Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 

Поступак подношење пријаве за научно-истраживачки пројекат

 

 

Достављање пријаве и додатних прилога у штампаној и електронској форми:

  • формулар за пријаву пројекта
  • профактуре понуђача
  • одобрење етичког комитета
  • биографије истраживача
  • табела ангажованих истраживача
  • табела планираних средстава за материјалне трошкове са прецизним списком ставки за које се тражи финансирање
  • изјава о укупној вредности и начину финансирања истраживања
  • истраживач мора имати бар један рад (или потврду) објављен као водећи аутор у часопису категорије M21

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.