Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
AKTUELNO
LABORATORIJSKI I STRUČNI SASTANCI
ŽURNAL KLUBOVI
JAVNI pozivi
JUNIOR PROJEKTI
ARHIVA

 

prikaži:
najave
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
 
17 MAJ 2023   CENTAR ZA PRETKLINIČKA I FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
KATEDRA ZA FIZIOLOGIJU
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku sa sledećim tematskim oblastima:

 1. Prezentacija rezultata istraživanja: Sistemski efekti Galium verum ekstrakta kod psorijatičnih pacova
  Moderator: Doc. dr Jasmina Sretenović
 2. Prezentacija rezultata istraživanja: Protokoli za određivanje peroksinitrita
  Moderator: Ass. dr sci med Maja Savić

17.05.2023, od 15.00 časova, Plava sala, zgrada Dekanata FMN


30 MAR 2023   CENTAR ZA PRETKLINIČKA I FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
KATEDRA ZA FIZIOLOGIJU
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku sa sledećim tematskim oblastima:

 1. Predlog istraživanja: Protokoli za izolovanje mRNA, reverznu transkripciju i kvantitativnu lančanu reakciju polimeraze (qPCR)
  Moderator: Acc Aleksandar Kočović

30.03.2023, od 15.00 časova, Amfiteatar, zgrada Dekanata FMN


15 MAR 2023   CENTAR ZA PRETKLINIČKA I FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
KATEDRA ZA FIZIOLOGIJU
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku sa sledećim tematskim oblastima:

 1. Predlog istraživanja: Protokoli za spektrofotometrijsko određivanje aktivnosti enzima glutationskog ciklusa
  Moderator: Acc Marina Nikolić

15.03.2023, od 13.00 časova, Amfiteatar, zgrada Dekanata FMN


12 JAN 2023   CENTAR ZA PRETKLINIČKA I FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA

STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku sa sledećim tematskim oblastima:

 1. Predstavljanje godišnjeg izveštaja o radu Centra za pretklinička i funkcionalna istraživanja

12.01.2023, od 12.30 časova, Amfiteatar, zgrada Dekanata FMN
Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.