikoj sali u istom terminu.

FMN PREDSTAVLJEN NA SAJMU U ĆUPRIJI I FESTIVALU NAUKE U PRVOJ GIMNAZIJI

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu predstavio se danas budućim brucošima na sajmu obrazovanja u Ćupriji i Festivalu nauke u Prvoj gimnziji.

Peti regionalni sajam obrazovanja , koji je održan u organizaciji Regionalnog tima podrške za nauku, obrazovanje i umetnost i Visoke medicinske škole strukovnih studija iz Ćuprije a uz podršku ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ,i ove godine okupio je veliki broj posetilaca.

Opširnije pogledajte ovde

KONKURS ZA STIPENDIRANJE POSTDOKTORANADA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU U SKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Univerzitet u Kragujevcu dodeljuje jednu stipendiju u iznosu od 1000 evra na mesečnom nivou, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, za postdoktorsko usavršavanje koje će se realizovati u periodu najkraće mesec, a najduže tri meseca, u toku školske 2017/2018. godine, postdoktorandu zaposlenom na fakultetu u sastavu Univerziteta u Kragujevcu koji bi svoje usavršavanje realizovao na nekom od univerziteta u inostranstvu.

Stipendija se dodeljuju kandidatu koji ispunjava uslove konkursa, a koji je zaposlen na Univerzitetu u Kragujevcu i doktorirao u poljima koja se realizuju na Univerzitetu u Kragujevcu i to:

A. prirodno-matematičkih nauka,
B. medicinskih nauka,
V. tehničko-tehnoloških nauka,
G. društveno-humanističkih nauka i
D. umetnosti.

Opširnije pogledajte ovde

KONKURS ZA STIPENDIRANJE POSTDOKTORANADA SA UNIVERZITETA IZ INOSTRANSTVA U SKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Univerzitet u Kragujevcu dodeljuje jednu stipendiju u iznosu od 1000 evra na mesečnom nivou, za postdoktorsko usavršavanje koje će se realizovati u periodu najkraće mesec, a najduže tri meseca, u toku školske 2017/2018. godine, i to postdoktorandima sa univerziteta iz inostranstva koji bi svoje usavršavanje realizovali na nekom od fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu.

Stipendije se dodeljuju kandidatu koji ispunjava uslove konkursa, a koji je zaposlen na inostranom univerzitetu i koji je doktorirao u poljima koja se realizuju na Univerzitetu u Kragujevcu i to:
A. prirodno-matematičkih nauka,
B. medicinskih nauka,
V. tehničko-tehnoloških nauka,
G. društveno-humanističkih nauka i
D. umetnosti.

Opširnije pogledajte ovde

Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
Vol.18 No1

Review Paper
- Vitamin D deficiency and its importance - a global problem of today, realistic or not?
Original Scientific Paper
- Synthesis, characterization, and cytotoxicity of binuclear copper(II)-complexes with some s-alkenyl derivatives of thiosalicylic acid
- The influence of different types of physical activity on the redox status of scuba divers
- Usage of intramammary antimicrobial veterinary medicinal products in the republic of Serbia from 2011 to 2014
- Temporal variations of stroke occurence
- Fatigue in patients with autoimmune thyroid diseases
- Burnout, depression and proactive coping in underground coal miners in Serbia - pilot project
- Attitudes of medical and pharmacy students towards patients suffering from schizophrenia
Review Paper
- Thrombotic thrombocytopenic purpura: etiopathogenesis, diagnostics and basic principles of treatment
- A review of its traditional uses, phytochemistry, biological and pharmacological activity biljne vrste roda daphne
Case Report
- Life-threatening plasmodium falciparum malaria in patient after visiting angola-case report
- Accessory auricles - report of two cases


Sadržaj broja pogledajte ovde

KALENDAR KURSEVA
KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE

  01.03.2017.

INFORMATIKA U ZDRAVSTVU


Detaljnije pogledajte ovde.


CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 02.03.2017. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uticaj dijabetes melitusa na rast i progresiju mišjeg karcinoma dojke" koje će održati

Nevena GajovićKONKURS KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA NAJBOLJE STUDENTSKE RADOVE

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisala konkurs za tri najbolja studentska rada u oblasti evropske integracije i procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, kako bi podstakla mlade akademske građane da se uključe u argumentovanu debatu u vezi sa članstvom naše zemlje u Evropskoj uniji.

