Тренутно сте на:
 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ
  СТУДИЈЕ
 

   Повезани садржаји :

 
Информације из ст. службе
О студијама
Правила студија
План и програм студија
Катедре
Наставници и ментори
Распоред наставе
Усмени докторски испит
Предавања
Докторска дисертација
Структуре за писање
  извештаја
- о оцени научне заснован.
   теме докт. дисертације
- о оцени завршене докт.
   дисертације
Упутство за пријаву
Извештаји Комисија
Списак доктора мед. наука
Контакт
 


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
докторска дисертација
 

 

 

 

          Докторска дисертација је резултат оригиналног научног рада кандидата у одговарајућој научној области.

          Право да брани докторску дисертацију има лице које је стекло академски назив магистра медицинских наука или лице које је положило све испите утврђене наставним планом докторских студија.
У прву годину докторских студија може да се упише лице са завршеним медицинским факултетом и просечном оценом на основним студијама најмање 8,5 (осам ипо).
Научно-наставно веће Факултета доноси наставни план и програм докторских студија које трају шест семестара.

          Захтеве везани за припрему докторске дисертације погледајте овде

          Упутство за пријаву докторске дисертације погледајте овде