Trenutno ste na:
 
  Upis na fakultet
    školske 2018/2019
 


   Povezani sadržaji :

 
Informacije za kandidate
Medicine
Farmacije
Stomatologije
Strukovnih studija
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informacije maturantima
Program za proveru znanja
TESTOVI SA PRIJEMNOG
Brošura o fakultetu
Kontakt
 

 

Navigacija:
 
Početna strana
  
Informacije za kandidate
INFORMACIJEMEDICINAFARMACIJASTOMATOLOGIJASTRUKOVNEARHIVA

 

UPIS KANDIDATA I UPIS NA NEPOPUNJENA MESTA

Sve informacije u vezi sa upisom kandidata kao i upisom na nepopunjena mesta pogledajte ovde


ODLUKA PO PRIGOVORU KANDIDATA NA RESENJE ZADATKA IZ BIOLOGIJE

Odluku po prigovoru kandidata Anje Obradović na rešenje zadatka iz Biologije na testu za polaganje prijemnog ispita na Integrisanim akademskim studijama medicine u školskoj 2017/18. godini pogledajte ovde


ODLUKA PO PRIGOVORU KANDIDATA NA RESENJE ZADATKA IZ BIOLOGIJE

Odluku po prigovoru kandidata Katarine Milošević na rešenje zadatka iz Biologije na testu za polaganje prijemnog ispita na Integrisanim akademskim studijama medicine u školskoj 2017/18. godini pogledajte ovde


ODLUKA PO PRIGOVORU KANDIDATA NA RESENJE ZADATKA IZ BIOLOGIJE

Odluku po prigovoru kandidata Milice Dimitrijević na rešenje zadatka iz Biologije na testu za polaganje prijemnog ispita na Integrisanim akademskim studijama medicine u školskoj 2017/18. godini pogledajte ovde


ODLUKA O O USVAJANJU PRIGOVORA NA BROJ BODOVA OSVOJENIH IZ HEMIJE

Komisija za sprovođenje prijemnog ispita u školskoj 2017/18. godini o usvajanju prigovora, na broj bodova osvojenih iz hemije prilikom polaganja prijemnog ispita za upis na Integrisane akademske studije farmacije, kandidata Anje Tot.

Odluku Komisije pogledajte ovde


ODLUKA O PRIZNAVANJU NAGRADA OSVOJENIH NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU

Komisija za sprovođenje prijemnog ispita u školskoj 2017/18. godini, na osnovu mišljenja Univerzitetske komisije za sprovođenje javnog konkursa za upis studenata u prvu godinu studija u školskoj 2017/18. godini, donela je odluku o priznavanju nagrada osvojenih na međunarodnom takmičenju na BIOS OLIMPIJADI mladih u Rusiji.

Odluku Komisije pogledajte ovde

Sve informacije o detaljima upisa i  studiranja,  možete dobiti na telefone: 034 306 800, 069 306 8000 (a za integrisane akademske studije stomatologije na raspolaganju je i telefon 034 355 840 ), ili na web adresi Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu www.medf.kg.ac.rs

 

NOVE ZBIRKE ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA
NA FAKULTETU MEDICINSKIH NAUKA
(drugo dopunjeno izdanje)

U skriptarnici Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu mogu se kupiti zbirke test pitanja i zadataka za pripremu prijemnog ispita (drugo dopunjeno izdanje) iz biologije, hemije i matematike koje odgovaraju gradivu iz udžbenika za I, II, III i IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera sa preko 1300 pitanja po pristupačnoj ceni od 250,00 dinara.

Zbirke su izdanja Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Sadržaj oblasti koje obuhvata Zbirka zadataka iz biologije za pripremu prijemnog ispita na FMN možete pogledati ovde

Sadržaj oblasti koje obuhvata Zbirka zadataka iz hemije za pripremu prijemnog ispita na FMN možete pogledati ovde

Sadržaj oblasti koje obuhvata Zbirka zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita na FMN možete pogledati ovdePREZENTACIJE O STUDIJAMA

- Prezentacija o integrisanim akademskim studijama stomatologije   30   30

 

INFORMACIJE BUDUĆIM STUDENTIMA

- Dan otvorenih vrata

- Brošura o Fakultetu

- Drugi o nama (informacije iz štampe)

 

- PROGRAMSKI SADRŽAJI ZA PRIPREMANJE PRIJEMNOG ISPITA
   na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu od 2016. godine

- Programski sadržaj za pripremanje prijemnog ispita iz BIOLOGIJE

- Programski sadržaj za pripremanje prijemnog ispita iz HEMIJE

- Programski sadržaj za pripremanje prijemnog ispita iz MATEMATIKE

 

- Program za proveru znanja

- Testovi sa prijemnog ispita