Trenutno ste na:
 
Sednice Veća fakulteta
  Nastavno-naučno veće
 


Arhiva Veća :
 
       sednicu
 

Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

 

Na osnovu člana 3. stav 2. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog veća Fakulteta


SAZIVAM

127. sednicu Nastavno-naučnog veća

koja će se održati elektronskim putem, a putem obrasca za elektronsko glasanje, dana 10.05.2023. godine (sreda) sa početkom u 14.00 sati, za koju predlažem


DNEVNI RED

 


  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
    (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

  2. Predlog izmena i dopuna Odluke o predlogu broja studenata i visini školarine za upis u prvu godinu studija u školskoj 2023/24. godini (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

  3. Predlog kandidata za dodelu nagrada u 2023. godini za nastavno i naučnoistraživačko osoblje za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu u naučnom polju medicinskih nauka
    (Prilikom podnošenja predloga potrebno je dostaviti bibliografiju kandidata sa potpunim referencama koje se vrednuju (M10,M20, M51,M41,M42) u skladu sa Kriterijumima koji su naznačeni u pozivu za predlaganje kandidata za dodelu nagrada u 2023. godini) (materijal za ovu tačku možete pogledati ovde)

  4. Predlozi za tačku 3:

    Predlog 1 - doc. dr Jovana Bradić za kandidata (predlagač doc. dr Isidora Milosavljević) pogledajte ovdePRISUSTVO SEDNICI JE OBAVEZNO.


Predlozi, izmene i dopune dnevnog reda ili diskusije mogu se dostaviti do 09.05.2023. godine (utorak) do 10.00 časova na adresu vece@medf.kg.ac.rs

 PREDSEDAVAJUĆI VEĆA

Prof.dr Vladimir Jakovljević, dekan

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.