Radovi bi trebalo da odgovore na jednu od četiri predložene oblasti:
1. Srbija u procesu pristupanja EU: izazovi i perspektive politike proširenja EU;
2. Reformski potencijal evropske integracije za Srbiju: razvojni, normativni i vrednosni aspekti;
3. Kulturne, društvene i političke dimenzije evropskog identiteta;
4. Mitovi o EU: predrasude o evrointegraciji kao posledica nedovoljne informisanosti.

Konkurs je otvoren za studente završnih godina osnovnih akademskih studija (studenti treće i četvrte godine), kao i za studente master akademskih studija na univerzitetima u Republici Srbiji.
Rok za slanje radova je 20. april 2017. godine.

Sve detalje konkursa možete pronaći na zvaničnoj prezentaciji Kancelarije za evropske integracije, ovde.


- Konkurs za stipendiranje
  postdoktoranada Univerziteta


- Konkurs za stipendiranje
  postdoktoranada sa univerziteta iz
  inostranstva


- Prof.dr Mihail Dimitrijevič
  Hanevič održao predavanje
  ''Hirurgija pankreasa''


- Novi broj časopisa SJECR vol18no1

- PHD FELLOWSHIPS in Life Sciences -
   The Faculty of Biology and Medicine,
   University of Lausanne

 

1.4. - Informatika u zdravstvu


11.3. - Ultrazvuk u kliničkoj nefrologiji


5.3. - Regulativa biocidnih supstanci i drugih hemikalija


4.3. - Uloga fizičko-hemijskih karakteristika leka na adme procese


4.3. - Visokorizične trudnoće i trombofilije

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
(polaganje aktivnosti u nastavi)

Polaganje aktivnosti u nastavi za Modul 1 iz predmeta Fizikalna medicina i rehabilitacija za studenti IASM koji ponovo slušaju nastavu iz ovog predmeta biće održano 20.03.2017. u 08:30 časova u RH centru. (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2016/2017. godine možete pogledati ovde. (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

STRUČNA STUDENTSKA PRAKSA
(nadoknada predavanja)

Obaveštavaju se studenti pete godine, da će se nadoknada predavanja iz Stručne studentske prakse održati u sredu 01.03.2017. godine u 13:10 časova u Velikoj sali. (NOVO)


KLINIČKA FARMACIJA 2
(rotacija termina vežbi po grupama)

Rotacije termina vežbi po grupama školske 2016/2017. godine iz predmeta Klinička farmacija 2 pogledajte ovde ili u silabusu predmeta ovde


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

RASPORED NASTAVE

Rasporede nastave u LETNJEM semestru školske 2016-2017 godine možete pogledati ovde. (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2016/2017. godine možete pogledati ovde. (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

NEUROLOGIJA

Studenti koji su u martovskom ispitnom roku položili ispit iz Neurologije mogu upisati ocenu 16.3.2017. u 8.30 na Klinici za neurologiju. (NOVO)


RASPORED NASTAVE

Rasporede nastave u LETNJEM semestru školske 2016-2017 godine možete pogledati ovde. (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2016/2017. godine možete pogledati ovde. (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

SPISAK STUDENATA PRVE GODINE STUDIJA IZBORNIH PODRUČJA
sa terminima prvog predavanja

Spisak studenata prve godine studija izbornih područja sa terminima prvog predavanja možete pogledati ovde

(NOVO)
INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA

Spisak studenata koji su prijavili ispit Informatičke metode u biomedicinskom istraživanjima, u januarsko-februarskom ispitnom roku 2017. godine možete pogledati ovde

(NOVO)
Ostale informacije pogledajte ovde

INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.

(NOVO)

UPIS 2016/2017. GODINE

Spisak novoprijavljenih kandidata kojima je (do sada) odobren upis na specijalističke studije stomato-loške grane medicine pogledajte ovde.


Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2016/2017. godini.
Opširnije pogledajte ovde.

Ostale informacije pogledajte ovde

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra,
najave laboratorijskih sastanaka
i žurnal diskusija


O CENTRU IZUZETNIH VREDNOSTI
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Fakultet medicinskih nauka učestvuje u projektima razmene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u okviru programa Erazmus +

Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde


- Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde