Тренутно сте на:
Организација
Организација факултета

Повезани садржаји:
 
Организација
Орган управљања
Орган пословођења
Стручни органи
Студентски парламент
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА

У складу са врстом послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образују се основни организациони делови и утврђује њихов делокруг рада:
- Наставно-образовна организациона јединица за обављање послова који су у непосредној вези са наставно-образовним радом
- Организациона јединица за научно-истраживачки рад
- Организациона јединица за здравствену делатност
- Ваннаставна организациона јединица за обављање стручних, административних, техничких и других послова неопходних за обављање делатности Факултета

Ради обављања појединих врста сродних или истих међусобно повезаних послова, у оквиру основних организационих јединица из члана 8. овог Правилника образују се унутрашње организационе јединице и утврђује њихов делокруг рада.

Кликни за детаље!

 

Наставно-образовна организациона јединица

У оквиру Наставно-образовне јединице:
- Катедре
- Предмети
- Центар за техничку подршку настави
- Центар за обезбеђење квалитета
- Центар за едукационе технологије
- Центар за издаваштво и сајт