Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по програму / блоку
по предмету / састанку
по типу наставе


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


 12.09.
2016
понедељак

АМФИТЕАТАР
09:00 - 10:00Физичко васпитање предавања
 
14:00 - 20:00Физиологија предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
14:00 - 19:15Патолошка физиологија предавања
 

МАЛА САЛА
14:00 - 16:20Увод у фармацеутску праксу предавање и семинар
 
16:30 - 18:00Фармацеутска микробиологија предавања
 
18:15 - 19:45Основи биохемије човека предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
10:40 - 12:55Клиничка физикална терапија II предавања
 

ПЛАВА САЛА
09:00 - 11:15Микробиологија и имунологијa предавања
 
11:30 - 14:00Одбрана докторске дисертације одбрана
 

ЗЕЛЕНА САЛА
14:00 - 19:15Анатомија са морфологијом зуба предавања
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
13:15 - 16:45Медицинска хемија и дизајн лекова 2 вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
14:00 - 14:45Клиничка фармакокинетика предавања
 
15:00 - 16:30Нове методе примене лекова 1 предавања
 
17:00 - 20:00Општа и неорганска хемија предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
16:00 - 19:45Примарна здравствена заштита вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
13:15 - 15:50Медицинска хемија и дизајн лекова 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
13:15 - 15:50Медицинска хемија и дизајн лекова 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
11:45 - 13:15Микробиологија и имунологијa вежбе
 
15:00 - 18:15Клиничка фармакокинетика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
11:45 - 13:15Микробиологија и имунологијa вежбе
 
15:00 - 18:15Клиничка фармакокинетика вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 08:45Ортопедија и трауматологија предавања
 
09:00 - 11:15Општа физикална терапија предавања
 
12:00 - 13:30Примарна здравствена заштита предавања
 
13:45 - 15:15Ресусцитација 2 предавања
 
15:20 - 19:20Хирургија 1 предавања
 

РХ ЦЕНТАР
14:30 - 15:15Општа физикална терапија вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 10:15Медицинска психологија предавања
 
10:20 - 11:50Медицинска хемија и дизајн лекова 2 предавања
 
12:00 - 15:00Интерна медицина 2 предавања
 
15:15 - 16:00Нуклеарна медицина предавања
 
16:45 - 18:15Радиологија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
11:00 - 14:00Фиксна протетика предавања
 
14:00 - 14:30Веће семестара (Стоматологија) Већe 1. и 3. семестра
 
14:30 - 15:00Веће семестара (Стоматологија) Већe 5, 7. и 9. семестра
 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
16:00 - 18:25Примарна здравствена заштита вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
14:00 - 20:00Фиксна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
14:00 - 20:00Фиксна протетика вежбе