Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 4. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


САЗИВАМ

142. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 18.06.2024. године (уторак) у 13.30 часова у Амфитеатру Факултета “проф. др Милосав Костић“ за коју предлажем


ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Верификација мандата члановима Већа:
  1.1. Доц. др Сањи Станковић (предлог)
  1.2. Доц. др Снежани Лазаревић (предлог)
  1.3. Проф. др Марији Живковић (предлог)
  1.4. Списак верификованих мандата чланова ННВ (материјал)

 2. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлука о предлогу измена и допуна Правилника о ужим научним областима Универзитета у Крагујевцу
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлукe о усвајању Извештаја и утврђивању предлога за избор:
  4.1. наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка психологија (извештај)
  4.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Инфективне болести (извештај)
  4.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Оториноларингологија (извештај)

 5. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисија за припремање Извештаја за избор:
  5.1. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Хирургија
  5.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Физиологија
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлукe о избору:
  6.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Патолошка анатомија (извештај)
  6.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Орална хирургија (извештај)

 7. Одлуке о избору у истраживачка звања- истраживач приправник:
  7.1. Извештај за избор истраживача приправника Биљане Миловановић (извештај)
  7.2. Извештај за избор истраживача приправника Ђурђине Петровић (извештај)
  7.3. Извештај за избор истраживача приправника Емилије Субановић (извештај)
  7.4. Извештај за избор истраживача приправника Исидоре Станковић (извештај)
  7.5. Извештај за избор истраживача приправника Јоване Маринковић (извештај)
  7.6. Извештај за избор истраживача приправника Јоване Радовановић (извештај)
  7.7. Извештај за избор истраживача приправника Катарине Мијачић (извештај)
  7.8. Извештај за избор истраживача приправника Лидије Вељковић (извештај)
  7.9. Извештај за избор истраживача приправника Милице Димитријевић (извештај)
  7.10. Извештај за избор истраживача приправника Милице Лабовић (извештај)
  7.11. Извештај за избор истраживача приправника Милице Шапић (извештај)
  7.12. Извештај за избор истраживача приправника Миљане Недељковић (извештај)
  7.13. Извештај за избор истраживача приправника Мирјане Јаковљевић (извештај)
  7.14. Извештај за избор истраживача приправника Невене Цветић (извештај)
  7.15. Извештај за избор истраживача приправника Петра Недељковића (извештај)
  7.16. Извештај за избор истраживача приправника Ружице Ивковић (извештај)
  7.17. Извештај за избор истраживача приправника Тање Шапић (извештај)
  7.18. Извештај за избор истраживача приправника Тијане Марковић (извештај)
  7.19. Извештај за избор истраживача приправника Уроша Величковића (извештај)
  7.20. Извештај за избор истраживача приправника Анe Тодоровић (извештај)
  7.21. Извештај за избор истраживача приправника Виктора Селаковића (извештај)
  7.22. Извештај за избор истраживача приправника Владана Радисављевића (извештај)

 8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о предлогу политике запошљавања у 2024. години
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлукe из области издавачке делатности:
  - Предлози за усвајање позитивних рецензија (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлука о утврђивању предлога кандидата за избор декана Факултета
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)ПРИСУСТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.