Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 59. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

52. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 1.03. 2017. године (среда) у 13.30 сати у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа;
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање записника са претходне седнице;
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама;
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлука о предлогу за усвајање извештаја о финансијском пословању Факултета у 2016. години
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Усвајање планских докумената Комисије за квалитет :
  5.1. Извештај о спровођењу стратегије квалитета на Факултету за 2016. годину  (извештај)
  5.2. Стратегија обезбеђења квалитета Факултета  (извештај)
  5.3. План о спровођењу стратегије квалитета у периоду 2017-2020. године  (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 6. Одлука о предлогу План кадрова за 2017. годину
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 7. Одлука о утврђивању предлога састава Судско-психијатријског одбора

 8. Усвајање кодекса о академском интегритету и професионалној етици
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  9.1. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Хирургија (извештај)
  9.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Анатомија (извештај)
  9.3. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија (извештај)
  9.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Дерматовенерологија (извештај)
  9.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Педијатрија (извештај)
  9.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Хигијена и екологија (извештај)
  9.7. професора струковних студија за ужу научну област Инфективне болести (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 10. Одлука о избору у звање истраживач-приправник за ужу научну област:
  10.1. Анатомија  (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 11. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  11.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Интерна медицина
  11.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну облат Психијатрија
  11.3. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну облат Физиологија
  11.4.наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну облат Офталмологија
  11.5.наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија
  11.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка фармација
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 12. Одлуке о формирању комисија за припремање извештаја за избор:
  12.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Хистологија и ембриологија
  12.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина
  12.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина
  12.4. сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина
  12.5. сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина
  12.6. сарадника у звању асистента за ужу научну област Генетика
  12.7. сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 13. Одлука о покретању поступка за избор у звање истраживач-сарадник за ужу научну област:
  13.1. Интерна медицина  (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 14. Одлука о покретању поступка за избор у звање истраживач-приправник за ужу научну област:
  14.1. Судска медицина  (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Предраг Чановић, декан