Prijemni ispit
(online)


program za online proveru znanja kandidata za upisa na fakultet

 

Niste se registrovali?

 
      Napomena:
      Za pristup bazi pitanja morate koristiti
      šifru koju ste sami odabrali prilikom
      registracije!

Fakultet medicinskih nauka
u Kragujevcu


SAMO ZA REGISTROVANE
KANDIDATE !

 

Prijava kandidata


korisničko ime

                
šifra za pristup