Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 3. став 2. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


САЗИВАМ

143. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати електронским путем, а путем обрасца за електронско гласање, дана 08.07.2024. године (понедељак) са почетком у 13.00 сати, за коју предлажем


ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Одлукe о усвајању Извештаја и утврђивању предлога за избор:
  2.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Болести зуба и ендодонција (материјал)
  2.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Интерна медицина (материјал)
  2.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Гинекологија и акушерство (материјал)
  2.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Гинекологија и акушерство (материјал)

 3. Одлуке о утврђивању предлога за избор:
  3.1. научног сарадника за ужу научну област Орална хируругија (материјал)
  3.2. научног сарадника за ужу научну област Максилофацијална хируругија (материјал)
  3.3. научног сарадника за ужу научну област Протетика (материјал)

 4. Одлукe из области издавачке делатности:
  - Предлози за усвајање позитивних рецензија
  - Предлози за усвајање рецензената
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 5. Предлог изменa и допунa Правилника о листи стручних, академских и научних назива
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 6. Усвајање документације за акредитацију Интегрисаних академских студија фармације (на српском и енглеском)
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 7. Одлука о формирању комисија за полагање завршног рада на ИАС Медицине на енглеском језику
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУСТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.


Предлози, измене и допуне дневног реда или дискусије могу се доставити до 05.07.2024.године (петак) до 15.30 часова на адресу vece@fmn.kg.ac.rs

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.