Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 59. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

50. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 28.12. 2016. године (среда) у 13.30 сати у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа;
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање записника са претходне седнице;
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама;
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлука о предлогу измена и допуна Статута Факултета
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлука о предлогу финансијског плана и плана јавних набавки за 2017. годину
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлука о усвајању плана научноистраживачког рада
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 7. Информација редовних професора о наставном и научноистраживачком раду
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  8.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Медицинска статистика и информатика  (извештај)
  8.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Инфективне болести  (извештај)
  8.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Социјална медицина  (извештај)
  8.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Педијатрија  (извештај)
  8.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Методологија антропометрије  (извештај)
  8.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармакологија и токсикологија  (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 9. Одлуке о избору:
  9.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Медицинска статистика и информатика (извештај)
  9.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Педијатрија (извештај)
  9.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија  (извештај)
  9.4. сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија  (извештај)
  9.5. сарадника у звању асистента за ужу научну област Хигијена и екологија  (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 10. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  10.1. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Гинекологија и акушерство
  10.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Гинекологија и акушерство
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлука о избору у звање истраживач-приправник за ужу научну област:
  11.1. Неурологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 12. Одлуке о избору у звање истраживач-сарадник за уже научне области:
  12.1. Хирургија  (извештај)
  12.2. Хирургија  (извештај)
  12.3. Хирургија  (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 13. Одлуке о формирању комисија за припремање извештаја за избор:
  13.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија
  13.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 14. Одлуке о покретању поступка за избор у звање истраживач сарадник за уже научне области:
  14.1. Хирургија
  14.2. Хирургија
  14.3. Интерна медицина
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 15. Покретање проступка за избор у научна звања
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Предраг Чановић, декан