Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

   Повезани садржаји :

 
Огласна табла
Календар наставе
О студијама
План и програм студија
Информатори предмета
Катедре
Наставници
Распоред наставе
Предавања
Контакт
 

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2016. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1.
А2
  Хистологија и ембриологија
2.
Б2
  Анатомија 2
3.
В2
  Прва помоћ
5.
И1
  Историја медицине
[ - нд - ]
6.
И2
  Увод у клиничку праксу
7.
А4
  Микробиологија и имунологија
8.
Б4
  Основи онкологије
10.
И3
  Медицинска генетика
[ - нд - ]
11.
И4
  Вештина комуникације
  (са информационим технологијама)
12.
А6
  Фармакологија и токсикологија
13.
Б6
  Интерна медицина 1
15.
И5
  Клиничка микробиологија
[ - нд - ]
16.
И6
  Клиничка имунологија
17.
А8
  Неурологија
18.
Б8
  Психијатрија
19.
В8
  Инфективне болести
20.
Г8
  Физикална медицина и рехабилитација
22.
И7
  Клиничка онкологија
[ - нд - ]
23.
И8
  Клиничка фармакологија
[ - нд - ]
24.
И9
  Тропске болести
25.
Д9
  Интерна медицина-стручна пракса 2
[ - нд - ]
26.
А10
  Хирургија 2
27.
Б10
  Оториноларингологија
28.
В10
  Офталмологија
30.
И10
  Топографска анатомија
[ - нд - ]
31.
И11
  Клиничка биохемија
[ - нд - ]
32.
И12
  Ресусцитација 1
33.
Г10
  Хирургија-стручна пракса
[ - нд - ]
34.
А12
  Гинекологија и акушерство
35.
Б12
  Судска медицина
36.
Г12
  Гинекологија и акушерство-стручна пракса
37.
Д12
  Ургентна стања у медицини-стручна пракса
38.
Ђ12
  Завршни рад